Johann Mulder

Bilde av Johann Mulder
English version of this page
Telefon +47-22859618
Rom 301
Brukernavn
Besøksadresse Domus Media Vest Karl Johans gate 47 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

 • Arbeidsrett
 • Avtalerett

Forskning

Mulder forsker innen arbeidsrett, særlig på reguleringen av ansettelsen ved virksomhetsoverdragelse og arbeidstakermedvirkning. Mulder er tilknyttet Arfa programmet.

Undervisning og veiledning

Skriver lærebøker innen svensk arbeidsrett og avtalerett.

Bakgrunn

Utdanning

2004: juris doktor i handelsrett, Ekonomihögskolan ved Lunds universitet

1993: juris kandidat, juridiska fakulteten ved Lunds universitet

Arbeidserfaring

September 2017: Professor i rettsvitenskap ved Institutt for privatrett ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

August 2012– september 2017: førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Institutt for privatrett ved Det juridiske fakultet ved Universitet i Oslo

2004–2012: lærer og forsker ved Högskolan i Halmstad, Ekonomihögskolan ved Växjö universitet, Arbetslivsinstitutet i Stockholm, juridiska fakulteten ved Lunds universitet, Högskolan Kristianstad samt Ekonomihögskolan ved Lunds universitet

2003–2004: arbeidsrettsjurist ved Lunds universitet

1999–2004: doktorand ved Ekonomihögskolan ved Lunds universitet

1994–1999: lærer ved Högskolan i Halmstad, Högskolan i Karlskrona/Ronneby, Ekonomihögskolan ved Lunds universitet

1994–1995: notarie ved Ystads tingsrätt

1993: amanuens og studieveileder ved juridiska fakulteten ved Lunds universitet

Verv

2009–d.d.: korrespondent (Sverige) i International labor and employment laws, Section of Labor and Employment Law, American Bar Association, BNA Books, Arlington, Virginia, USA

2007–d.d.: ekspert i Worker Participation Europe network, representerende Sverige

 

Emneord: Arbeidsrett, Avtalerett

Publikasjoner

 • Mulder, Bernard Johann (2019). Arbetstagarinflytande i Norge och i Sverige, I:  Festskrift till Örjan Edström.  Juridiska institutionen, Umeå universitet.  ISBN 9789178550784.  Arbetstagarinflytande i Norge och i Sverige.  s 345 - 360
 • Mulder, Bernard Johann (2018). La participation des travailleurs en Norvège et en Suède.. REVUE DE DROIT COMPARÉ DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE.  ISSN 2117-4350.  (3), s 52- 69 Vis sammendrag
 • Mulder, Bernard Johann (2017). Arbetstagarrepresentation i internationella koncernbolag, I:  Niklas Bruun i Sverige. En vänbok.  Iustus förlag.  ISBN 9789177370109.  Artikel.  s 275 - 288
 • Mulder, Bernard Johann (2017). The law concerning the election of employees’ representatives in company bodies. European Labour Law Journal.  ISSN 2031-9525.  s 96- 104
 • Erlandsson, Lennart & Mulder, Bernard Johann (2016). Reella hänsyn i rättstillämpningen, I: Karl Dahlstrand (red.),  Festskrift till Karsten Åström.  Juristförlaget i Lund.  ISBN 9789154405695.  Kapittel.  s 169 - 188
 • Mulder, Bernard Johann (2016). Komparativ skiss över reglerna vid verksamhetsövergång, I:  Sui generis. Festskrift til Stein Evju.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215025995.  Kapittel.  s 442 - 450
 • Hagen, Inger Marie & Mulder, Bernard Johann (2013). Transnational Employee Representation on Company Boards: the Scandinavian Model, In Edoardo Ales & Iacopo Senatori (ed.),  The Transnational Dimension of Labour Relations. A New Order in the Making?.  G. Giappichelli Editore.  ISBN 9788834827918.  Kapittel.  s 135 - 170
 • Hagen, Inger Marie & Mulder, Bernard Johann (2012). Why stakeholders?, In Sigurt Vitols & Johannes Heuschmid (ed.),  European company law and the Sustainable Company: a stakeholder approach. Vol. II.  ETUI aisbl.  ISBN 978-2-87452-277-2.  Kapittel.  s 41 - 70
 • Mulder, Bernard Johann (2012). Grundrättigheter som en del av arbetsrättslig reglering, I: Jonas Malmberg; Örjan Edström & Birgitta Nyström (red.),  Nedslag i den nya arbetsrätten.  Liber.  ISBN 9789147097951.  Kapittel 2.  s 33 - 46
 • Mulder, Bernard Johann (2011). Avtalskrav på försäkring inte oskäligt. Juridisk Tidskrift.  ISSN 1100-7761.  (2), s 370- 386
 • Mulder, Bernard Johann (2009). Ingående av offentlig anställning, I: Helga Aune; Ole Kristian Fauchald; Kåre Lilleholt & Dag Michalsen (red.),  Arbeid og rett. Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-30235-1.  Kapittel.  s 467 - 476

