Inger Berg Ørstavik

Bilde av Inger Berg Ørstavik
English version of this page
Telefon 22859539
Rom 081
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gt. 47 Domus Media Øst
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn

Ørstavik har vært ansatt ved Institutt for Privatrett siden 2014. Hun ble Ph.D. i 2010 med avhandlingen "Innovasjonsspiralen - patentrettslige, kontraktsrettslige og konkurranserettslige spørsmål ved forbedring av patenterte oppfinnelser". Avhandlingen ble premiert med H.M.Kongens gullmedalje. Ørstavik har ellers erfaring fra Regjeringsadvokaten og fra advokatfirmaet Schjødt.

Ørstavik arbeider med immaterialrett, konkurranserett, kontraktsrett og formuerett. Hun har bred erfaring med undervisning og formidling, og har blant annet undervist i internasjonale menneskerettigheter ved Fudan University i Shanghai, Kina. Hun publiserte i 2010 boken "Innovasjonsspiralen", og har publisert flere artikler innen immaterialrett og konkurranserett.

Inger Berg Ørstavik er styremedlem i Nordic Semiconductor ASA, og hun leder Matbransjens Faglige Utvalg. Hun har også erfaring som voldgiftsdommer.

 

Faglige kompetanseområder

 • Immaterialrett
 • Konkurranserett
 • Kontraktsrett og formuerett
 • Tvisteløsning

 

