Cecilie Høigård

Professor em.

Publications

 • Høigård, Cecilie & Frantzsen, Evy Marie (2012). Nye vinder over Grønland? Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. p. 3–9.
 • Høigård, Cecilie (2012). Lovlige vegger for grafitti? Kriminologiske byvandringer. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-676-6. p. 185–194.
 • Høigård, Cecilie (2011). Stor skam. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. p. 4–6.
 • Høigård, Cecilie (2011). Policing the North. Crime and justice. ISSN 0192-3234. 40, p. 265–348. doi: 10.1086/659840.
 • Høigård, Cecilie (2009). Denmark, Norway and Sweden: Extensive works and broad Themes, Regards sur la Police. Insights on Police. Bruylant. ISSN 978-2-8027-2732-3. p. 325–377.
 • Høigård, Inger Cecilie (2008). Can't sell you love. Kvinders modstrategier inden for kønshandlen. In Hjort, Birgitte Graakjær (Eds.), Købt eller solgt. Om prostitution og trafficking. Klim. ISSN 978-87-7955-598-3. p. 63–84.
 • Høigård, Inger Cecilie (2008). "Kriminalitet som institusjonell praksis.". Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. p. 77–91.
 • Høigård, Inger Cecilie (2008). "Hva er et datum?". Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. p. 154–156.
 • Høigård, Inger Cecilie (2007). Realistiske inspirasjoner. Noen grønlandske erfaringer. In von Hofer, Hanns & Nilsson, Anders (Ed.), Brott i välfärden. Om brottslighet, utsatthet och kriminalpolitik. Festskrift til Henrik Tham. Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet. p. 85–123.
 • Høigård, Inger Cecilie (2006). Kriminalitetsbegrepet og makt. In Finstad, Liv (Eds.), Norsk kriminologi 50 år. Innlegg fra fagkonferansen 22. januar 2005. Institutt for kriminologi og rettssosiologi. ISSN 9788281820005. p. 25–31.
 • Høigård, Inger Cecilie (2005). Graffitirespekt. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. 140 s.(2/3), p. 49–72.
 • Høigård, Inger Cecilie (2001). Tidstyveriet fortsetter: om forslagene til reformer av høyere utdanning. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. p. 11–15.
 • Høigård, Inger Cecilie (1998). Hva er kriminologi? In Bernt, Jan Fridthjof & Doublet, David R (Ed.), Juss. samfunn og rettsanvendelse. Ad Notam. p. 266–282.
 • Høigård, Inger Cecilie (1997). Kriminalitetsbilder og kriminalstatistikk. In Finstad, Liv & Høigård, Cecilie (Ed.), Kriminologi. Pax Forlag,Oslo.
 • Høigård, Inger Cecilie (1997). Hva er kriminologi? In Finstad, Liv & Høigård, Cecilie (Ed.), Kriminologi. Pax Forlag,Oslo.
 • Høigård, Inger Cecilie (1996). Kroppen min har jeg lagt igjen på gata - Offerperspektiv og verdighetsperspektiv i kjønnshandelen. In Åkerström, Malin (Eds.), Kriminalitet - Kultur - Kontroll. Carlssons Bokförlag, Stockholm.
 • Høigård, Inger Cecilie & Larsen, Guri (1996). Forstår Faremo flyktningepolitikken? Magasinet.
 • Høigård, Inger Cecilie (1993). Kvinnelige lovbrytere. In Høigård, Cecilie & Snare, Annika (Ed.), Kvinners skyld. En nordisk antologi i kriminologi. Pax Forlag, Oslo.
 • Høigård, Inger Cecilie & Snare, Annika (1993). Noen trekk ved nordisk kvinnekriminologi. In Høigård, Cecilie & Snare, Annika (Ed.), Kvinners skyld. p. 7–19.
 • Høigård, Inger Cecilie & Finstad, Liv (1993). Prostitution. In Davies, Nanette (Eds.), An international handbook on trends, problems and policies. Greenwood Press. London 1993. p. 207–224.
 • Høigård, Inger Cecilie (1993). Ditt eget beste. Psykiatriens systemfeil. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. 4.
 • Høigård, Inger Cecilie (1993). The victim as expert: active and captive. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. ISSN 0803-8740. p. 51–64.
 • Høigård, Inger Cecilie (1993). alminnelig og forskjellig. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. p. 275–292.
 • Høigård, Inger Cecilie (1993). Psykiatriens systemfeil. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. p. 35–77.
 • Høigård, Inger Cecilie (1992). Hva er kriminologi? In Finstad, Liv & Høigård, Cecilie (Ed.), Kriminologi l. Folkets Brevskole. Oslo 1992. p. 1–8.
 • Høigård, Inger Cecilie (1992). Om å lese kriminalstatistikk. In Finstad, Liv & Høigård, Cecilie (Ed.), Kriminologi. Folkets brevskole. Oslo 1992. p. 21–29.
 • Høigård, Inger Cecilie (1992). Saken mot Heleen Kleuver:Et kriminalpolitisk lærestykke. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. p. 55–69.
 • Høigård, Inger Cecilie (1990). Criminality, Gender and Class, Scandinavian Criminal Policy and Criminology. Scandinavian Research council for criminology. p. 47–67.
 • Høigård, Inger Cecilie & Finstad, Liv (1989). Counting the cost. Trouble and strife. ISSN 1352-027X. p. 19–35.
 • Høigård, Inger Cecilie (1988). Der horenkunde - ein spiegelbild. In Meyenburg, Cladia & Märcler, Marie -Theres (Ed.), Männerhass. ein Tabu wird gebrochen. Frauenoffensive, Müncehn. p. 109–126.

