Christiane Hunsbedt

Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Bakgrunn

Christiane Hunsbedt har en Master i Rettsvitenskap og en LL.M. i IKT-rett (Information and Communications Technology Law) fra Universitetet i Oslo. Masteroppgaven hennes omhandlet cybersikkerhetskrav til tilkoblede forbrukerprodukter, særlig knyttet til EUs produktsikkerhetsregelverk. Denne avhandlingen skrev hun som vitenskapelig assistent ved Senter for rettsinformatikk. Nå er hun forsker under PathoSeq-prosjektet (Food safety with high precision – Pathogenomics for the food industry). Denne forskningen har fokus på rettslige muligheter og begrensninger for bruk av helgenomsekvensering for å overvåke og spore Listeriabakterier i matindustrien.

Interesseområder

  • Matsikkerhet
  • Personvernrett
  • Produktsikkerhet

 

Emneord: Rettsinformatikk

Publikasjoner

  • Hunsbedt, Christiane (2022). Legal challenges for whole genome sequencing of Listeria monocytogenes.
  • Hunsbedt, Christiane (2021). Security Requirements for Connected Consumer Products. Poorly secured toys and smartwatches for children: Is current legislation adequate to restrict their market access, and how may this be regulated going forwards? Complex. ISSN 2703-8777. 1.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 24. nov. 2020 09:30 - Sist endret 27. nov. 2020 09:47