Haakon Dahl Føyen

Vitenskapelig assistent
Telefon 22850056
Brukernavn
Besøksadresse Senter for rettsinformatikk Domus Nova St. Olavsplass 5 0166 Oslo
Postadresse Institutt for privatrett Postboks 6706 St Olavs plass 5 0130 Oslo

Tema for avhandling

Tilknyttet prosjektet  "SIGNAL - Security in Internet Governance and Networks: Analysis of the Law"

Emneord: Rettsinformatikk
Publisert 20. aug. 2018 15:16 - Sist endret 20. aug. 2018 15:16