Nettsider med emneord «sprøyterom»

Publisert 17. mars 2011 11:06

Den norske narkotikadebatten har lenge vært dominert av visjonen om et narkotikafritt samfunn. I den siste tiden antyder den en åpning for skadereduksjonstanken.

Publisert 9. mars 2011 14:42

Da det for noen år siden ble besluttet å opprette et sprøyterom i Oslo, tok Norge et viktig skritt i retning av en ny og annerledes narkotikapolitikk. Trodde nok mange. Men kanskje var beslutningen om sprøyterom heller et symbolsk svar på de mange overdosedødsfallene, framfor et utslag av pragmatisk handlekraft.

Publisert 7. mars 2011 15:00

Lavterskeltiltak er et begrep som brukes i rusomsorgen. Lavterskeltiltakene har som formål å fjerne barrierer som gjør det vanskelig for rusmiddelavhengige å få tilgang til rettigheter, eller å få hjelp til ulike behov i hverdagen.