Nettsider med emneord «papirløse»

Publisert 15. okt. 2014 13:50

Det er så få registrerte lovbrudd begått av asylsøkere og utlendinger uten lovlig opphold at de har minimal betydning for det totale kriminalitetsbildet i Norge. Vi kan likevel anta at de som gruppe er overrepresentert blant siktede, også når vi tar hensyn til at de ofte er unge menn. Men forklaringene på dette kan være mange.