Se alle arbeider i Cristin

 • Adlercreutz, Axel & Mulder, Bernard Johann (2018). Avtal. Lärobok i allmän avtalsrätt (ljudbok).. MTM.  ISBN 9789139207924.  139 s. Vis sammendrag
 • Adlercreutz, Axel & Mulder, Bernard Johann (2017). Avtal. Lärobok i allmän avtalsrätt. Wolters Kluwer.  ISBN 978-913920792-4.  140 s.
 • Adlercreutz, Axel & Mulder, Bernard Johann (2017). Övningar för kurser i arbetsrätt (ljudbok).. MTM.  ISBN 9144082967.  158 s. Vis sammendrag
 • Mulder, Bernard Johann; Hotvedt, Marianne Jenum; Nesvik, Marie & Sundet, Tron Løkken (2016). Sui generis. Festskrift til Stein Evju. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215025995.  832 s.
 • Adlercreutz, Axel & Mulder, Bernard Johann (2013). Avtal. Lärobok i allmän avtalsrätt, 13 upplagan. Norstedts Juridik AB.  ISBN 9789139206231.  128 s.
 • Adlercreutz, Axel & Mulder, Bernard Johann (2013). Svensk arbetsrätt, 14 upplagan. Norstedts Juridik AB.  ISBN 9789139205883.  416 s.
 • Mulder, Bernard Johann (red.) (2013). Övningar för kurser i arbetsrätt, 3 upplagan. Studentlitteratur AB.  ISBN 9789144082967.  160 s.
 • Adlercreutz, Axel & Mulder, Bernard Johann (2010). Svensk arbetsrätt (ljudbok). TPB.  ISBN 9139204472.  384 s. Vis sammendrag
 • Adlercreutz, Axel & Mulder, Bernard Johann (2009). Avtal. Lärobok i allmän avtalsrätt, 12 upplagan. Norstedts Juridik AB.  ISBN 9789139205166.  111 s.
 • Fahlbeck, Reinhold & Mulder, Bernard Johann (2009). Labour and Employment Law in Sweden, Third Edition. Juristförlaget, Lund.  ISBN 9789154401086.  93 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Mulder, Bernard Johann (2019). CJEU case law update.
 • Mulder, Bernard Johann (2019). Employee's right of choice between transferor and transferee in the event of a business transfer. European Employment Law Cases.  ISSN 1877-9107.  10, s 44- 46
 • Mulder, Bernard Johann (2019). Krav på arbetsgivare att registrera arbetstid. EU-domstolens dom den 14 maj 2019, CCOO, C-55/18. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 4- 5
 • Mulder, Bernard Johann (2019). Norway, In Jan Cremers & Sigurt Vitols (ed.),  Exercising voice across borders: workers’ rights under the EU Cross-border Mergers Directive.  European Trade Union Institute.  ISBN 978-2-87452-512-4.  Chapter 12.  s 159 - 166
 • Mulder, Bernard Johann (2019). Sweden, In Jan Cremers & Sigurt Vitols (ed.),  Exercising voice across borders: workers’ rights under the EU Cross-border Mergers Directive.  European Trade Union Institute.  ISBN 978-2-87452-512-4.  Chapter 14.  s 177 - 183
 • Mulder, Bernard Johann (2018). Alderspensjonsytelser må altid være minst 50 prosent ved arbeidsgivers insolvens. Artikkel 8 i insolvensdirektivet har direkte virkning. Hampshire, C-17/17. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 10- 10
 • Mulder, Bernard Johann (2018). Ammende mor har særlig vern mot nattarbeid. Gonzáley Castro, C-41/17. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 9- 10
 • Mulder, Bernard Johann (2018). Gerd Engelsrud: Statsansatteloven. Særlov om ansettelse og opphør av arbeidsforhold i staten. Cappelen Damm Akademisk, 2018, 141 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 10- 10
 • Mulder, Bernard Johann (2018). Kollektivavtalet vid verksamhetsövergång.
 • Mulder, Bernard Johann (2018). Kontrollansvar for "vild strejke"; "usedvanlige omstændigheder" i flypassasjererforordningen er et unionsrettslig begrep. Krüsemann mfl., C-195/17 m.fl.. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 11- 12
