Linn Cecilie Anker-Sørensen

Bilde av Linn Cecilie Anker-Sørensen
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media Vest

Faglige interesser

PhD-prosjekt omhandler kontrollbegrepet som det sentrale vurderingstema for om to selskaper er konsernforbundet. Avhandlingens hovedspørsmål er hvordan den nødvendige kontroll mellom to selskaper kan identifiseres i lys av moderne dekomponerings-strategier.

Prosjektet identifiserer tre kategorier hvor det tradisjonelle kontrollbegrepet utfordres; Organisatorisk dekomponering, finansiell dekomponering og foretaksstyrt dekomponering.

Doktoravhandlingsprosjektet analyserer flere EU-direktiver og forordninger på selskapsrettens og finansmarkedsrettens område under vurderingstema om de sentrale revideringer i kjølvannet av finanskrisen er tilstrekkelig for å identifisere dekomponert kontroll. Hvis benektende, vil uformell kontroll kunne utøves, og følgelig resultere i de facto konsernforbindelser som ikke omfattes av konsernrettslige krav til eksempelvis gjennomsiktighet i konsernstrukturen og etterlevelse av armlengdeprinsippet.

Anker-Sørensens forskningsinteresser er innen norsk og internasjonal selskapsrett, finansmarkedsrett og selskapsskatterett, samt rettsøkonomi og rettssosiologi. 

Undervisning

 • Selskapsrett (3. studieår)
 • Obligasjonsrett (obligatorisk emne 3. studieår)
 • Veiledning av masterstudenter

Bakgrunn

Linn Anker-Sørensen har en Master of Law fra det juridiske fakultet i Oslo fra 2009, med fordypningsfag i selskapsrett og international commercial law.
Anker-Sørensen skrev masteravhandlingen 'Utfordringer ved SE-selskapsformen', som senere er blitt publisert i sin helhet på engelsk i International and Comparative Corporate Law Journal, (2011) 8 (4), s. 1-44. 

I 2010 var Anker-Sørensen ansatt som vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett hvor hun arbeidet med et arbeidsrettslig tema vedrørende forholdet mellom den EU-rettslige og folkerettslige streikeretten. Anker-Sørensen har videre vært ansatt som vitenskapelig assistent i 2011 da hun hovedsakelig arbeidet med en større publikasjon i Sustainable Companies prosjektet. I 2014/2015 var hun ansatt som prosjektkoordinator-assistent for søknad til et EU-rettslig tverrfaglig forskningsprosjekt.

Kronikker

 • ‘Ikke nødvendigvis så åpent’, Finansavisen 23. oktober 2015.
 • ‘Hvem har gjort Panama Papers mulig?’, Aftenposten 11. april 2016.
 • ‘På tide med ny konsernlovgivning’, Dagen Næringsliv, 21. juli 2016.

 

Emneord: Europarett, Finansmarkedsrett, Selskapsrett, EØS-rett

Publikasjoner

 • Anker-Sørensen, Linn & Schjelderup, Guttorm (2018). Internasjonal skatteplanlegging – er åpenhet en utopi?. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  35(2), s 121- 137 . doi: 10.18261/issn.1504-3053-2018-02-03 Vis sammendrag
 • Anker-Sørensen, Linn (2016). Financial Engineering as an Alternative Veil for the Corporate Group. European Company Law.  ISSN 1572-4999.  13(5), s 158- 166
 • Anker-Sørensen, Linn & Sjåfjell, Beate Kristine (2016). Vår europeiske selskapsrett, 3. utgave. Selskapsrettstidsskriftet. Tidsskriftet for selskaper, markeder, samfunn og miljø.  ISSN 2387-337X.
 • Anker-Sørensen, Linn (2015). EUs konsoliderte regnskapsdirektiv: Forslag til ny regnskapslov i Norge og Fortolkningsdom [C-508/13] Estland vs. EU-Parlamentet, EU-Rådet og EU-Kommisjonen. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.
 • Anker-Sørensen, Linn (2015). Legitimasjonsvirkning av avtale inngått av styreleder. Høyesterettsdom fra 21. mai 2015 (Rt. 2015 s. 600). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.
 • Anker-Sørensen, Linn (2015). Legitimasjonsvirkninger av avtale inngått av styreleder. Borgarting lagmannsrett 12. oktober 2015 (15-085803ASD-BORG/01). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.
 • Anker-Sørensen, Linn Cecilie (2015). Grensedragning mellom den EØS-rettslige etableringsretten og kapitalbevegelsesreglene ved EFTA-domstolens prejudisielle avgjørelse i Forente saker E-3/13 og E-20/13, Fred. Olsen m.fl. og Petter Olsen m.fl. mot Staten, representert ved Sentralskattekontoret for storbedrifter og Skattedirektoratet, heretter Ptarmigan Trust (9. juli 2014). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.
 • Anker-Sørensen, Linn Cecilie (2015). Myndighetsmisbruk ved vedtektsendring i boligaksjeselskap. Dom av Gulating lagmannsrett 19. mars 2015 (LG-2014-107987). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.
 • Anker-Sørensen, Linn Cecilie (2015). Parental Liability for Externalities of Subsidiaries: Domestic and Extraterritorial Approaches. Dovenschmidt Quarterly.  ISSN 2211-9973.  3
 • Anker-Sørensen, Linn & Sjåfjell, Beate (2015). Vår europeiske selskapsrett, 2. utgave. Selskapsrettstidsskriftet. Tidsskriftet for selskaper, markeder, samfunn og miljø.  ISSN 2387-337X.
 • Sjåfjell, Beate; Johnston, Andrew; Anker-Sørensen, Linn Cecilie; Millon, David & Richardson, Bejamin (2015). Shareholder Primacy: the Main Barrier to Sustainable Companies, In Beate Sjåfjell & Benjamin J. Richardson (ed.),  Company Law and Sustainability: Legal Barriers and Opportunities.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1-107-04327-5.  Chapter 3.  s 79 - 147
 • Anker-Sørensen, Linn Cecilie (2014). Siste nytt i Kommisjonens harmoniseringsarbeid på EU-selskapsrettens område. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.
 • Anker-Sørensen, Linn Cecilie & Sjåfjell, Beate (2014). Vår europeiske selskapsrett. Selskapsrettstidsskriftet. Tidsskriftet for selskaper, markeder, samfunn og miljø.  ISSN 2387-337X.
 • Sjåfjell, Beate & Anker-Sørensen, Linn Cecilie (2013). Directors’ Duties and Corporate Social Responsibility (CSR), In Hanne Birkmose; Mette Neville & Karsten Engsig Sørensen (ed.),  Boards of directors in European companies – reshaping and harmonising their organisation and duties.  Kluwer Law International.  ISBN 9789041141415.  Chapter 7. Vis sammendrag
 • Sjåfjell, Beate & Anker-Sørensen, Linn Cecilie (2013). Directors duties' and corporate social responsibility (CSR). Social Science Research Network.  ISSN 1556-5068.

Se alle arbeider i Cristin

 • Anker-Sørensen, Linn (2016). 'Konsernrett & "offshore" regimer - et evig globalt skyggespill?', s. 96-98, inntatt i TJN, Skjult - Skatteparadis, kapitalflukt og hemmelighold. Tax Justice Network.  ISBN 978-82-999163-5-6.  111 s.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 17. okt. 2014 10:59 - Sist endret 8. aug. 2017 12:56