Nettsider med emneord «abort»

Publisert 25. feb. 2011 16:22

I Klassekampens spalte ”Viten” den 16. august omtaler Bjørn Vassnes et forskningsresultat som også tidligere har fått en del oppmerksomhet. Det gjelder to amerikanske forskere, Stephen D. Levitt og John Donohue ved University of Chicago, som mener at årsaken til nedgangen i kriminalitet i USA på 1990-tallet skyldes de mer liberale abortreglene som ble innført fra begynnelsen av 1970-tallet.