 • Mulder, Bernard Johann (2018). Marion Holte Hirst og Sven Ivar Lønneid: Arbeidsrett i et nøtteskall, 2. utg. Gyldendal Juridisk, 2018. 306 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 10- 10
 • Mulder, Bernard Johann (red.) (2018). Materialsamling i arbeidsrett. Tariffavtaler m.m...
 • Mulder, Bernard Johann (2018). Mpoki Mwakagali: International Financial Institutions and Labour Standards. Stockholms universitet, 2018, 406 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 10- 11
 • Mulder, Bernard Johann (2018). Paal Berg-seminaret 2018: Fundamenter i arbeidsrett.
 • Mulder, Bernard Johann (2018). Refusjon grunnet kansellert flyreise kan inkludere gebyr. Harms, C-601/17. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 12- 13
 • Mulder, Bernard Johann (2018). Rett adressat for reservasjonserklæring ved virksomhetsoverdragelse, Arbeidsrettens dom 21. mars 2018 (AR-2018-6). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  s 6- 7
 • Mulder, Bernard Johann (2018). Tron Løkken Sundet: Kollektiv arbeidsrett. Cappelen Damm Akademisk, 2018. 232 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 10- 10
 • Mulder, Bernard Johann (2018). Virksomhetsoverdragelse og oppsigelse på grunn av "økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager". Colino Sigüenza, C-472/16. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 8- 9
 • Mulder, Bernard Johann (2018). Virksomhetsoverdragelse ved bytte av personlig assistanse - HR-2017-2277-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 1- 3
 • Mulder, Bernard Johann & Sigeman, Johan (2018). Anställningen vid verksamhetsövergång.
 • Mulder, Bernard Johann & Widlund, Kristine (2018). Sweden. International Labor and Employment Laws, Volume IIA, Fifth Edition, In Anne M. Radolinski (ed.),  International Labor and Employment Laws, Volume II A, 5th ed..  Bureau of National Affairs (BNA).  ISBN 9781682674796.  Sweden.  s 19-1 - 19-129
 • Mulder, Bernard Johann (2017). Arbeidsrett i grenseland.
 • Mulder, Bernard Johann (ed.) (2017). European Labour Law (Cases and Materials).
 • Mulder, Bernard Johann (2017). German Co-Determinaton before the CJEU.
 • Mulder, Bernard Johann (2017). Inget tvång att tillämpa inte existerande EU-rätt. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 1- 2
 • Mulder, Bernard Johann (2017). Internationellt medinflytande.
 • Mulder, Bernard Johann (2017). Kollektivavtalet vid verksamhetsövergång.
 • Mulder, Bernard Johann (2017). Nordisk arbetsrätt ur några perspektiv med jämförande inslag.
 • Mulder, Bernard Johann (2017). The Role of the Trade Unions in the Enforcement of Social Rights.
 • Mulder, Bernard Johann (2017). The law concerning the election of employees' representatives in company bodies (also in French). MBF Report. 29/2017.
 • Mulder, Bernard Johann (2017). 'When in Rome...' Comments on the Advocate General's Opinion in Konrad Erzberger v TUI AG, C566/15, 4 May 2017. MBF Report. 34.
 • Mulder, Bernard Johann (2017). Worker participation in Norway and in Sweden.
 • Mulder, Bernard Johann & Sigeman, Johan (2017). Anställningen vid verksamhetsövergång.
 • Mulder, Bernard Johann & Widlund, Kristine (2017). Sweden, In  International Labor and Employment Laws, Vol. IIA.  Bloomberg BNA Books.  ISBN 978-1-68267-248-8.  19.  s 19-1 - 19-5
 • Hack, Melanie Regine & Mulder, Bernard Johann (2016). Aldersdiskriminering, aldersgrense for bussjåfører - svensk AD 2015 nr 51. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 8- 9
 • Mulder, Bernard Johann (2016). Anmälan av: Ett europeiserat arbetstagarinflytande – en rättslig studie av inflytandedirektivens genomförande i Sverige. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  s 469- 476
