Tervel Bobev

Vitenskapelig assistent - Institutt for privatrett
Brukernavn
Besøksadresse Senter for rettsinformatikk Domus Nova St. Olavsplass 5 0166 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Tema for avhandling

Tervel er tilknyttet prosjektet "SIGNAL" - Security in Internet Governance and Networks: Analysing the Law.

Publisert 30. juli 2019 10:00 - Sist endret 6. aug. 2019 14:31