Nettsider med emneord «konfliktråd makt kontroll»

Publisert 19. juni 2014 14:02

Konfliktrådene har vært en stor suksess. Med en ny lov undergraves konfliktrådenes innhold. De blir en integrert del av strafferettspleien. Møteplassen for refleksjon og nærhet forvandles til enda et maktfullt kontrollorgan.1

Av Nils Christie