Trude Myklebust

Postdoktor
Bilde av Trude Myklebust
English version of this page
Telefon +47 22859815
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johansgate 47 Domus Media Vest
Postadresse Institutt for privatrett Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

  • Finansmarkedsregulering, herunder regulering av verdipapirmarkedet og bank og finansinstitusjoner
  • Ansvarlig investeringspraksis
  • Forholdet mellom virksomheten i finansmarkedet og samfunnsmessige og miljømessige hensyn

Undervisning

  • Finansmarkedsrett

CV

Publikasjoner

 

 

Emneord: Finansmarkedsrett, Verdipapirrett, Børsrett, ansvarlige investeringer

Publikasjoner

  • Myklebust, Trude (2020). High-Frequency Trading as an Impediment to Long-Term and Sustainable finance: Identifying a regulatory gap that can put the goals of the European action plan on financing sustainable growth at risk. Oslo Law Review. ISSN 2387-3299. 7(2), s. 63–83. doi: 10.18261/ISSN.2387-3299-2020-02-01.
  • Myklebust, Trude (2020). Fairness and Integrity in High-Frequency Markets - a Critical Assessment of the European Regulatory Approach . European Business Law Review. ISSN 0959-6941. 31(1), s. 33–76. Fulltekst i vitenarkiv
  • Myklebust, Trude (2016). Form and Function of the ESRB: A Critical Analysis. I Andenæs, Mads & Deipenbrock, Gudula (Red.), Regulating and Supervising European Financial Markets. More Risks than Achievements”.. Springer. ISSN 978-3-319-32172-1. s. 43–66. doi: 10.1007/978-3-319-32174-5_3.

Se alle arbeider i Cristin

  • Myklebust, Trude (2015). Knut Bergo: Børs- og verdipapirrett. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 2015(1), s. 14–14.
  • Sjåfjell, Beate & Myklebust, Trude (2013). Norwegian Company and Financial Market Law: Status and Remaining Challenges.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. mars 2022 15:09 - Sist endret 8. mars 2022 15:12

Prosjekter