Nettsider med emneord «domstoler»

Publisert 9. mars 2011 14:34

I Aftenposten fredag 5. oktober kunne vi lese en uttalelse som Stine Sofie-stiftelsen med etterlatte har sendt til justisminister Knut Storberget. Formålet deres med uttalelsen var å få departementet til å trekke anken til Oslo tingretts dom vedrørende pårørendes rett til å klage på vedtak truffet av kriminalomsorgen.

Publisert 9. mars 2011 13:02

Med utgangspunkt i straffesakene mot Fritz Moen inviterte justisministeren aktuelle forskningsmiljøer til ideseminar på Politihøgskolen onsdag 7. mars.

Publisert 9. mars 2011 11:18

Kriminalpolitisk sett har de siste ukene vært preget av oppgjør. I NOKAS-saken har vi fått lagmannsrettens endelige dom over skyldspørsmålene og straffutmåling, samtidig som vi har kunnet bevitne forpostfektningene før ankesaken om det siste Munch-tyveriet.

Publisert 7. mars 2011 15:21

I en artikkel i Verdens Gang datert 24.04.06 kunne man lese at TV2 knyttet til seg en ny medarbeider til nyhetsstaben: kildehåndterer Johnny Brenna. 

Publisert 7. mars 2011 14:16

Fritz Moen ble dømt for to drap, satt i fengsel i 18 år, og ble ved gjenopptakelse av sakene frikjent for begge. Det siste drapet ble han frikjent for etter sin død. 

Publisert 25. feb. 2011 13:23

Vi er vant til å se på domstolenes uavhengighet som et selvfølgelig og umistelig gode. Det er en av pilarene, noe av det selve samfunnsordningen hviler på.