Johann Ruben Leiss

Førsteamanuensis II
Bilde av Johann Ruben Leiss
English version of this page
Mobiltelefon 00447824654
Brukernavn
Besøksadresse Domus Academica Karl Johans gate 47 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Johann Ruben Leiss har en 15% bistilling ved Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hans oppgaver er inter alia knyttet til fakultetets Senter for fremragende utdanning, CELL.

Johann Ruben Leiss er førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet, Lillehammer. I 2019/20 var Leiss professor i offentlig og internasjonal rett ved Georg-August-University Göttingen (som en Lehrstuhlvertreter). Leiss ble doktor (ph.d) i rettsvitenskap (2019) ved Det juridiske fakultet (Institutt for privat rett), Universitetet i Oslo, med avhandlingen ‘Courts and Sources – On the Systemic Relevance of Article 38 ICJ Statute for ‘Global Adjudication’’ under veiledning av Professor Mads Andenæs (Oslo) og Professor Andreas L. Paulus (Göttingen, Den tyske føderale forfatningsdomstolen). 2015 var han Visiting Research Fellow ved Lauterpacht Centre for International Law, University of Cambridge (UK), og Visiting Research Fellow i Jesus College.

Fra 2014 – 2019 var han stipendiat ved Institutt for privatrett i oktober 2014. Fra 2012 – 2014 gjorde Leiss sitt Referendariat (praktisk juridisk utdannelse) ved Kammergericht i Berlin. Under sitt Referendariat jobbet han blant annet ved advokatfirmaet Redeker/Sellner/DAHS, det tyske utenriksdepartementet og den tyske forfatningsdomstolen (Bundesverfassungsgericht). I 2014 fikk han den tyske andre staten eksamen. I 2011/2012 studerte han ved European University Institute i Firenze (EUI) og fikk en Master i Comparative, European and International Laws. Han ble uteksaminert fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Göttingen i 2011. Leiss jobbet som vitenskapelig assistent ved Andreas L. Paulus (Dommer ved Den tyske forfatningsdomstolen) og ved fellesprosjektet ‘German Precursors to International Constitutionalism’, Hebrew University (Jerusalem) og Universitetet i Göttingen.

 

Emneord: Internasjonal rett, Komparativ rett, Rettssosiologi, Rettsteori, Internasjonal privatrett, Konstitusjonell rett, Europarett, Menneskerettigheter

Publikasjoner

  • Leiss, Johann Ruben (2022). Jus Contra Bellum in Cyberspace and the Sound of Silence. Oslo Law Review. ISSN 2387-3299. 9(1), s. 26–49. doi: 10.18261/olr.9.1.2.
  • Paulus, Andreas L. & Leiss, Johann Ruben (2019). The German Constitutionalism and Global Law Transfers. I Holterhus, Till Patrick (Red.), The Law Behind Rule of Law Transfers. Nomos. ISSN 978-3-8487-5716-9.
  • Paulus, Andreas L. & Leiss, Johann Ruben (2018). The German Constitutionalism and Global Law Transfers. Goettingen Journal of International Law. ISSN 1868-1581. 9, s. 35–69. doi: 10.5771/9783845298481-37. Fulltekst i vitenarkiv
  • Andenæs, Mads & Leiss, Johann Ruben (2018). The Systemic Relevance of "Judicial Decisions" in Article 38 of the ICJ Statute. Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht. ISSN 0044-2348. 77, s. 907–972.
  • Andenæs, Mads & Leiss, Johann Ruben (2016). Article 38(1)(d) ICJ Statute and the Principle of Systemic Institutional Integration. Social Science Research Network (SSRN). ISSN 1556-5068.
  • Leiss, Johann Ruben (2015). One Court, Two Voices: Case Note on the First Senate’s Order on the Ban on Headscarves for Teachers from 27 January 2015: Case No. 1 BvR 471/10, 1 BvR 1181/10. German Law Journal. ISSN 2071-8322. 16(4), s. 901–916. doi: 10.1017/s2071832200019945.

Se alle arbeider i Cristin

  • Leiss, Johann Ruben (2015). Towards an Integrated, Predictable and Coherent International Legal System: A Defence of Proportionality Balancing. Voelkerrechtsblog.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. apr. 2022 09:15 - Sist endret 27. apr. 2022 09:12