English

Sveinung Liland Hartveit

Vitenskapelig assistent - Juss-buss
Brukernavn
Besøksadresse Skippergata 23, 3. etasje, 0154 OSLO
Postadresse PB 6861 St. Olavs plass, 0253 OSLO
Andre tilknytninger Institutt for kriminologi og rettssosiologi (Student)