Johann Mulder

Bilde av Johann Mulder
English version of this page
Telefon +47 22859618
Rom 301
Treffetider Etter avtale (send e-post).
Brukernavn
Besøksadresse Domus Media Vest Karl Johans gate 47 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Forskning

Mulder forsker innen arbeidsrett, særlig på reguleringen av ansettelsen ved virksomhetsoverdragelse og arbeidstakermedvirkning. Mulder er tilknyttet Arfa programmet.

Faglige interesser

 • Arbeidsrett, inkludert nordisk arbeidsrett, EU-arbeidsrett, internasjonal arbeidsrett og komparativ arbeidsrett
 • Avtalerett og obligasjonsrett

Nettverk

Arbetsrättsportalen

International Society for Labour and Socual Security Law (ISLSSL)

Labour Law Research Network (LLRN)

The Nordic Network of Labour Law Scholars (NNLLS)

  Undervisning og veiledning

  Skriver lærebøker innen svensk arbeidsrett og avtalerett.

  Bakgrunn

  Utdanning

  2004: juris doktor i handelsrett, Ekonomihögskolan ved Lunds universitet

  1993: juris kandidat, juridiska fakulteten ved Lunds universitet

  Arbeidserfaring

  September 2017: Professor i rettsvitenskap ved Institutt for privatrett ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

  August 2012– september 2017: førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Institutt for privatrett ved Det juridiske fakultet ved Universitet i Oslo

  2004–2012: lærer og forsker ved Högskolan i Halmstad, Ekonomihögskolan ved Växjö universitet, Arbetslivsinstitutet i Stockholm, Juridiska fakulteten ved Lunds universitet, Högskolan Kristianstad samt Ekonomihögskolan ved Lunds universitet

  2003–2004: arbeidsrettsjurist ved Lunds universitet

  1999–2004: doktorand ved Ekonomihögskolan ved Lunds universitet

  1994–1999: lærer ved Högskolan i Halmstad, Högskolan i Karlskrona/Ronneby, Ekonomihögskolan ved Lunds universitet

  1994–1995: notarie ved Ystads tingsrätt

  1993: amanuens og studieveileder ved juridiska fakulteten ved Lunds universitet

  Verv

  2009–d.d.: korrespondent (Sverige) i International labor and employment laws, Section of Labor and Employment Law, American Bar Association, BNA Books, Arlington, Virginia, USA

  2007–d.d.: ekspert i Worker Participation Europe network, representerende Sverige

   

  Emneord: Arbeidsrett, Avtalerett

  Publikasjoner

  • Mulder, Johann & Nyström, Birgitta (2022). Anställningstidens betydelse för det svenska anställningsskyddet. I Selberg, Niklas & Sjödin, Erik (Red.), Anställningsskydd i utveckling. Iustus förlag. ISSN 9789177372110. s. 23–43.
  • Folkow, Eva Viktoria & Mulder, Johann (2021). Arbetsledningsrättens gränser för omplaceringar och villkorsändringar enligt svensk och norsk rätt. I Skjønberg, Alexander Sønderland; Bråthen, Gina; Hemmingby, Anette; Hotvedt, Marianne Jenum & Weltzien, Kurt (Red.), Styringsretten : prinsipielt komparativt og aktuelt. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205556133. s. 382–431.
  • Mulder, Bernard Johann (2019). Arbetstagarinflytande i Norge och i Sverige, Festskrift till Örjan Edström. Juridiska institutionen, Umeå universitet. ISSN 9789178550784. s. 345–360.
  • Mulder, Bernard Johann (2018). La participation des travailleurs en Norvège et en Suède. REVUE DE DROIT COMPARÉ DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE. ISSN 2117-4350. s. 52–69.
  • Mulder, Bernard Johann (2017). Arbetstagarrepresentation i internationella koncernbolag, Niklas Bruun i Sverige. En vänbok. Iustus förlag. ISSN 9789177370109. s. 275–288.
  • Mulder, Bernard Johann (2017). The law concerning the election of employees’ representatives in company bodies. European Labour Law Journal (ELLJ). ISSN 2031-9525. s. 96–104. doi: 10.1177/2031952517699136.
  • Erlandsson, Lennart & Mulder, Bernard Johann (2016). Reella hänsyn i rättstillämpningen. I Dahlstrand, Karl (Red.), Festskrift till Karsten Åström. Juristförlaget i Lund. ISSN 9789154405695. s. 169–188.
  • Mulder, Bernard Johann (2016). Komparativ skiss över reglerna vid verksamhetsövergång, Sui generis. Festskrift til Stein Evju. Universitetsforlaget. ISSN 9788215025995. s. 442–450.

