Nina Bjørneby Klefstad

Vitenskapelig assistent
Bilde av Nina Bjørneby Klefstad
Telefon 22859297
Rom 201
Brukernavn
Besøksadresse Domus Media Vest Karl Johans gate 47 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St Olavs plass 0130 Oslo

Tema for masteravhandling

Åpner norsk selskapsrett opp for grenseoverskridende omdanning av aksjeselskaper i EU/EØS - og hvordan skal det i så fall gjennomføres? 

 

 

Emneord: Selskapsrett
Publisert 15. aug. 2018 08:00 - Sist endret 24. jan. 2019 12:09