View all works in Cristin

 • Finstad, Liv & Høigård, Inger Cecilie (2006). Straff og rett. Pax Forlag. ISBN 82-530-2957-8. 119 p.
 • Høigård, Inger Cecilie (2005). Nytt politi? En kommentert bibliografi over nyere nordisk politiforskning. Institutt for kriminologi og rettssosiologi. ISBN 82-7100-141-8. 144 p.
 • Høigård, Inger Cecilie (2002). Gategallerier. PAX Forlag. 513 p.
 • Høigård, Inger Cecilie & Finstad, Liv (1992). Backstreets. Prostitutuion, Money and Love. Polity Press, Cambridge/Oxford. 225 p.
 • Prieur, Annick; Andersen, Arnfinn; Frantzen, Evy; Hansen, Arne-Harald; Høigård, Inger Cecilie & Valberg, Aksel (1989). Kjærlighet mellom menn i aidsens tid. Pax Forlag A/S, Oslo. 170 p.
 • Balvig, Flemming & Høigård, Inger Cecilie (1988). Kriminalitet og straf i tal og tekst. Borgen Forlag, København. 155 p.
 • Høigård, Inger Cecilie & Balvig, Flemming (1988). Kriminalitet og straff i tall og tekst. Universitetsforlaget, Oslo. 120 p.