  Se alle arbeider i Cristin

  Se alle arbeider i Cristin

  • Mulder, Johann (2022). Kollektivavtalet vid verksamhetsövergång.
  • Mulder, Johann (2022). Om søksmålsfrist ved virksomhetsoverdragelse: Høyesteretts kjennelse om arbeidstakeres frist for å reise søksmål ved virksomhetsoverdragelse - HR-2021-2554-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 1–3.
  • Mulder, Johann & Sigeman, Johan (2022). Anställningen vid verksamhetsövergång.
  • Mulder, Johann (2021). Kollektivavtalet vid verksamhetsövergång.
  • Mulder, Johann & Rabe, Thea (2021). Individuell ettervirkning av tariffavtaler - HR-2021-1193-A (Grefsenhjemmet). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 1–3.
  • Mulder, Bernard Johann (2021). Seniority as selection criteria for redundant staff in Norway.
  • Mulder, Bernard Johann (2021). Ansvar for innbetaling av pensjonspremie ved oppkjøp av virksomhet - HR-2021-61-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
  • Mulder, Bernard Johann & Sigeman, Johan (2021). Anställningen vid verksamhetsövergång.
  • Mulder, Bernard Johann (2020). Kollektivavtalet vid verksamhetsövergång.
  • Mulder, Bernard Johann; Nyström, Birgitta & Schlachter, Monika (2020). Seniority in a comparative perspective. Arbeidsrett. ISSN 1503-5883. s. 114–151.
  • Mulder, Bernard Johann (2020). Henvisning til lovs bestemmelser i ansettelseskontrakter var bindende avtalevilkår for erverver etter virksomhetsoverdragelse. HR-2020-1339-A (ISS Facility Services). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
  • Mulder, Bernard Johann (2020). Reglerna om verksamhetsövergång med särsklit fokus på nyheter.
  • Mulder, Bernard Johann (2020). Overdragelse av virksomhet i lys av dommene Grafe og Pohle og ISS FAcility Services.
  • Mulder, Bernard Johann (2020). Ny praxis från EUD om övergång av verksamhet.
  • Mulder, Bernard Johann (2020). Litteratur: Ny litteratur om strejkrätt enligt internationell rätt. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 4–5.
  • Mulder, Bernard Johann (2020). Litteratur: Elektronisk tidskrift om konsekvenser av coronaviruspandemin för arbetsrättsregleringen. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 4–4.
  • Mulder, Bernard Johann (2020). Övergång från en arbetsgivare till flera. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 4–4.
  • Mulder, Bernard Johann (2020). Byte av operatör av busslinjetrafik kan vara verksamhetsövergång även om bussar inte överförs. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 2–3.
  • Mulder, Bernard Johann (2020). Overdragelse av virksomhet - i lys av dommene Grafe & Pohle, C-298/18 og ISS Facility Services, C-344/18 .
  • Mulder, Bernard Johann (2020). EU-domstolens dom i Grafe och Pohle.
  • Mulder, Bernard Johann & Sigeman, Johan (2020). Anställningen vid verksamhetsövergång.
  • Mulder, Bernard Johann (2019). Krav på likabehandling vid beräkning av anställningstid. EU-domstolens dom 10 oktober 2019, Krah, C-703/17. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 7–8.
  • Mulder, Bernard Johann (2019). Tariffavtaler og ettervirkning.
  • Mulder, Bernard Johann (2019). Kollektiv arbetsrätt i Skandinavien.
  • Mulder, Bernard Johann (2019). Krav på arbetsgivare att registrera arbetstid. EU-domstolens dom den 14 maj 2019, CCOO, C-55/18. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 4–5.
  • Mulder, Bernard Johann (2019). CJEU case law update.
  • Mulder, Bernard Johann (2019). Employee's right of choice between transferor and transferee in the event of a business transfer. European Employment Law Cases. ISSN 1877-9107. 10, s. 44–46.
  • Mulder, Bernard Johann (2019). Sweden. I Cremers, Jan & Vitols, Sigurt (Red.), Exercising voice across borders: workers’ rights under the EU Cross-border Mergers Directive. European Trade Union Institute. ISSN 978-2-87452-512-4. s. 177–183.
  • Mulder, Bernard Johann (2019). Norway. I Cremers, Jan & Vitols, Sigurt (Red.), Exercising voice across borders: workers’ rights under the EU Cross-border Mergers Directive. European Trade Union Institute. ISSN 978-2-87452-512-4. s. 159–166.
  • Mulder, Bernard Johann (2018). Refusjon grunnet kansellert flyreise kan inkludere gebyr. Harms, C-601/17. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 12–13.