Emneord: Immaterialrett, Konkurranserett, Kontraktsrett, Tvisteløsning

Publikasjoner

 • Ørstavik, Inger Berg (2021). Intellectual property rights, technology development and market dynamics in the renewable energy sector. I Rognstad, Ole-Andreas & Ørstavik, Inger Berg (Red.), Intellectual Property and Sustainable Markets. Edward Elgar Publishing. ISSN 978 1 78990 134 4. s. 158–187.
 • Ørstavik, Inger Berg (2021). Erstatning etter grunnløs håndheving av immaterialrettigheter. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. ISSN 0027-6723. s. 542–565. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rognstad, Ole-Andreas & Ørstavik, Inger Berg (2021). Passivitet i varemerkeretten – om muligheten for å supplere varemerkelovens regler om rettighetstap med «alminnelige privatrettslige passivitetsregler». Tidsskrift for forretningsjus. ISSN 0805-4355. 27(1), s. 50–72. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ørstavik, Inger Berg (2020). Immaterialrettigheter i tilvirkningskontraktene i offshore-sektoren. I Irgens-Jensen, Harald & Vislie, Camilla (Red.), Immaterialrett, kontrakter og erstatning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215030081. s. 91–120. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ørstavik, Inger Berg (2018). Prinsippet om objektiv tolkning. Særlig om tolkning av forhandlede standardavtaler. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 331–381. doi: 10.18261/issn.1504-3096-2018-04-01. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ørstavik, Inger Berg (2017). Article 102 TFEU and the Enforcement of Standard-Essential Patents. The Huawei Decision in a Contract Law Perspective. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. ISSN 0027-6723. s. 11–22. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ørstavik, Inger Berg (2016). Konkurranserettens betydning ved tolkning og utfylling av avtaler. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 372–418. doi: 10.18261/issn.1504-3096-2016-04-02.
 • Irgens-Jensen, Harald; Stenvik, Are; Rognstad, Ole-Andreas & Ørstavik, Inger Berg (2016). Preseptoriske immaterialrettsregler, og virkningene av dem. I Hjelmeng, Erling Johan (Red.), Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1808-0. s. 365–403.
 • Ørstavik, Inger Berg (2015). Erstatning i konkurranseretten. I Backer, Inge Lorange & Sundet, Tron Løkken (Red.), 40. Nordiske Juristmøte Bind II. Det norske Styret. ISSN 978-82-999790-1-6. s. 217–223.
 • Ørstavik, Inger Berg (2013). Improvements and grant-back in biotech licensing. I Lidgard, Hans Henrik (Red.), Nordic perspectives on Competition in Innovation Markets. Lunds Universitet. ISSN 978-91-637-2583-8. s. 145–160.
 • Ørstavik, Inger Berg (2010). Ekvivalenslærens innhold som rettsnorm i norsk patentrett. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. ISSN 0027-6723. 79(2), s. 134–149.
 • Ørstavik, Inger Berg (2009). Immaterialrett. Patentrett. Patentbeskyttelsens omfang,jf. patentlovens § 39 - ekvivalenslæren - Høyesteretts kjennelse 2. september 2009 (HR-2009-1735-A), donepezil. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 17–19.
 • Ørstavik, Inger Berg & Andersen, Lars Berge (2009). Sosialistisk markedsøkonomi i praksis ikrafttredelse av en konkurranselov i Kina. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. 122(3), s. 445–463.
 • Ørstavik, Inger Berg (2005). Technology transfer agreements: Grant-backs and no-challenge clauses in the new EC technology transfer regulation. IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law. ISSN 0018-9855. 36, s. 83–112.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hagstrøm, Viggo; Bruserud, Herman; Alvik, Ivar; Irgens-Jensen, Harald & Ørstavik, Inger Berg (2021). Obligasjonsrett. 3. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02246-8. 1002 s.
 • Rognstad, Ole-Andreas & Ørstavik, Inger Berg (2021). Intellectual Property and Sustainable Markets. Edward Elgar Publishing. ISBN 978 1 78990 134 4. 256 s.
 • Rognstad, Ole-Andreas; Irgens-Jensen, Harald; Stenvik, Kristina; Ørstavik, Inger Berg & Østerud, Eirik (2021). Markedsrett. Innføring i markedsførings-, konkurranse- og immaterialrett. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-04328-9. 383 s.
 • Lilje, Per Barth; Helleland, Botolv; Johannessen, Finn Erhard; Leifsen, Torben & Ørstavik, Inger Berg (2020). Almanakk for Norge for året etter Kristi fødsel 2020. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 978-82-05-53122-2. 170 s.
 • Lilje, Per Barth; Helleland, Botolv; Johannessen, Finn Erhard; Leifsen, Torben & Ørstavik, Inger Berg (2019). Almanakk for Norge for året etter Kristi fødsel 2020. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 9788205531222. 207. 168 s.
 • Lilje, Per Barth; Helleland, Botolv; Johannessen, Finn Erhard; Leifsen, Torben & Ørstavik, Inger Berg (2018). Almanaikk for Norge for året etter Kristi fødsel 2019. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 9788205518209. 164 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ørstavik, Inger Berg & Rognstad, Ole-Andreas (2020). Inngrep i varemerke. Høyesteretts dom 2. juni 2020, HR-2020-1142-A, Apple. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 29–31.
 • Ørstavik, Inger Berg (2020). EU-domstolens dom i sak C-240/18 P, "Fack Ju Göhte". Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 20–21.
 • Ørstavik, Inger Berg (2020). EU-domstolens dom i sak C-567/18, Amazon Marketplace, "bruk" av et varemerke. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 19–20.
 • Ørstavik, Inger Berg (2020). Overføring av utenlandsk domenenavn, varemerkeloven § 59. Høyesteretts dom 28. november 2019 (HR-2019-2213-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 10–11.
 • Aronsen, Jan Magnus; De Smedt, Koenraad; Heggland, Ingrid; Dingsør, Liv; Tronstad, Stein & Pedersen, Ole Petter [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Hvordan få økt deling og gjenbruk av forskningsdata? Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Ørstavik, Inger Berg (2020). Reguleringen av GMO under genteknologiloven og mulighetene for endringer i loven.
 • Ørstavik, Inger Berg (2020). Opphavsrettslige utfordringer knyttet til Open access.
