Nettsider med emneord «narkotika»

Publisert 15. apr. 2011 10:52

Finnes det (foruten deres felles engelske navn) en sammenheng mellom de enorme mengdene reseptbelagte medisiner som skrives ut, og de narkotiske stoffene som gjenstridig etterspørres?

Publisert 17. mars 2011 11:06

Den norske narkotikadebatten har lenge vært dominert av visjonen om et narkotikafritt samfunn. I den siste tiden antyder den en åpning for skadereduksjonstanken.

Publisert 17. mars 2011 10:37

Rusmidler sees som problem. I vårt samfunn er det stor enighet om det. Hva gjøres, med hvilke begrunnelser, hva er klokt? Det diskuteres. Hva gjøres, med hvilke begrunnelser, hva er klokt? Det diskuteres.  Hva gjøres, med hvilke begrunnelser, hva er klokt? Det diskuteres.

Publisert 9. mars 2011 14:42

Da det for noen år siden ble besluttet å opprette et sprøyterom i Oslo, tok Norge et viktig skritt i retning av en ny og annerledes narkotikapolitikk. Trodde nok mange. Men kanskje var beslutningen om sprøyterom heller et symbolsk svar på de mange overdosedødsfallene, framfor et utslag av pragmatisk handlekraft.

Publisert 9. mars 2011 14:11

Har forskerne drept pasientene? Dette spørsmålet ble stilt i sommer, da legen Joe Siri Ekgren på vegne av flere anklaget flere store forskningsprosjekter for uetisk forskning.

Publisert 9. mars 2011 13:12

I Aftenposten 21.03.07 la justisminister Knut Storberget opp til debatt om bruk av straff som justispolitisk virkemiddel.

Publisert 9. mars 2011 11:40

Hasjsalget langs Akerselva har vært et kjent Oslofenomen gjennom mange år. For to uker siden (uke 34) satte oslopolitiet i gang det som Aftenposten Aften (20.8.2008) kaller tidenes største hasjaksjon .

Publisert 7. mars 2011 16:30

I helgen møtte jeg igjen Linda. Jeg sto med posene fulle av pakker i desemberkvelden, da jeg oppdaget et kjent ansikt som nærmet seg. 

Publisert 7. mars 2011 15:00

Lavterskeltiltak er et begrep som brukes i rusomsorgen. Lavterskeltiltakene har som formål å fjerne barrierer som gjør det vanskelig for rusmiddelavhengige å få tilgang til rettigheter, eller å få hjelp til ulike behov i hverdagen.