Markus Jerkø

Førsteamanuensis - Institutt for privatrett
Bilde av Markus Jerkø
English version of this page
Telefon +47 22859334
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media Øst 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Markus Jerkø er født 1980, cand.jur. fra UiO 2007, ph.d. 2015. Har også studert matematikk, psykologi og filosofi ved UiO. Postdoktor fra våren 2015. Har skrevet avhandlingen Rettslig bevisvurdering - om dens rammer, redskaper og grensene for vår erkjennelse.

Primære faglige interesser

Erkjennelses- og bevisteori; språk- og tolkningsteori; rettslige argumentasjonsformer.

Undervisning

Underviser i grunnleggende privatrett, rettskildelære og til examen facultatum.

Aktuelt undervisningsmateriale

Fellesveiledning JUR5030

Informasjon om fellesveiledningen

Foiler dag 1

Miljørett

Det norske formålet «bærekraftig utvikling»

Rettskildelære og rettslig argumentasjon

Om rettslige prinsipper og prinsippargumentasjon

Om rettsanvendelsen og faktuelle vurderinger

 

Emneord: Bevisteori, Rettskildelære, Examen facultatum, Rettsfilosofi

Publikasjoner

 • Jerkø, Markus (2019). Den rettslige bevisbyrden. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  54(01), s 39- 72 . doi: 10.18261/issn.1504-3126-2019-01-02
 • Jerkø, Markus (2019). Kravet som juridisk fiksjon - Kommentarer til debatten om rettskraft og HR-2018-1130-A. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  58(09), s 527- 558 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.1504-3061-2019-09-02
 • Jerkø, Markus (2019). Marx og menneskerettighetene, I: Christoffer Conrad Eriksen (red.),  Den unge Marx: Rett, samfunn og vitenskapsteori.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202588076.  Kapittel 6.  s 203 - 230
 • Jerkø, Markus (2018). Skal ikke "barnets beste" leses bokstavelig? - En kritikk av HR-2017-2015-A "Jakob-saken". Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  57(2), s 112- 127
 • Jerkø, Markus (2016). Utilregnelighet på gjengrodde stier - analytiske refleksjoner om formuleringen og praktiseringen av rettens utilregnelighetsvilkår. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  129(2-3), s 266- 300
 • Jerkø, Markus (2015). Beviskravet for tilregnelighet. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  54(9), s 557- 578
 • Jerkø, Markus (2015). Om rettsanvendelse, fakta og bevis - Svar til Anne Robberstad. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  54(1), s 60- 62
 • Jerkø, Markus (2014). Det faktuelles rolle i rettsanvendelsen. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (8), s 445- 464
 • Jerkø, Markus (2012). En taksonomi over rettslige prinsipper. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (1-2), s 1- 48
 • Jerkø, Markus (2009). Det norske formålet «bærekraftig utvikling». Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (3), s 354- 387

Se alle arbeider i Cristin

 • Jerkø, Markus (2017). Bevisvurderingens rettslige rammer - Bevistema, bevisbyrde, beviskrav. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02596-4.  482 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Jerkø, Markus (2018). Krenkelsens appell. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Jerkø, Markus (2018). Tilregnelighetsutvalgets siste stikk. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Jerkø, Markus (2018). Utilregnelighet og faglig forstand. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Jerkø, Markus (2017). Den rettslige bevisbyrden.
 • Jerkø, Markus (2016). Bevisvurderingens rettslige rammer - den rettslige bevisbyrden.
 • Jerkø, Markus (2016). De utilregnelige. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Jerkø, Markus (2016). Forståelsen av utilregnelighet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Jerkø, Markus (2016). Rettslig bevisvurdering.
 • Jerkø, Markus (2016). Vi har neglisjert spørsmålet om hvem de utilregnelige egentlig er. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Jerkø, Markus (2015). Alternative sannsynlighetsteorier i bevisteorien.
 • Jerkø, Markus (2015). Rettslig bevisvurdering - om dens rammer, redskaper og grensene for vår erkjennelse.
 • Jerkø, Markus (2010). Anmeldelse av Aðalheiður Jóhannsdóttir: The significance of the default. A study in environmental law methodology with emphasis on ecological sustainability and international biodiversity law. Uppsala Universitet, Uppsala 2009. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (1), s 162- 169

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. sep. 2010 09:50 - Sist endret 8. jan. 2020 13:49