Ravna Kristina Nikkinen Søvde

Vitenskapelig assistent
Bilde av Ravna Kristina Nikkinen Søvde
Telefon 22859747
Mobiltelefon 48157995
Rom 321
Brukernavn
Besøksadresse Domus Media Vest Karl Johans gate 47 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St Olavs plass 0130 Oslo

Tema for masteravhandling

Kan aksjeeiere og kreditorer kreve erstatning for tap denne har lidt fordi selskapet er påført tap?

 

 

Publisert 24. jan. 2019 10:14 - Sist endret 6. mai 2019 14:06