Johann Mulder

Bilde av Johann Mulder
English version of this page
Telefon +47 22859618
Rom 301
Treffetider Etter avtale (send e-post).
Brukernavn
Besøksadresse Domus Media Vest Karl Johans gate 47 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Forskning

Mulder forsker innen arbeidsrett, særlig på reguleringen av ansettelsen ved virksomhetsoverdragelse og arbeidstakermedvirkning. Mulder er tilknyttet Arfa programmet.

Faglige interesser

 • Arbeidsrett, inkludert nordisk arbeidsrett, EU-arbeidsrett, internasjonal arbeidsrett og komparativ arbeidsrett
 • Avtalerett og obligasjonsrett

Nettverk

Arbetsrättsportalen

International Society for Labour and Socual Security Law (ISLSSL)

Labour Law Research Network (LLRN)

The Nordic Network of Labour Law Scholars (NNLLS)

  Undervisning og veiledning

  Skriver lærebøker innen svensk arbeidsrett og avtalerett.

  Bakgrunn

  Utdanning

  2004: juris doktor i handelsrett, Ekonomihögskolan ved Lunds universitet

  1993: juris kandidat, juridiska fakulteten ved Lunds universitet

  Arbeidserfaring

  September 2017: Professor i rettsvitenskap ved Institutt for privatrett ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

  August 2012– september 2017: førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Institutt for privatrett ved Det juridiske fakultet ved Universitet i Oslo

  2004–2012: lærer og forsker ved Högskolan i Halmstad, Ekonomihögskolan ved Växjö universitet, Arbetslivsinstitutet i Stockholm, Juridiska fakulteten ved Lunds universitet, Högskolan Kristianstad samt Ekonomihögskolan ved Lunds universitet

  2003–2004: arbeidsrettsjurist ved Lunds universitet

  1999–2004: doktorand ved Ekonomihögskolan ved Lunds universitet

  1994–1999: lærer ved Högskolan i Halmstad, Högskolan i Karlskrona/Ronneby, Ekonomihögskolan ved Lunds universitet

  1994–1995: notarie ved Ystads tingsrätt

  1993: amanuens og studieveileder ved juridiska fakulteten ved Lunds universitet

  Verv

  2009–d.d.: korrespondent (Sverige) i International labor and employment laws, Section of Labor and Employment Law, American Bar Association, BNA Books, Arlington, Virginia, USA

  2007–d.d.: ekspert i Worker Participation Europe network, representerende Sverige

   

  Emneord: Arbeidsrett, Avtalerett

  Publikasjoner

  • Mulder, Bernard Johann; Nyström, Birgitta & Schlachter, Monika (2020). Seniority in a comparative perspective. Arbeidsrett.  ISSN 1503-5883.  (2), s 114- 151
  • Mulder, Bernard Johann (2019). Arbetstagarinflytande i Norge och i Sverige, I:  Festskrift till Örjan Edström.  Juridiska institutionen, Umeå universitet.  ISBN 9789178550784.  Arbetstagarinflytande i Norge och i Sverige.  s 345 - 360
  • Mulder, Bernard Johann (2018). La participation des travailleurs en Norvège et en Suède.. REVUE DE DROIT COMPARÉ DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE.  ISSN 2117-4350.  (3), s 52- 69 Vis sammendrag
  • Mulder, Bernard Johann (2017). Arbetstagarrepresentation i internationella koncernbolag, I:  Niklas Bruun i Sverige. En vänbok.  Iustus förlag.  ISBN 9789177370109.  Artikel.  s 275 - 288
  • Mulder, Bernard Johann (2017). The law concerning the election of employees’ representatives in company bodies. European Labour Law Journal (ELLJ).  ISSN 2031-9525.  s 96- 104 . doi: 10.1177/2031952517699136
  • Erlandsson, Lennart & Mulder, Bernard Johann (2016). Reella hänsyn i rättstillämpningen, I: Karl Dahlstrand (red.),  Festskrift till Karsten Åström.  Juristförlaget i Lund.  ISBN 9789154405695.  Kapittel.  s 169 - 188
  • Mulder, Bernard Johann (2016). Komparativ skiss över reglerna vid verksamhetsövergång, I:  Sui generis. Festskrift til Stein Evju.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215025995.  Kapittel.  s 442 - 450

  Se alle arbeider i Cristin

  • Mulder, Bernard Johann (red.) (2020). Övningar för kurser i arbetsrätt. Studentlitteratur AB.  ISBN 9789144133539.
  • Adlercreutz, Axel & Mulder, Bernard Johann (2018). Avtal. Lärobok i allmän avtalsrätt (ljudbok).. MTM.  ISBN 9789139207924.  139 s. Vis sammendrag
  • Adlercreutz, Axel & Mulder, Bernard Johann (2017). Avtal. Lärobok i allmän avtalsrätt. Wolters Kluwer.  ISBN 978-913920792-4.  140 s.
  • Adlercreutz, Axel & Mulder, Bernard Johann (2017). Övningar för kurser i arbetsrätt (ljudbok).. MTM.  ISBN 9144082967.  158 s. Vis sammendrag
  • Mulder, Bernard Johann; Hotvedt, Marianne Jenum; Nesvik, Marie & Sundet, Tron Løkken (2016). Sui generis. Festskrift til Stein Evju. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215025995.  832 s.
  • Adlercreutz, Axel & Mulder, Bernard Johann (2013). Avtal. Lärobok i allmän avtalsrätt, 13 upplagan. Norstedts Juridik AB.  ISBN 9789139206231.  128 s.
  • Adlercreutz, Axel & Mulder, Bernard Johann (2013). Svensk arbetsrätt, 14 upplagan. Norstedts Juridik AB.  ISBN 9789139205883.  416 s.

  Se alle arbeider i Cristin

  Se alle arbeider i Cristin

  Publisert 16. aug. 2012 10:36 - Sist endret 26. mars 2020 16:28