  • Mulder, Bernard Johann (2018). Kontrollansvar for "vild strejke"; "usedvanlige omstændigheder" i flypassasjererforordningen er et unionsrettslig begrep. Krüsemann mfl., C-195/17 m.fl. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 11–12.
  • Mulder, Bernard Johann (2018). Mpoki Mwakagali: International Financial Institutions and Labour Standards. Stockholms universitet, 2018, 406 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 10–11.
  • Mulder, Bernard Johann (2018). Marion Holte Hirst og Sven Ivar Lønneid: Arbeidsrett i et nøtteskall, 2. utg. Gyldendal Juridisk, 2018. 306 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 10–10.
  • Mulder, Bernard Johann (2018). Tron Løkken Sundet: Kollektiv arbeidsrett. Cappelen Damm Akademisk, 2018. 232 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 10–10.
  • Mulder, Bernard Johann (2018). Gerd Engelsrud: Statsansatteloven. Særlov om ansettelse og opphør av arbeidsforhold i staten. Cappelen Damm Akademisk, 2018, 141 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 10–10.
  • Mulder, Bernard Johann (2018). Alderspensjonsytelser må altid være minst 50 prosent ved arbeidsgivers insolvens. Artikkel 8 i insolvensdirektivet har direkte virkning. Hampshire, C-17/17. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 10–10.
  • Mulder, Bernard Johann (2018). Ammende mor har særlig vern mot nattarbeid. Gonzáley Castro, C-41/17. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 9–10.
  • Mulder, Bernard Johann (2018). Virksomhetsoverdragelse og oppsigelse på grunn av "økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager". Colino Sigüenza, C-472/16. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 8–9.
  • Mulder, Bernard Johann & Widlund, Kristine (2018). Sweden. International Labor and Employment Laws, Volume IIA, Fifth Edition. I Radolinski, Anne M. (Red.), International Labor and Employment Laws, Volume II A, 5th ed.. Bureau of National Affairs (BNA). ISSN 9781682674796. s. 19-1–19-129.
  • Mulder, Bernard Johann (2018). Kollektivavtalet vid verksamhetsövergång.
  • Mulder, Bernard Johann (2018). Rett adressat for reservasjonserklæring ved virksomhetsoverdragelse, Arbeidsrettens dom 21. mars 2018 (AR-2018-6). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 6–7.
  • Mulder, Bernard Johann & Sigeman, Johan (2018). Anställningen vid verksamhetsövergång.
  • Mulder, Bernard Johann (2018). Virksomhetsoverdragelse ved bytte av personlig assistanse - HR-2017-2277-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 1–3.
  • Mulder, Bernard Johann (2018). Paal Berg-seminaret 2018: Fundamenter i arbeidsrett.
  • Mulder, Bernard Johann & Sigeman, Johan (2017). Anställningen vid verksamhetsövergång.
  • Mulder, Bernard Johann (2017). Nordisk arbetsrätt ur några perspektiv med jämförande inslag.
  • Mulder, Bernard Johann (2017). Kollektivavtalet vid verksamhetsövergång.
  • Mulder, Bernard Johann (2017). Internationellt medinflytande.
  • Mulder, Bernard Johann (2017). Arbeidsrett i grenseland.
  • Mulder, Bernard Johann (2017). Inget tvång att tillämpa inte existerande EU-rätt. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 1–2.
  • Mulder, Bernard Johann (2017). Worker participation in Norway and in Sweden.
  • Mulder, Bernard Johann (2017). The Role of the Trade Unions in the Enforcement of Social Rights.
  • Mulder, Bernard Johann & Widlund, Kristine (2017). Sweden, International Labor and Employment Laws, Vol. IIA. Bloomberg BNA Books. ISSN 978-1-68267-248-8. s. 19-1–19-5.
  • Mulder, Bernard Johann (2017). German Co-Determinaton before the CJEU.
  • Mulder, Bernard Johann (2016). Stein Evju Festschrift Symposium.
  • Mulder, Bernard Johann (2016). Intressant läsning om europeiserat arbetstagarinflytande. EU & arbetsrätt. ISSN 1402-3008. s. 11–11.
  • Mulder, Bernard Johann; Hotvedt, Marianne Jenum; Nesvik, Marie; Sundet, Tron Løkken & Silset, Bodil (2016). Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet (red.), samt Bodil Silset (red.sekr.): Sui generis. Festskrift til Stein Evju. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 1–3.
  • Mulder, Bernard Johann (2016). Kollektivavtalet vid verksamhetsövergång.
  • Mulder, Bernard Johann (2016). Sweden. I Darby, Timothy J. & Radolinski, Anne M. (Red.), International Labor and Employment Laws, 4th ed. Volumes IIA and IIB. Bloomberg BNA. ISSN 9781682670637. s. 19-1–19-3.
