Christiane Hunsbedt

English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Senter for rettsinformatikk Karl Johans gt. 47 Domus Academica
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn

Christiane Hunsbedt har en Master i Rettsvitenskap og en LL.M. i IKT-rett (Information and Communications Technology Law) fra Universitetet i Oslo. Masteroppgaven hennes omhandlet cybersikkerhetskrav til tilkoblede forbrukerprodukter, særlig knyttet til EUs produktsikkerhetsregelverk. Denne avhandlingen skrev hun som vitenskapelig assistent ved Senter for rettsinformatikk. Nå er hun forsker under PathoSeq-prosjektet (Food safety with high precision – Pathogenomics for the food industry). Denne forskningen har fokus på rettslige muligheter og begrensninger for bruk av helgenomsekvensering for å overvåke og spore Listeriabakterier i matindustrien.

Interesseområder

  • Matsikkerhet
  • Personvernrett
  • Produktsikkerhet

 

Emneord: Rettsinformatikk

Publikasjoner

  • Hunsbedt, Christiane (2022). Legal challenges for whole genome sequencing of Listeria monocytogenes.
  • Hunsbedt, Christiane (2021). Security Requirements for Connected Consumer Products. Poorly secured toys and smartwatches for children: Is current legislation adequate to restrict their market access, and how may this be regulated going forwards? Complex. ISSN 2703-8777. 1.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 24. nov. 2020 09:30 - Sist endret 27. nov. 2020 09:47