Mark Beaumont Taylor

Bilde av Mark Beaumont Taylor
English version of this page
Telefon +47 22859732
Rom 227
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gt. 47 Domus Media Vest
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Forskningsområde

Mark B. Taylor arbeider med forskning om menneskerettigheter og klima-rettssaker som en del av regulering for bærekraftig selskaper. Han er tilsatt som postdoktor på prosjektet Sustainable Market Actors for Responsible Trade (SMART) (2018-2020). Han forsker også på regulering av sosiale og miljømessige utfordringer i produktlivsyklusene. Han har jobbet med juridiske og politiske rammer som gjelder for ansvarlige virksomheter i mer enn to tiår. Han har skrevet om forretnings- og menneskerettigheter, samt regulering av de økonomiske dimensjonene av væpnet konflikt og illicit financial flows.

Bakgrunn

Gjennom sin karriere har Mark gitt råd til regjeringer, fagforeninger, sivile samfunnsorganisasjoner, bedrifter og internasjonale organisasjoner. Han er styremedlem ved Institutt for menneskerettigheter og næringsliv og rådgiver for International Corporate Accountability Roundtable (Washington DC). Han deltok som medlem av ekspertgruppen for Amnesty International og ICAR som produserte "The Corporate Crimes Principles: Fremme Undersøkelser og Prosecution i Menneskerettighetssaker" (oktober 2016). Han var medlem av ekspertgruppen "Human Rights Due Diligence: Statens rolle", et prosjekt fra International Corporate Accountability Roundtable, European Coalition for Corporate Justice, Canadian Network for Corporate Accountability basert på regionale konsultasjoner med eksperter fra tjue land (2012-2013).

Han er tidligere forskningsdirektør ved Forskningsstiftelsen Fafo og tidligere daglig leder i Fafo's internasjonale forskningsinstitutt (Fafo AIS), og har erfaring med å lede anvendte og akademiske forskningsprosjekter, inkludert prosjekter med transnasjonale, komparative og multi-stakeholder dimensjoner. Hans regionale kompetanse er fokusert på den politiske økonomien i Midtøsten, hvor han har var ansatt av FN som sikkerhets- og menneskerettighetsanalytiker. Mark er tilknyttet Fafo som Seniorforsker.

Mark har en Bachelor of Arts (hons) i religion fra McGill University i Montreal, LL.M. i folkerett (cum laude) fra Leiden Universitet, Nederland og en Dr. Philos fra juridisk fakultet, Universitetet i Oslo.

Emneord: selskapsrett, regulering, Folkerett, strategic litigation

Publikasjoner

Taylor, Mark B. (2017), “War Economies and International law: Regulating the Economic Activity of Armed Conflict”, (Doktorgradsavhandling / Doctoral dissertation, UiO)   

Skog Hansen, Inger Lise , Mark B. Taylor and Arne Backer Grønningsæter (2016), “Business, development and inclusion of persons with disabilities”, Fafo-paper 2016:24

Taylor, Mark B.  (2015) “Law, Guns and Money: Regulating War Economies in Syria and Beyond”, Noref & Clingendael

Taylor, M. (2013) “Regulating Illicit Flows to and From Wars”, Companies in Conflict Situations, Proceedings ICIP Conference Research 01 (2013): 15-35

Taylor, Mark B. ‘Beyond ‘Beyond Compliance’: How Human Rights is Transforming CSR’ (2013), in Atle Midtun (ed.) CSR and Beyond – A Nordic Perspective, (Cappelen Damm Akademisk)

Taylor, Mark B. Kartlegging og avviksanalyse: Statens plikt til å beskytte. (grunnlag for nasjonal handlingsplan for oppfølging av FNs Guiding Principles on Business and Human Rights) (Mapping and Gap Analysis for National Action Plan for Business and Human Rights, in Norwegian) Fafo-notat 2013:12

Taylor, Mark B. ‘The Ruggie Framework: Polycentric regulation and the implications for corporate social responsibility’ (2011) Etikk i praksisk Nordic Journal of Applied Ethics, 5 (1), pp. 9–30.)

