Nettsider med emneord «rehabilitering»

Publisert 4. mai 2012 13:26
Publisert 7. mars 2011 15:56

I TV” 2s ”Tabloid” torsdag 19. oktober ble straffene for vold, voldtekt og annen alvorlig kriminalitet diskutert.

Publisert 7. mars 2011 15:00

Lavterskeltiltak er et begrep som brukes i rusomsorgen. Lavterskeltiltakene har som formål å fjerne barrierer som gjør det vanskelig for rusmiddelavhengige å få tilgang til rettigheter, eller å få hjelp til ulike behov i hverdagen. 

Publisert 25. feb. 2011 14:21

I Aftenposten sitt A-magasin fredag 5. januar kunne ein finne eit intervju med Nils Christie, i anledning det nært føreståande KROM-seminaret. Det er altså 37. gong Norsk forening for kriminalreform møtest til symposium. Hovudtema for konferansen er ”Hvor går straffene i Norge”?  

Publisert 22. feb. 2011 17:22

I et høyst komplisert arbeid, som endringsarbeid overfor mennesker er, kreves det flere menneskelige kvalifikasjoner hos de som jobber innen fengslets sosialfaglige felt. En viktig egenskap er evnen og muligheten til å skape relasjoner. 

Publisert 22. feb. 2011 15:16

Halden fengsel ble offisielt åpnet 1.april 2010 med pomp og prakt. Fengselet kostet hele 1,4 milliarder kroner å bygge, og har 251 fengselsplasser hvorav kun 24 plasser er avsatt til lavere sikkerhet. Etter å ha lest kriminalomsorgens årsstatistikk for 2009, stiller jeg meg spørsmålet: Trengte vi egentlig et nytt fengsel med høy sikkerhet og flere lukkede fengselsplasser i Norge?