View all works in Cristin

 • Høigård, Cecilie (2015). Systematisering og registrering av Einar Høigårds etterlatte papirer. 31 sider. Einar Høigårds Privatarkiv i Riksarkivet (RA/PA-1529) Fjerde avlevering). Produsert sammen med Berit Hovig. .
 • Høigård, Cecilie (2014). Takk for følget! Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. 41(4), p. 3–5.
 • Høigård, Cecilie (2014). Politiets eiendom. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. p. 3–7.
 • Høigård, Cecilie (2014). Smertens plass i prostitusjonsdebatten. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055.
 • Høigård, Cecilie (2013). Egen og andres stemmer. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055.
 • Høigård, Cecilie (2013). Romunger: spydspiss i assimileringspolitikken. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055.
 • Høigård, Cecilie (2012). Fengsling av fattigdom. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. p. 3–4.
 • Høigård, Cecilie (2012). Kritisk teori. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. p. 3–5.
 • Høigård, Cecilie (2009). Einar Høigårds publikasjonsliste. I samarbeid med Berit Hovig, Tore Høigård og Ellen Høigård Hofseth. I: Einar Høigårds privatarkiv. Serie A - personalhistorie. Mappe 1.
 • Høigård, Inger Cecilie (2008). "Menneskerettigheter i Barcelona". Kronikk. Rus & samfunn. ISSN 1500-8614. p. 36–37.
 • Høigård, Inger Cecilie (2008). Energi.
 • Høigård, Inger Cecilie (2008). Kritisk opposisjon og lydige kategorier. Noen refleksjoner om svensk kriminologi.
 • Høigård, Inger Cecilie (2007). Gatekapital. Tidsskrift for ungdomsforskning. ISSN 1502-7759. Årgang 7(2), p. 101–105.
 • Høigård, Inger Cecilie (2007). Gatas opphavsrett. Snitt. Magasin for visuell kommunikasjon.
 • Høigård, Inger Cecilie (2005). Spor i Strek.
 • Høigård, Inger Cecilie (2004). Et annet lys på sprøyterom. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Høigård, Inger Cecilie (2004). Forskningens arbeidsgiver. Uniforum. ISSN 1891-5825.
 • Høigård, Inger Cecilie (2004). Gaffitipolitikk - også et anliggende for fagbevegelsen? Ny giv : nyhetsbrev for faste givere / Norges røde kors. 16 s.(4), p. 6–11.
 • Høigård, Inger Cecilie (2004). Arbeidsprosessen bak Gategallerier.
 • Høigård, Inger Cecilie (2002). Vegring mot graffitikunnskap. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Høigård, Inger Cecilie (2002). Rensker ut voldelige vektere. [Radio]. kaliber. NRK : NRK.
 • Høigård, Inger Cecilie (2002). Politiet overser vold mot taggere. [Radio]. Kaliber, NRK : NRK.
 • Høigård, Inger Cecilie (2002). Lang Lunsj-gjest. [Radio]. Østlandssendingen, NRK : NRK.
 • Høigård, Inger Cecilie (2002). Næringslivet vil ha graffiti. [Radio]. Kulturbeitet, NRK : NRK.
 • Høigård, Inger Cecilie (2002). Graffiti-dekorerte oljeplattformer. [Radio]. Kulturradioen, NRK : NRK.
 • Høigård, Inger Cecilie (2002). København åpner for graffiti. [Radio]. Kulturbeitet, NRK.
 • Høigård, Inger Cecilie (2002). Årets bøker. [Radio]. Verdt å vite. NRK : NRK.
 • Høigård, Inger Cecilie (2002). Et kontrollsystem i ubalanse.
 • Høigård, Inger Cecilie (2002). Den farlige byen.
 • Høigård, Inger Cecilie (2001). Dødstall og ny politikk. Vurdert ut fra målsetningen om lav narkotikadød er norsk narkotikapolitikk en regelrett katastrofe. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Høigård, Inger Cecilie (2001). Dødstall og ny politikk. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Høigård, Inger Cecilie (2001). Når døden blir eneste målestokk. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Høigård, Inger Cecilie (2000). Marxistene glemmer filleproletariatet. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Høigård, Inger Cecilie (2000). Installert mistillit. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. 1/2.
 • Høigård, Inger Cecilie & Frantzen, Evy (1999). De Andre. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. 1/2.
 • Høigård, Inger Cecilie (1998). Kampen om historien. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. 2/3.
 • Høigård, Inger Cecilie (1998). Tidstyvene. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. 2/3.
 • Høigård, Inger Cecilie (1998). Skråsikker tvil. Kvinnejournalen. ISSN 0800-6563. 5.
 • Høigård, Inger Cecilie (1997). Fiender? Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. 4.
 • Høigård, Inger Cecilie (1997). Ungdom - verre enn før?
 • Høigård, Inger Cecilie (1996). Lemlesting av mennesker i det godes tjeneste. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Høigård, Inger Cecilie & Larsen, Guri (1996). En Ny Flyktningepolitikk. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. 3.
 • Høigård, Inger Cecilie (1996). En heslig norsk flyktningepolitikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Høigård, Inger Cecilie (1996). Universitetslæreren. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. 1/2.
 • Høigård, Inger Cecilie (1995). Varsko. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. 2/3.
 • Høigård, Inger Cecilie (1994). EU - et imperialistisk prosjekt. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. 1.
 • Høigård, Inger Cecilie (1993). Jaget vilt. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. p. 5–7.
 • Høigård, Inger Cecilie (1992). Mot prostitusjon - mot Eu. Kvinnejournalen. ISSN 0800-6563. p. 21–22.
 • Høigård, Inger Cecilie (1991). Det smale kjønnet. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. p. 4–5.
 • Høigård, Inger Cecilie (1991). EF-tilpasset prostitusjon. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. p. 3–6.
 • Høigård, Inger Cecilie (1990). Tapte slag bør også kjempes. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. p. 4–7.
 • Høigård, Inger Cecilie (1990). Monologen brytes. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. p. 3–7.
 • Høigård, Inger Cecilie & Tranøy, Joar (1990). Oppgjør med lobotomi. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. p. 7–11.
 • Høigård, Inger Cecilie (1989). Forsvar den frie universitetsforskningen. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. p. 3–10.
 • Høigård, Inger Cecilie (1988). krig og galskap. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. p. 4–5.
 • Høigård, Inger Cecilie (1988). Korsfest, korsfest. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. p. 4–6.
 • Høigård, Inger Cecilie (1988). Hr. Grindes genetiske grublerier. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. p. 3–4.
 • Høigård, Inger Cecilie & Finstad, Liv (1988). porno, prostitusjon og voldtekt. Temahefte om kjønnsroller og vold. p. 12–13.
 • Høigård, Inger Cecilie (1987). Den opprørske forskningen. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. p. 4–6.
 • Høigård, Inger Cecilie (1997). Det ulydige blikket. Tale til Nils Christies 70-årsdag. Institutt for kriminologi.
 • Høigård, Inger Cecilie (1992). Tretti års virke: Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi. Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi.
 • Finstad, Liv & Høigård, Inger Cecilie (1992). Kast deg frampå. En evaluering. Institutt for kriminologi.
 • Høigård, Inger Cecilie (1992). Tretti års virke. Nordisk Samarbejdsråd for kriminologi..

View all works in Cristin

Published Mar. 13, 2008 10:25 AM - Last modified July 9, 2014 3:10 PM

Projects

No ongoing projects