Christiane Hunsbedt

Vitenskapelig assistent - Institutt for privatrett
Rom 483
Brukernavn
Besøksadresse Senter for rettsinformatikk Domus Nova St. Olavsplass 5 0166 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet (Student)

Tema for avhandling

"Regulation of security in IoT-products for children."

Christiane er tilknyttet prosjektet "SIGNAL" - Security in Internet Governance and Networks: Analysing the Law.

Publisert 30. juli 2019 09:51 - Sist endret 25. sep. 2019 11:07