 • Mulder, Bernard Johann (2016). Anställningen, anställningsvillkoren och kollektivavtalen vid övergång av verksamhet.
 • Mulder, Bernard Johann (2016). Arbeidskamp, Den europeiske menneskerettighetskonvensjon artikkel 11, direkte effekt - Högsta domstolens dom den 17 december 2015, mål T 3269-13. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 10- 11
 • Mulder, Bernard Johann (2016). Intressant läsning om europeiserat arbetstagarinflytande. EU & arbetsrätt.  ISSN 1402-3008.  (3-4), s 11- 11
 • Mulder, Bernard Johann (2016). Kollektivavtalet vid verksamhetsövergång.
 • Mulder, Bernard Johann (2016). Stein Evju Festschrift Symposium. Vis sammendrag
 • Mulder, Bernard Johann (2016). Sweden, In Timothy J. Darby & Anne M. Radolinski (ed.),  International Labor and Employment Laws, 4th ed. Volumes IIA and IIB.  Bloomberg BNA.  ISBN 9781682670637.  Kapittel.  s 19-1 - 19-3
 • Mulder, Bernard Johann (2016). The law concerning election of employee representative in company boards.
 • Mulder, Bernard Johann (2016). Virksomhetsoverdragelse, offentlig virksomhet, "insourcing" - EU-domstolens dom 26. november 2015 i sak Aira Pascual, C-509/14, EU:C:2015:781. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 5- 5
 • Mulder, Bernard Johann (2016). Worker involvement during a public takeover: the case of Norway, In  Takeovers with or without worker voice: workers’ rights under the EU Takeover Bids Directive.  ETUI.  ISBN 9782874524202.  Chapter 13.  s 195 - 203
 • Mulder, Bernard Johann (2016). Åldersdiskriminering; EU-rättsliga principers företräde framför nationell rätt. EU-domstolens dom 19 april 2016 i mål Dansk Industri (DI), som för talan för Ajos A/S mot dödsboet efter Karsten Eigil Rasmussen, C-441/14, EU:C:1016:278. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 5- 6
 • Mulder, Bernard Johann; Hotvedt, Marianne Jenum; Nesvik, Marie; Sundet, Tron Løkken & Silset, Bodil (2016). Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet (red.), samt Bodil Silset (red.sekr.): Sui generis. Festskrift til Stein Evju. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 1- 3
 • Mulder, Bernard Johann & Sigeman, Johan (2016). Anställningen vid verksamhetsövergång.
 • Mulder, Bernard Johann (2015). Arbetsrätt och näringsfrihet.
 • Mulder, Bernard Johann (2015). Erik Sjödin: Ett europeiserat arbetstagainflytande. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 7- 7
 • Mulder, Bernard Johann (2015). Fri bevegelighet og arbeidskamp, AD 2015 nr 70 Sava Star. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 4- 4
 • Mulder, Bernard Johann (2015). Kollektivavtalet vid verksamhetsövergång.
 • Mulder, Bernard Johann (2015). Om begreppet överlåtelse i samband med verksamhetsövergång, om skyldigheten att begära förhandsavgörande, och om statens skadeståndsansvar för felaktig tillämpning av unionsrätten, mål C-160/14 da Silva e Brito, EU-domstolens dom den 9 september 2015. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 3- 4
 • Mulder, Bernard Johann (2015). Om fri rörlighet, konflikträtt och kollektivavtal. Om AD 2015 nr 70.
 • Mulder, Bernard Johann (2015). Per Larsson: Skyddet för visselblåsare i arbetslivet. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 7- 7
 • Mulder, Bernard Johann (2015). Tariffavtalen ved konsernintern virksomhetsoverdragelse. Arbeidsrettens dom 29. september 2015 (lnr. 21/2015). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 1- 2
