Herman Bruserud

Førsteamanuensis - Institutt for privatrett
Bilde av Herman Bruserud
English version of this page
Telefon +47 22859705
Treffetider Fredag kl 14:00-15:00. Ring for å avtale, i tilfelle reisefravær
Brukernavn
Besøksadresse Domus Media Vest Karl Johans gate 47 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Født 1976. Cand. jur. 2002.

Bruserud har tidligere praksis i advokatfirmaene Haavind og Kluge og fra Lovavdelingen i Justisdepartementet. Han ble ph.d. i 2010 på avhandlingen "Hardshipklausuler", og har fra høsten 2012 vært førsteamanuensis ved Institutt for privatrett.

Bruserud har særlig arbeidet med obligasjonsrett og entrepriserett, både som praktiserende advokat og som ansatt ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han har bred erfaring fra undervisning, både ved Universitetet og i forbindelse med etterutdanning av jurister og andre faggrupper. Bruserud har publisert  boken "Hardshipklausuler" (2010), samt en rekke artikler innenfor områdene kontraktsrett, obligasjonsrett, avtalerett og entrepriserett. Spesielt kan det nevnes at han er en av forfatterne bak boken "Foreldelse av fordringer" (2011).

Kompetanseområder

Kontrakts- og obligasjonsrett
Avtalerett
Entrepriserett

 

Emneord: Kontraktsrett, Erstatningsrett, Tingsrett, Avtalerett, Kjøpsrett, Enterpriserett

Publikasjoner

 • Bruserud, Herman; Tørum, Amund; Mikelsen, Anders Bernhard; Håstad, Torgny; Jónsson, Eirikur & Gunnarsson, Eyvindur (2016). Breach of contract and remedies, In Ole Lando; Marie-Louise Holle; Torgny Håstad; Berte-Elen R Konow; Peter Møgelvang-Hansen; Soili Nystén-Haarala; Åsa Olafsdottir & Laila Zackariasson (ed.),  Restatement of Nordic Contract Law.  DJØF Forlag.  ISBN 978-87-574-3328-9.  Kapittel 8.  s 251 - 304
 • Hagland, Birgitte & Bruserud, Herman (2016). Er regelen "uten virkning" en regel uten virkning?, I: Erling Johan Hjelmeng (red.),  Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1808-0.  kapittel.  s 223 - 244
 • Jacobsen, Kirsti Lothe; Konow, Berte-Elen R; Krüger, Kai; Coates, Sarah Lea; Sandve, Siri Fosse; Bruserud, Herman & Tørum, Amund (2016). The contents of the contract, In Ole Lando; Marie-Louise Holle; Torgny Håstad; Berte-Elen R Konow; Peter Møgelvang-Hansen; Soili Nystén-Haarala; Åsa Olafsdottir & Laila Zackariasson (ed.),  Restatement of Nordic Contract Law.  DJØF Forlag.  ISBN 978-87-574-3328-9.  Kapittel 6.  s 195 - 229
 • Bruserud, Herman (2015). Avtalt (re)forhandling som prosessforutsetning, I: Borgar Høgetveit Berg & Ola Ø. Nisja (red.),  Avtalt prosess.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02420-2.  Kapittel.  s 79 - 96
 • Bruserud, Herman (2011). Anvendelsesområdet for § 9 - særlig om grensen mot § 3, I:  Foreldelse av fordringer.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01730-3.  Kapittel.  s 163 - 183
 • Bruserud, Herman (2011). Avtaler om foreldelse, I:  Foreldelse av fordringer.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01730-3.  Del.  s 509 - 533
 • Bruserud, Herman (2011). Levering og risiko ved modifikasjonsarbeider i petroleumssektoren. Tidsskrift for forretningsjus.  ISSN 0805-4355.  s 61- 96
 • Bruserud, Herman (2011). Villfarelse som ugyldighets- og forpliktelsesgrunnlag. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (401)
 • Bruserud, Herman & Lervåg, Jon Vegard (2011). Subjektivt fristutgangspunkt for skadeserstatningskrav og tilleggsfrist ved uvitenhet - §§ 9 nr. 1 og 10 nr. 1, I:  Foreldelse av fordringer.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01730-3.  Kapittel.  s 184 - 259
 • Bruserud, Herman & Tvedt, Odd R. (2010). Entreprenørens kontraktsoppfyllelse - "oppfyllelsesterskler", I: Jan Einar Barbo & Lasse Simonsen (red.),  På rett grunn : festskrift til Norsk forening for bygge- og entrepriserett.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40067-2.  Kapittel.  s 430 - 452

