Nettsider med emneord «innvandring»

Publisert 28. jan. 2013 13:36

Tilliten vi finner i den norske befolkningen er en større ressurs enn oljen. Det er all mulig grunn til å verne om denne tilliten som en kulturskatt. Men til forskjell fra andre skatter er tillit som sosial egenskap et kulturprodukt med uavklart opprinnelse. Å ta vare på tilliten krever mer politisk varsomhet og besinnelse enn det de såkalte kulturkjemperne utviser og argumenter for.

Publisert 19. juni 2012 08:50

- om historiene i skyggen av hovedfortellingene om 2. verdenskrig.

Publisert 17. mars 2011 11:52

Hvilken rolle har private organisasjoner i tiltak overfor unge som står i et konfliktforhold med sine familier? Med utgangspunkt i unges fortellinger om å bryte med sine familier på grunn av tvangsekteskap, drøfter rapporten Ødeleggelse, skapelse, opprettholdelse (Nafsted 2009) de unges behov for oppfølging, og hvordan disse behovene blir fulgt opp av organisasjonen Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF).

Publisert 9. mars 2011 11:52

Vi vet alle at han gjorde noe galt. Noe fryktelig galt. Han trampet på oss alle, forgrep seg mot hver og en av oss. Vi var alle ofre for denne mannens ugjerninger. 

Publisert 7. mars 2011 16:24

De "drypper" regelmessig inn på PC-skjermen min flere ganger i uken.