Marcus Vardeberg Wannerstedt

Vitenskapelig assistent
Bilde av Marcus Vardeberg Wannerstedt
Telefon 22859747
Mobiltelefon 47639126
Rom 321
Brukernavn
Besøksadresse Domus Media Vest Karl Johans gate 47 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St Olavs plass 0130 Oslo

Tema for avhandling

Grensene for kommuners adgang til å bruke rekkefølgekrav og kommunale utbyggingsavtaler som virkemiddel for å realisere arealplaner.

 

 

 

Publisert 22. jan. 2020 08:00 - Sist endret 27. apr. 2020 13:34