Nettsider med emneord «rettshjelp»

Publisert 9. mars 2011 13:50

Innledningsvis er det grunn til å registrere at rettshjelp ikke er tema i St.meld. 37 (2007-2008)

Publisert 22. feb. 2011 18:25

Den studentdrevne rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss feiret nylig sitt 35-års jubileum. Vi har møtt Helle Holst Langseth som er en av flere engasjerte jussbussere. Her forteller hun om rettshjelpstiltaket og om hennes motivasjon for å jobbe i Juss-Buss.   Her forteller hun om rettshjelpstiltaket og om hennes motivasjon for å jobbe i Juss-Buss.