  • Mulder, Bernard Johann (2016). Anmälan av: Ett europeiserat arbetstagarinflytande – en rättslig studie av inflytandedirektivens genomförande i Sverige. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 469–476.
  • Mulder, Bernard Johann (2016). Worker involvement during a public takeover: the case of Norway, Takeovers with or without worker voice: workers’ rights under the EU Takeover Bids Directive. ETUI. ISSN 9782874524202. s. 195–203.
  • Mulder, Bernard Johann (2016). The law concerning election of employee representative in company boards.
  • Mulder, Bernard Johann (2016). Åldersdiskriminering; EU-rättsliga principers företräde framför nationell rätt. EU-domstolens dom 19 april 2016 i mål Dansk Industri (DI), som för talan för Ajos A/S mot dödsboet efter Karsten Eigil Rasmussen, C-441/14, EU:C:1016:278. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 5–6.
  • Mulder, Bernard Johann (2016). Anställningen, anställningsvillkoren och kollektivavtalen vid övergång av verksamhet.
  • Mulder, Bernard Johann (2016). Arbeidskamp, Den europeiske menneskerettighetskonvensjon artikkel 11, direkte effekt - Högsta domstolens dom den 17 december 2015, mål T 3269-13. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 10–11.
  • Mulder, Bernard Johann (2016). Virksomhetsoverdragelse, offentlig virksomhet, "insourcing" - EU-domstolens dom 26. november 2015 i sak Aira Pascual, C-509/14, EU:C:2015:781. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 5–5.
  • Hack, Melanie Regine & Mulder, Bernard Johann (2016). Aldersdiskriminering, aldersgrense for bussjåfører - svensk AD 2015 nr 51. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 8–9.
  • Mulder, Bernard Johann & Sigeman, Johan (2016). Anställningen vid verksamhetsövergång.
  • Mulder, Bernard Johann (2015). Fri bevegelighet og arbeidskamp, AD 2015 nr 70 Sava Star. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 4–4.
  • Mulder, Bernard Johann (2015). Om begreppet överlåtelse i samband med verksamhetsövergång, om skyldigheten att begära förhandsavgörande, och om statens skadeståndsansvar för felaktig tillämpning av unionsrätten, mål C-160/14 da Silva e Brito, EU-domstolens dom den 9 september 2015. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 3–4.
  • Mulder, Bernard Johann (2015). Tariffavtalen ved konsernintern virksomhetsoverdragelse. Arbeidsrettens dom 29. september 2015 (lnr. 21/2015). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 1–2.
  • Mulder, Bernard Johann (2015). Om fri rörlighet, konflikträtt och kollektivavtal. Om AD 2015 nr 70.
  • Mulder, Bernard Johann (2015). Arbetsrätt och näringsfrihet.
  • Mulder, Bernard Johann (2015). Kollektivavtalet vid verksamhetsövergång.
  • Mulder, Bernard Johann (2015). Erik Sjödin: Ett europeiserat arbetstagainflytande. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 7–7.
  • Mulder, Bernard Johann (2015). Per Larsson: Skyddet för visselblåsare i arbetslivet. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 7–7.
  • Mulder, Bernard Johann (2015). Virksomhetsoverdragelse: trekriteriersmetoden enda en gang og oppreisningserstatning. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 3–7.
  • Mulder, Bernard Johann & Sigeman, Johan (2015). Anställningen vid verksamhetsövergång.
  • Mulder, Bernard Johann & Nyström, Birgitta (2014). Different Cultures in Labour Market Legislation in China and Sweden. Unpublished conference paper.
  • Mulder, Bernard Johann (2014). 2001/86/EC: Consultation in SE. I Schlachter, Monika (Red.), EU Labour Law. Wolters Kluwer. ISSN 9789041149787. s. 601–633.
  • Mulder, Bernard Johann (2020). COVID-19 and Labour Law: Norway. Italian Labour Law e-Journal.
  • Mulder, Bernard Johann (2018). Materialsamling i arbeidsrett. Tariffavtaler m.m.. Privatrettsfondet. ISSN 9788272362644.
  • Mulder, Bernard Johann (2017). 'When in Rome...' Comments on the Advocate General's Opinion in Konrad Erzberger v TUI AG, C566/15, 4 May 2017. Hans-Böckler-Stiftung. ISSN 2364-0413.
  • Mulder, Bernard Johann (2017). European Labour Law (Cases and Materials). Privatrettsfondet. ISSN 9788272362590.
  • Mulder, Bernard Johann (2017). The law concerning the election of employees' representatives in company bodies (also in French). Hans-Böckler-Stiftung. ISSN 2364-0413.

  Se alle arbeider i Cristin

  Publisert 16. aug. 2012 10:36 - Sist endret 13. des. 2021 15:14