 • Ørstavik, Inger Berg (2020). Alberto de Franceschi (ed.), European Contract Law and the Digital Single Market, Intersentia, Cambridge (2016), 266 p. . European Review of Private Law. ISSN 0928-9801. s. 457–460.
 • Ørstavik, Inger Berg (2019). Rettigheter til ny teknologi og informasjon i tilvirkningskontrakter (NTK/NF15).
 • Ørstavik, Inger Berg (2019). Handling innovation in licensing relationships.
 • Ørstavik, Inger Berg (2019). Begrepsharmonisering - EU rettens indirekte innflytelse på nasjonal rett.
 • Ørstavik, Inger Berg (2019). IPRs, technology development and market dynamics in the renewable energy sector.
 • Ørstavik, Inger Berg (2019). Rett verneting ved tvist om retten til patent og patentsøknad - Høyesteretts kjennelse 16. november 2018 (HR-2018-2191-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 19–20.
 • Ørstavik, Inger Berg (2019). Amund Bjøranger Tørum: Interpretation of Commercial Contracts. Universitetsforlaget 2019, 262 sider. TfR. s. 538–542. doi: 10.18261/issn.1504-3096-2019-05-06.
 • Irgens-Jensen, Harald & Ørstavik, Inger Berg (2019). Endringer i patentloven, foretaksnavneloven, designloven og varemerkeloven. Forenklinger og klargjøringer. . Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 9–11.
 • Ørstavik, Inger Berg (2019). Stojan Arnerstål: Varumärkesanvändning. Norstedts Juridik, Stockholm, 2018, 305 sider. TfR. s. 74–77.
 • Ørstavik, Inger Berg (2018). The Indirect Influence of EU Law on Intellectual Property Contracts.
 • Ørstavik, Inger Berg (2018). Art as trademarks - reflections after the Vigeland-decision of the EFTA Court.
 • Ørstavik, Inger Berg (2018). The Interface between Trademark Law and Copyright Law.
 • Ørstavik, Inger Berg (2018). Fri konkurranse i ettermarkedet i offshoresektoren - begrensninger som følge av immaterialrettigheter?
 • Ørstavik, Inger Berg (2018). Tolkning av standardkontrakter.
 • Ørstavik, Inger Berg (2018). Krenkelse av varemerkerett, varemerkeloven § 4 - HR-2018-110-A, ENSILOX. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 13–14.
 • Ørstavik, Inger Berg (2018). Fargen lilla som varemerke. Høyesteretts dom 11. desember 2017 (HR-2017-2356-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 23–24.
 • Ørstavik, Inger Berg & Reimers, Felix (2017). Immaterialrett.
 • Ørstavik, Inger Berg & Hjelmeng, Erling (2017). Eksklusivitet og konkurranseforbud som aksessoriske begrensninger? .
 • Ørstavik, Inger Berg (2017). Erstatning for håndheving av immaterialrettigheter uten grunn.
 • Ørstavik, Inger Berg (2017). Bruk av geografisk stedsbetegnelse som varemerke ROUTE 66. (HR-2016-2239-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 15–16.
 • Ørstavik, Inger Berg (2017). EFTA-domstolens dom av 6. april 2017, sak E-5/16, kunst som varemerker (Vigeland). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 13–15.
 • Ørstavik, Inger Berg (2017). Varemerket POTETGULL - Borgarting lagmannsretts dom av 16. desember 2016 (LB-2015-195012). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 15–16.
 • Ørstavik, Inger Berg (2017). Torger Kielland: Patentering av informasjonsteknologiske oppfinnelser. Universitetsforlaget, 2017. 375 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 14–15.
 • Ørstavik, Inger Berg (2017). Avgjørelse av Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) av 13. november 2017, sak 16/00148 m.fl., kunst som varemerker (Vigeland). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 11–12.
 • Ørstavik, Inger Berg & Stenvik, Are (2016). Lovstrid som ugyldighetsgrunn for immaterialrettsavtaler.
 • Ørstavik, Inger Berg (2016). Consequences of the Huawei decision for licensing practices.
 • Ørstavik, Inger Berg (2016). Vernet for særpregete foretaksnavn - fare for forveksling. Høyesteretts dom av 22. september 2016, Pangea Property Partners AS. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 8–11.
 • Ørstavik, Inger Berg (2015). Avgjørelse fra Førsteinstansretten om avbildning av produkter, spill og spillebrett, som varemerke. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 17(2), s. 10–11.
 • Ørstavik, Inger Berg (2015). EU-domstolens sak C-577/13 om supplerende beskyttelsessertifikater og flere legemidler basert på samme aktive virkestoff. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 17(2), s. 13–13.
 • Ørstavik, Inger Berg (2015). TRIPP-TRAPP stolen som tre dimensjonalt varemerke. EU-domstolens dom i sak C-205/13 (Hauck mot Stokke m.fl.), 18. september 2014. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 17(1), s. 16–17.
 • Ørstavik, Inger Berg (2015). Patenter og menneskelige embryonale stamceller. EU-domstolens dom i sak C-364/13 (International Stem Cell Corporation), 18. desember 2014. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 17(1), s. 15–16.
 • Ørstavik, Inger Berg (2015). Konkurranseretten setter grenser for retten til å håndheve patenter. EU-domstolens dom av 16. juli 2015 i sak C-170/13, Huawei Technologies Co. Ltd. mot ZTE Corp. og ZTE Deutschland GmbH. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 17(4), s. 10–12.
 • Ørstavik, Inger Berg (2014). Jeppe Brinck-Jensen, Morten Rosenmeier, Jens Schovsbo og Tine Sommer: Ansattes immaterielle rettigheter. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 568–571.
 • Ørstavik, Inger Berg (2013). Styrking av håndhevingsreglene for det industrielle rettsvern. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 18–20.
 • Ørstavik, Inger Berg (2012). Bengt Domeij, Patentavtalsrätt: Licenser, överlåtelser och samägande i patent. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 546–550.
 • Ørstavik, Inger Berg (2008). Carl Martin Gölstam: Licensavtalet och konkurrensrätten. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 623–627.
 • Ørstavik, Inger Berg (2005). EU's gruppefritak for teknologioverføringsavtaler.
 • Ørstavik, Inger Berg (2010). Innovasjonsspiralen - patentrettslige, kontraktsrettslige og konkurranserettslige spørsmål ved forbedring av patenterte oppfinnelser. Det juridiske fakultet-Universitetet i Oslo. ISSN 1890-2375.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. okt. 2014 09:40 - Sist endret 23. aug. 2021 12:52