Iver J. Brække

Vitenskapelig assistent - Institutt for privatrett
Rom 321
Brukernavn
Besøksadresse Domus Media Vest Karl Johans gate 47 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St Olavs plass 0130 Oslo

Tema for avhandling

Behandlingsrettede helseregistre - særlig om virksomhetsovergripende registre mellom private og offentlige aktører.

 

 

 

 

Publisert 19. aug. 2019 10:07 - Sist endret 24. jan. 2020 10:34