Trude Myklebust

Stipendiat
Bilde av Trude Myklebust
English version of this page
Telefon +47 22859815
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johansgate 47 Domus Media Øst
Postadresse Institutt for privatrett Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

  • Finansmarkedsregulering, herunder regulering av verdipapirmarkedet og bank og finansinstitusjoner
  • Ansvarlig investeringspraksis
  • Forholdet mellom virksomheten i finansmarkedet og samfunnsmessige og miljømessige hensyn

Trude Myklebust arbeider med en phd-avhandling tilknyttet prosjektet "Internasjonal finansmarkedsregulering, institusjoner og effektivitet".

Undervisning

  • Finansmarkedsrett

CV

Publikasjoner

 

 

Emneord: Finansmarkedsrett, Verdipapirrett, Børsrett, ansvarlige investeringer

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. mars 2013 11:17 - Sist endret 18. des. 2019 14:56

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter