Inger Berg Ørstavik

Bilde av Inger Berg Ørstavik
English version of this page
Telefon 22859539
Rom 212
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gt. 47 Domus Media Vest 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn

Ørstavik har vært ansatt ved Institutt for Privatrett siden 2014. Hun ble Ph.D. i 2010 med avhandlingen "Innovasjonsspiralen - patentrettslige, kontraktsrettslige og konkurranserettslige spørsmål ved forbedring av patenterte oppfinnelser". Avhandlingen ble premiert med H.M.Kongens gullmedalje. Ørstavik har ellers erfaring fra Regjeringsadvokaten og fra advokatfirmaet Schjødt.

Ørstavik arbeider med immaterialrett, konkurranserett, kontraktsrett og formuerett. Hun har bred erfaring med undervisning og formidling, og har blant annet undervist i internasjonale menneskerettigheter ved Fudan University i Shanghai, Kina. Hun publiserte i 2010 boken "Innovasjonsspiralen", og har publisert flere artikler innen immaterialrett og konkurranserett.

Inger Berg Ørstavik er styremedlem i REC Silicon ASA og i Nordic Semiconductor ASA, og hun leder Matbransjens Faglige Utvalg. Hun har også erfaring som voldgiftsdommer.

 

Faglige kompetanseområder

 • Immaterialrett
 • Konkurranserett
 • Kontraktsrett og formuerett
 • Tvisteløsning

 

Emneord: Immaterialrett, Konkurranserett, Kontraktsrett, Tvisteløsning

Publikasjoner

 • Ørstavik, Inger Berg (2018). Prinsippet om objektiv tolkning. Særlig om tolkning av forhandlede standardavtaler.. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (4), s 331- 381 . doi: 10.18261/issn.1504-3096-2018-04-01 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ørstavik, Inger Berg (2017). Article 102 TFEU and the Enforcement of Standard-Essential Patents. The Huawei Decision in a Contract Law Perspective.. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd.  ISSN 0027-6723.  (1), s 11- 22 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Irgens-Jensen, Harald; Stenvik, Are; Rognstad, Ole-Andreas & Ørstavik, Inger Berg (2016). Preseptoriske immaterialrettsregler, og virkningene av dem, I: Erling Johan Hjelmeng (red.),  Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1808-0.  Kapittel 18.  s 365 - 403
 • Ørstavik, Inger Berg (2016). Konkurranserettens betydning ved tolkning og utfylling av avtaler. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (04), s 372- 418
 • Ørstavik, Inger Berg (2015). Erstatning i konkurranseretten, I: Inge Lorange Backer & Tron Løkken Sundet (red.),  40. Nordiske Juristmøte Bind II.  Det norske Styret.  ISBN 978-82-999790-1-6.  Erstatning i konkurranseretten.  s 217 - 223
 • Ørstavik, Inger Berg (2013). Improvements and grant-back in biotech licensing, In Hans Henrik Lidgard (ed.),  Nordic perspectives on Competition in Innovation Markets.  Lunds Universitet.  ISBN 978-91-637-2583-8.  Artikkel.  s 145 - 160
 • Ørstavik, Inger Berg (2010). Ekvivalenslærens innhold som rettsnorm i norsk patentrett. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd.  ISSN 0027-6723.  79(2), s 134- 149
 • Ørstavik, Inger Berg (2009). Immaterialrett. Patentrett. Patentbeskyttelsens omfang,jf. patentlovens § 39 - ekvivalenslæren - Høyesteretts kjennelse 2. september 2009 (HR-2009-1735-A), donepezil. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 17- 19
 • Ørstavik, Inger Berg & Andersen, Lars Berge (2009). Sosialistisk markedsøkonomi i praksis ikrafttredelse av en konkurranselov i Kina. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  122(3), s 445- 463 . doi: http://www.idunn.no/file/ci/34649000/tfr_2009_03_pdf.pdf
 • Ørstavik, Inger Berg (2005). Technology transfer agreements: Grant-backs and no-challenge clauses in the new EC technology transfer regulation. IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law.  ISSN 0018-9855.  36, s 83- 112

Se alle arbeider i Cristin

 • Lilje, Per Barth; Helleland, Botolv; Johannessen, Finn Erhard; Leifsen, Torben & Ørstavik, Inger Berg (2019). Almanakk for Norge for året etter Kristi fødsel 2020. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205531222.  168 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Irgens-Jensen, Harald & Ørstavik, Inger Berg (2019). Endringer i patentloven, foretaksnavneloven, designloven og varemerkeloven. Forenklinger og klargjøringer.. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 9- 11
 • Ørstavik, Inger Berg (2019). Stojan Arnerstål: Varumärkesanvändning. Norstedts Juridik, Stockholm, 2018, 305 sider. TfR.  (1), s 74- 77
 • Ørstavik, Inger Berg (2018). Art as trademarks - reflections after the Vigeland-decision of the EFTA Court.
 • Ørstavik, Inger Berg (2018). Fargen lilla som varemerke. Høyesteretts dom 11. desember 2017 (HR-2017-2356-A).. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 23- 24
 • Ørstavik, Inger Berg (2018). Fri konkurranse i ettermarkedet i offshoresektoren - begrensninger som følge av immaterialrettigheter?.
 • Ørstavik, Inger Berg (2018). Krenkelse av varemerkerett, varemerkeloven § 4 - HR-2018-110-A, ENSILOX.. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 13- 14
 • Ørstavik, Inger Berg (2018). The Indirect Influence of EU Law on Intellectual Property Contracts.
 • Ørstavik, Inger Berg (2018). The Interface between Trademark Law and Copyright Law..
 • Ørstavik, Inger Berg (2018). Tolkning av standardkontrakter.
 • Ørstavik, Inger Berg (2017). Avgjørelse av Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) av 13. november 2017, sak 16/00148 m.fl., kunst som varemerker (Vigeland). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 11- 12
 • Ørstavik, Inger Berg (2017). Bruk av geografisk stedsbetegnelse som varemerke ROUTE 66. (HR-2016-2239-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 15- 16
 • Ørstavik, Inger Berg (2017). EFTA-domstolens dom av 6. april 2017, sak E-5/16, kunst som varemerker (Vigeland). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 13- 15
 • Ørstavik, Inger Berg (2017). Erstatning for håndheving av immaterialrettigheter uten grunn.
 • Ørstavik, Inger Berg (2017). Torger Kielland: Patentering av informasjonsteknologiske oppfinnelser. Universitetsforlaget, 2017. 375 sider.. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 14- 15
 • Ørstavik, Inger Berg (2017). Varemerket POTETGULL - Borgarting lagmannsretts dom av 16. desember 2016 (LB-2015-195012). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 15- 16
 • Ørstavik, Inger Berg & Hjelmeng, Erling (2017). Eksklusivitet og konkurranseforbud som aksessoriske begrensninger?.
 • Ørstavik, Inger Berg & Reimers, Felix (2017). Immaterialrett.
 • Ørstavik, Inger Berg (2016). Consequences of the Huawei decision for licensing practices.
 • Ørstavik, Inger Berg (2016). Vernet for særpregete foretaksnavn - fare for forveksling. Høyesteretts dom av 22. september 2016, Pangea Property Partners AS. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 8- 11
 • Ørstavik, Inger Berg & Stenvik, Are (2016). Lovstrid som ugyldighetsgrunn for immaterialrettsavtaler.
 • Ørstavik, Inger Berg (2015). Avgjørelse fra Førsteinstansretten om avbildning av produkter, spill og spillebrett, som varemerke.. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  17(2), s 10- 11
 • Ørstavik, Inger Berg (2015). EU-domstolens sak C-577/13 om supplerende beskyttelsessertifikater og flere legemidler basert på samme aktive virkestoff.. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  17(2), s 13- 13
 • Ørstavik, Inger Berg (2015). Konkurranseretten setter grenser for retten til å håndheve patenter. EU-domstolens dom av 16. juli 2015 i sak C-170/13, Huawei Technologies Co. Ltd. mot ZTE Corp. og ZTE Deutschland GmbH.. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  17(4), s 10- 12
 • Ørstavik, Inger Berg (2015). Patenter og menneskelige embryonale stamceller. EU-domstolens dom i sak C-364/13 (International Stem Cell Corporation), 18. desember 2014.. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  17(1), s 15- 16
 • Ørstavik, Inger Berg (2015). TRIPP-TRAPP stolen som tre dimensjonalt varemerke. EU-domstolens dom i sak C-205/13 (Hauck mot Stokke m.fl.), 18. september 2014.. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  17(1), s 16- 17
 • Ørstavik, Inger Berg (2014). Jeppe Brinck-Jensen, Morten Rosenmeier, Jens Schovsbo og Tine Sommer: Ansattes immaterielle rettigheter. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  s 568- 571
 • Ørstavik, Inger Berg (2013). Styrking av håndhevingsreglene for det industrielle rettsvern. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 18- 20
 • Ørstavik, Inger Berg (2012). Bengt Domeij, Patentavtalsrätt: Licenser, överlåtelser och samägande i patent. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  s 546- 550
 • Ørstavik, Inger Berg (2010). Innovasjonsspiralen - patentrettslige, kontraktsrettslige og konkurranserettslige spørsmål ved forbedring av patenterte oppfinnelser. Doktoravhandlinger forsvart ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. 34.
 • Ørstavik, Inger Berg (2008). Carl Martin Gölstam: Licensavtalet och konkurrensrätten. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (4-5), s 623- 627
 • Ørstavik, Inger Berg (2005). EU's gruppefritak for teknologioverføringsavtaler.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. okt. 2014 09:40 - Sist endret 25. okt. 2019 11:07