Sjur Swensen Ellingsæter

Bilde av Sjur Swensen Ellingsæter
English version of this page
Telefon +47-22859290
Rom 354b
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media Øst
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

Sjur arbeider med en PhD-avhandling som omhandler hvordan EUs krisehåndteringsdirektiv (direktiv 2014/59/EU) avveier hensynet til finansiell stabilitet mot generelle konkursrettslige hensyn.

Hans faginteresser omfatter

  • EU/EØS-rett
  • finansmarkedsrett
  • konkursrett
  • obligasjonsrett

Bakgrunn

Sjur oppnådde mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo våren 2012.  Høsten 2011 og våren 2012 var han vitenskapelig assistent ved Senter for europarett.

Etter studiene har Sjur vært ansatt som advokatfullmektig hos Advokatfirmaet BA-HR, hvor han hovedsakelig har arbeidet med fremmedkapitalstransaksjoner og finansregulatoriske spørsmål.

Tilsatt som stipendiat ved Institutt for privatrett, UiO, september 2015.

 

 

Emneord: EØS-rett, obligasjonsrett, Finansmarkedsrett, EU-rett, Konkursrett

Publikasjoner

  • Ellingsæter, Sjur Swensen (2016). Krisehåndtering av finansinstitusjoner.
  • Ellingsæter, Sjur Swensen (2016). Om avvikling av finansinstitusjoner etter krisehåndteringdirektivet.
  • Ellingsæter, Sjur Swensen (2016). Sanksjoner i norsk finansmarkedsrett.
  • Ellingsæter, Sjur Swensen (2016). The Bank Resolution and Recovery Directive - Balancing financial stability and the rights of creditors of financial institutions.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2015 14:15 - Sist endret 29. apr. 2016 14:02

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter