Stefan Filipovic

Vitenskapelig assistent - Institutt for privatrett
Brukernavn
Besøksadresse Senter for rettsinformatikk Domus Nova St. Olavsplass 5 0166 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Tema for avhandling

Tilknyttet prosjektet  VIROS - Vulnerability in the Robot Society.

Publisert 30. juli 2019 09:50 - Sist endret 30. juli 2019 10:00