Markus Jerkø

Bilde av Markus Jerkø
English version of this page
Telefon +47 22859334
Mobiltelefon 90 555159
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media Øst 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Jeg har en BA i filosofi og cand.jur. fra UiO. Fra 2010 var jeg stipendiat ved Institutt for privatrett, hvor jeg skrev avhandlingen Rettslig bevisvurdering - om dens rammer, redskaper og grensene for vår erkjennelse (2015), deretter postdoktor, og førsteamanuensis fra 2019. 

Jeg har gitt ut boken Bevisvurderingens rettslige rammer - bevistema, bevisbyrde, beviskrav.

I min forskning kombinerer jeg juridiske og andre faglige perspektiver. Jeg er særlig opptatt av rettslig argumentasjon - både dens juridiske og faktiske sider - og forståelsen av rettslige begreper, og har blant annet publisert artikler om barnets beste, bevisbyrden, bærekraftig utviklingdet faktuelles rolle i rettsanvendelsen, kravbegrepet i sivilprosessen, rettslige prinsipper og utilregnelighet.

Jeg underviser for tiden mest i juridisk metode, rettslig argumentasjon og skriving samt til Examen Facultatum.

Fra høsten 2019 er jeg ansvarlig faglærer for JFEXFAC04 og semesteroppgaven på JUS2211.

Emneord: Bevisteori, Rettskildelære, Examen facultatum, Rettsfilosofi

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Jerkø, Markus (2017). Bevisvurderingens rettslige rammer - Bevistema, bevisbyrde, beviskrav. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02596-4. 482 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Jerkø, Markus (2021). Derivativ sivilprosess. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 60(6), s. 381–385. doi: 10.18261/issn.1504-3061-2021-06-05.
 • Jerkø, Markus (2018). Krenkelsens appell. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Jerkø, Markus (2018). Tilregnelighetsutvalgets siste stikk. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Jerkø, Markus (2018). Utilregnelighet og faglig forstand. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Jerkø, Markus (2017). Den rettslige bevisbyrden.
 • Jerkø, Markus (2016). Rettslig bevisvurdering.
 • Jerkø, Markus (2016). Bevisvurderingens rettslige rammer - den rettslige bevisbyrden.
 • Jerkø, Markus (2016). De utilregnelige. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Jerkø, Markus (2016). Forståelsen av utilregnelighet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Jerkø, Markus (2016). Vi har neglisjert spørsmålet om hvem de utilregnelige egentlig er. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Jerkø, Markus (2015). Alternative sannsynlighetsteorier i bevisteorien.
 • Jerkø, Markus (2010). Anmeldelse av Aðalheiður Jóhannsdóttir: The significance of the default. A study in environmental law methodology with emphasis on ecological sustainability and international biodiversity law. Uppsala Universitet, Uppsala 2009. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 162–169.
 • Jerkø, Markus (2015). Rettslig bevisvurdering - om dens rammer, redskaper og grensene for vår erkjennelse. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. sep. 2010 09:50 - Sist endret 6. jan. 2021 11:40

Prosjekter

Forskergrupper