Thompson, Robert C. , Anita Ramasastry, and Mark B. Taylor, ‘Translating UNOCAL: The Expanding Web of Liability for Business Entities Implicated in International Crimes’ (2009), Transnational Corporate Responsibility for the 21st Century, Vol. 40 No. 4, George Washington International Law Review

Taylor, Mark B., Luc Zandvliet and Mitra Forouhar ‘Due Diligence for Human Rights: A Risk-Based Approach’ (2009)  Corporate Social Responsibility Initiative Working Paper No. 53.  Cambridge, MA:  John F. Kennedy School of Government, Harvard University.

 • Oteng-Ababio, Martin; van der Velden, Maja & Taylor, Mark Beaumont (2020). Building Policy Coherence for Sound Waste Electrical and Electronic Equipment Management in a Developing Country. The Journal of environment & development.  ISSN 1070-4965. . doi: 10.1177/1070496519898218 Vis sammendrag
 • Taylor, Mark Beaumont & Van Der Velden, Maja (2019). Resistance to Regulation: Failing Sustainability in Product Lifecycles. Sustainability.  ISSN 2071-1050.  11(22) . doi: 10.3390/su11226526
 • Taylor, Mark (2014). Due Diligence: A Compliance Standard for Responsible European Companies. European Company Law.  ISSN 1572-4999.  11(2)
 • Taylor, Mark (2013). Beyond 'Beyond Compliance': How Human Rights is Transforming CSR, In Atle Midttun (ed.),  CSR and beyond: A Nordic perspective.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-41215-9.  Chapter 10.  s 240 - 258
 • Taylor, Mark (2011). The Ruggie Framework:Polycentric regulation and the implications for corporate social responsibility. Etikk i praksis.  ISSN 1890-3991.  5(1), s 9- 30
 • Taylor, Mark Beaumont (2011). The Ruggie Framework: Poly-centric regulation and implications for corporate social responsibility. Etikk i praksis.  ISSN 1890-3991.  5(1), s 9- 30
 • Taylor, Mark Beaumont & Davis, Mike (2011). Taking the gun out of extraction: UN responses to the role of natural resources in conflicts, In carl bruch; carroll muffet & sandra nichols (ed.),  Governance, Natural Resource and Post-Conflict Peacebuilding.  Routledge.  ISBN 9781849712354.  19.

Se alle arbeider i Cristin

 • Prandi, Maria; Weiss, Peter & Taylor, Mark (ed.) (2013). Companies in Conflict Situations. ICIP Institut Catala Internacional per la Pau.  ISBN 978-84-393-9103-6.  211 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Taylor, Mark Beaumont & van der Velden, Maja (2019). Resisting Regulation: Failing sustainability in product lifecycles.
 • Taylor, Mark (2017). War Economies and International Law - Regulating the Economic Activity of Armed Conflicts. Doktoravhandlinger forsvart ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. 1890-2375.
 • van der Velden, Maja & Taylor, Mark (2017). Sustainability Hotspot Analysis of the Mobile Phone Lifecycle.
 • Sommerfelt, Tone & Taylor, Mark (2015). The big dilemma of small soldiers: recruiting children to the war in Syria. NOREF Report.
 • Taylor, Mark (2014). A Rock in Hard Places: Conflict Zones and the Illicit Trade in Uranium.
 • Taylor, Mark (2013). Kartlegging og avviksanalyse: Statens plikt til å beskytte; Kartlegging og avviksanalyse som grunnlag for nasjonal handlingsplan for oppfølging av FNs Guiding Principles on Business and Human Rights.
 • Taylor, Mark; De Schutter, Olivier; Ramasastry, Anita & Thompson, Robert C. (2012). Human Rights Due Diligence: the Role of States".
 • Taylor, Mark; Apthorpe, Raymond; Karlsrud, John; Lunde, Henriette & Mitchell, Laura Elaine (2005). Evaluating Conflict Prevention and Peace-Building Activities, A Report Prepared for OECD DAC Network on Development Evaluation and the DAC Network on Conflict, Peace and Development Co-operation (CPDC).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. feb. 2018 10:14 - Sist endret 8. feb. 2018 10:38