 • Mulder, Bernard Johann (2015). Virksomhetsoverdragelse: trekriteriersmetoden enda en gang og oppreisningserstatning. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 3- 7
 • Mulder, Bernard Johann & Sigeman, Johan (2015). Anställningen vid verksamhetsövergång.
 • Mulder, Bernard Johann (2014). 2001/86/EC: Consultation in SE, In Monika Schlachter (ed.),  EU Labour Law.  Wolters Kluwer.  ISBN 9789041149787.  Information and Consultation.  s 601 - 633
 • Mulder, Bernard Johann (2014). Anställningen vid verksamhetsövergång.
 • Mulder, Bernard Johann (2014). Kollektivavtalet vid verksamhetsövergång.
 • Mulder, Bernard Johann (2014). Litteratur: Mona Næss, Virksomhetsoverdragelse, Universitetsforlaget, Oslo 2013, 207 s. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 5- 5
 • Mulder, Bernard Johann (2014). Litteratur: Ruth Nielsen, EU Labour Law, 2nd ed., Det juridiske og økonomiske forbund Publishing, København 2013, 553 s. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 5- 5
 • Mulder, Bernard Johann (2014). Mer än arbetsuppgifter måste övergå. Lag & avtal.  ISSN 0349-7143.  (3), s 29- 29
 • Mulder, Bernard Johann (2014). Mål C-458/Lorenzo Amatori m.fl. mot Telecom Italia SpA och Shared Service Center Srl. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 5- 6
 • Mulder, Bernard Johann (2014). Praksisarbeid eller fast ansettelse? - Rt. 2013 s. 1392. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 1- 3
 • Mulder, Bernard Johann (2014). Retten til fast ansettelse ved innleie - Rt. 2013 s. 1730. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 3- 5
 • Mulder, Bernard Johann & Nyström, Birgitta (2014). Different Cultures in Labour Market Legislation in China and Sweden. Unpublished conference paper.
 • Mulder, Bernard Johann (2013). Kollektivavtalet vid verksamhetsövergång.
 • Mulder, Bernard Johann (2013). Sweden, In  International Labor and Employment Laws, Fourth Edition, Volume IIA.  Bloomberg BNA Books.  ISBN 9781617464300.  19.  s 1 - 112
 • Mulder, Bernard Johann (2013). Teori og metode i den kollektive arbeidsretten. Kommenteret av Stein Evju.
 • Mulder, Bernard Johann & Sigeman, Johan (2013). Anställningen vid verksamhetsövergång.
 • Mulder, Bernard Johann (2012). Anställningen vid verksamhetsövergång.
 • Mulder, Bernard Johann (2012). Sweden, In William L. Keller & Timothy J. Darby (ed.),  International Labor and Employment Laws, Third Edition, Volumes IIA and IIB, 2012 Cumulative Supplement.  American Bar Association.  ISBN 9781617460692.  Kapittel.  s 19-1 - 19-8
 • Mulder, Bernard Johann & Sigeman, Johan (2012). Anställningen vid verksamhetsövergång.
 • Mulder, Bernard Johann (2011). Sweden, In William L. Keller & Timothy J. Darby (ed.),  International Labor and Employment Laws, Third Edition, Volumes IIA and IIB, 2011 Cumulative Supplement.  American Bar Association.  ISBN 9781570189562.  Kapittel.  s 19-1 - 19-8
 • Mulder, Bernard Johann (2010). Sweden, In William L. Keller & Timothy J. Darby (ed.),  International Labor and Employment Laws, Third Edition, Volumes IIA and IIB, 2010 Cumulative Supplement.  American Bar Association.  ISBN 9781570188749.  Kapittel.  s 19-1 - 19-7
 • Mulder, Bernard Johann (2010). Anställningen vid verksamhetsövergång (ljudbok).. Vis sammendrag
 • Mulder, Bernard Johann (2009). Sweden, In William L. Keller & Timothy J. Darby (ed.),  International Labor and Employment Laws. 2009 Supplement.  American Bar Association.  ISBN 9781570188084.  Kapittel.  s 19-1 - 19-3

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 16. aug. 2012 10:36 - Sist endret 15. aug. 2019 13:59