Se alle arbeider i Cristin

 • Barbo, Jan Einar; Simonsen, Lasse; Bruserud, Herman & Halvorsen, Kristine Sveen (red.) (2021). På rett grunn II. Festskrift til Norsk forening for bygge- og entrepriserett. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-52149-0.  495 s.
 • Bruserud, Herman & Hagstrøm, Viggo (2015). Kjøpsrett. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02247-5.  318 s.
 • Bruserud, Herman & Hagstrøm, Viggo (2014). Entrepriserett. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215019192.  448 s.
 • Bruserud, Herman (2010). Hardshipklausuler. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1027-5.  470 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hagland, Birgitte & Bruserud, Herman (2017). Kontraktsretten og erstatningsretten.
 • Bruserud, Herman (2015). Avtaler om foreldelse.
 • Bruserud, Herman (2015). Changed Circumstances, In Torgny Håstad (ed.),  The Nordic Contracts Act - Essays in Celebration of its One Hundredth Anniversary.  DJØF Forlag.  ISBN 978-87-574-3322-7.  3.  s 59 - 82
 • Bruserud, Herman (2015). Friststart og fristlengde - skadeserstatningskrav og tilleggsfrist.
 • Bruserud, Herman (2015). Nytt i kontraktsretten.
 • Bruserud, Herman (2014). Avtaler om foreldelse.
 • Bruserud, Herman (2014). Friststart og fristlengde - skadeserstatningskrav og tilleggsfrist.
 • Bruserud, Herman (2014). Krav på lønns- og prisstigning (LPS), herunder krav i forlenget byggetid.
 • Bruserud, Herman (2014). Nytt i kontraktsretten.
 • Bruserud, Herman & Verling, Fredrik (2014). Repstad Anlegg (Rt. 2014 s. 520).
 • Bruserud, Herman (2013). Avtaler om foreldelse.
 • Bruserud, Herman (2013). Friststart og fristlengde - skadeserstatningskrav og tilleggsfrist.
 • Bruserud, Herman & Christoffersen, Margrethe Buskerud (2013). Grensen mellom direkte og indirekte tap.
 • Bruserud, Herman (2012). Foreldelse, passivitet og reklamasjon.
 • Bruserud, Herman (2012). Nøytral reklamasjon i kontraktsretten.
 • Bruserud, Herman (2012). Prosjekteringsrisikoen.
 • Bruserud, Herman & Irgens-Jensen, Harald (2010). Bedriftshemmeligheter - bakgrunnsrettens beskyttelse og håndtering i kontraktsforhold.
 • Bruserud, Herman (2009). Hardshipklausuler. Doktoravhandlinger forsvart ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. 21.
 • Bruserud, Herman (2006). Anglo-American Contract Models and Norwegian or other Civil Law Governing Law.
 • Bruserud, Herman (2006). Forsinkelse.
 • Bruserud, Herman (2006). Forsinkelse og forsinkelsesansvar.
 • Bruserud, Herman (2006). Hva betyr "warranty" - Begrepsforvirring ved bruk av engelsk og amerikansk terminologi.
 • Bruserud, Herman (2006). Mangler.
 • Bruserud, Herman (2006). Mangler og mangelsansvar.
 • Bruserud, Herman (2005). Forsinkelse.
 • Bruserud, Herman (2005). Forsinkelse og forsinkelsesansvar.
 • Bruserud, Herman (2005). Forsinkelse og forsinkelsesansvar.
 • Bruserud, Herman (2005). Mangler.
 • Bruserud, Herman (2005). Mangler og mangelsansvar.
 • Bruserud, Herman (2005). Mangler og mangelsansvar.
 • Killengreen, Eivind Bull & Bruserud, Herman (2005). Seminar i folkerett og havrett.
 • Bruserud, Herman (2004). Change of Circumstances and Hardship Clauses.
 • Killengreen, Eivind Bull & Bruserud, Herman (2004). Havrett og folkerett.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mars 2014 14:54 - Sist endret 8. des. 2020 15:23