Markus Jerkø

Førsteamanuensis - Institutt for privatrett
Bilde av Markus Jerkø
English version of this page
Telefon +47 22859334
Mobiltelefon 90 555159
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media Øst 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Jeg har en BA i filosofi og cand.jur. fra UiO. Fra 2010 var jeg stipendiat ved Institutt for privatrett, hvor jeg skrev avhandlingen Rettslig bevisvurdering - om dens rammer, redskaper og grensene for vår erkjennelse (2015), deretter postdoktor, og førsteamanuensis fra 2019. 

Jeg har gitt ut boken Bevisvurderingens rettslige rammer - bevistema, bevisbyrde, beviskrav.

I min forskning kombinerer jeg juridiske og andre faglige perspektiver. Jeg er særlig opptatt av rettslig argumentasjon - både dens juridiske og faktiske sider - og forståelsen av rettslige begreper, og har blant annet publisert artikler om barnets beste, bevisbyrden, bærekraftig utviklingdet faktuelles rolle i rettsanvendelsen, kravbegrepet i sivilprosessen, rettslige prinsipper og utilregnelighet.

Jeg underviser for tiden mest i juridisk metode, rettslig argumentasjon og skriving samt til Examen Facultatum.

Fra høsten 2019 er jeg ansvarlig faglærer for JFEXFAC04 og semesteroppgaven på JUS2211.

Emneord: Bevisteori, Rettskildelære, Examen facultatum, Rettsfilosofi
Publisert 10. sep. 2010 09:50 - Sist endret 6. jan. 2021 11:40

Prosjekter