Leif Petter Olaussen

Image of Leif Petter Olaussen
Norwegian version of this page
Mobile phone 95463277
Room 671
Available hours By appointment
Username
Visiting address St. Olavs plass 5 Domus Nova 0130 OSLO

Special fields

I have worked on a broad variety of topics within the field of Criminology and Sociology of Law such as:

 • Trends in reported crime and the use of punishment
 • Crime statistics – historical changes in data gathering, problems of validity and reliability
  as indicator for crime trends
 • Crime victimization and tendency to report crimes to the police
 • Fear of crime - and connection to crime victimization, and psychic health problems
 • Relationships between violence and use of alcohol
 • The Police Service’s ability to clear up crime
 • Crime victimization and victim’s trust in the Police
 • People’s confidence in the judiciary – and if participation of lay judges contributes to
  people’s confidence in the judiciary
 • Does an increase of police manpower lead to crime reduction?
 • Public attitudes to punishment
 • The ontology and epistemology of criminological and sociology of law research

Publications

Olaussen, Leif Petter (2014). Concordance between Actual Level of Punishment and Punishments suggested by Lay People - but With less use of Imprisonment. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice. ISSN 1894-4183.  2(1), s 69- 99

Olaussen, Leif Petter (2010). Clearance Rates: Indicators of Certainty of Punishment or Marginal Utility of Police Investigations?, In Law and Economics. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-33611-0. kapittel. s 185 – 203

 • Olaussen, Leif Petter (2019). Invalid test of the proximity hypothesis in the Scandinavian panel study of penal attitudes. European Journal of Criminology.  ISSN 1477-3708.  s 1- 19 . doi: 10.1177/1477370819854183
 • Olaussen, Leif Petter (2017). Gode grunner for tvil. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  130(1), s 107- 108 . doi: 10.18261/issn.1504-3096-2017-01-05
 • Olaussen, Leif Petter (2016). Holdbart - utover rimelig tvil? Noen kommentarer til en enkeltstudie.. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  129(1), s 74- 82
 • Olaussen, Leif Petter (2015). Juristprofesjonen - en lagdelt sosial elitegruppe. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  41(3), s 134- 160
 • Olaussen, Leif Petter (2015). Prisonisering - en ubekreftet "jernlov" om sosialt liv bak murene. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  102(3), s 276- 302
 • Olaussen, Leif Petter (2014). Concordance between Actual Level of Punishment and Punishments suggested by Lay People - but With less use of Imprisonment. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ).  ISSN 1894-4183.  2(1), s 69- 99
 • Olaussen, Leif Petter (2014). Kriminalitetens eksistens - fortegnet opprydding. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  101(2), s 205- 209
 • Olaussen, Leif Petter (2011). De nordiske rettsbevissthetsundersøkelsene – noen metodekritiske betraktninger. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  98(3), s 209- 277
 • Olaussen, Leif Petter (2011). Tilsvar til replikk om rettsbevissthetsundersøkelsene. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  98(3), s 239- 244
 • Olaussen, Leif Petter (2010). Clearance Rates: Indicators of Certainty of Punishment or Marginal Utility of Police Investigations?, In  Law and Economics.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-33611-0.  kapittel.  s 185 - 203
 • Olaussen, Leif Petter; Balvig, Flemming; Gunnlaugsson, Helgi; Jerre, Kristina & Tham, Henrik (2010). Den nordiske retsbevidsthedsundersøgelse. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  97(3), s 232- 250
 • Olaussen, Leif Petter (2009). Folks holdninger til noen klassiske rettsstatsverdier. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  37(3), s 60- 78
 • Olaussen, Leif Petter (2008). Kriminalisering av graffiti – moral versus disiplinering som forklaring. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  36(1), s 63- 75
 • Olaussen, Leif Petter (2008). Utviklingen i tradisjonell forbrytelseskriminalitet det kommende tiåret. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  47(4), s 195- 219
 • Olaussen, Leif Petter (2007). Kontrolltyper, kriminalitet og samfunn. Kritikk av Nils Christies kontrollteori om kriminalitet. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  48(1), s 91- 124
 • Olaussen, Leif Petter (2006). I funksjonstenkingens disiplinerende grep. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift.  ISSN 0105-1121.  (2), s 72- 74
 • Olaussen, Leif Petter (2006). Mer utbredt aksept for fengselsstraff i den norske befolkningen. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  93(2), s 160- 180
 • Olaussen, Leif Petter (2006). Norske husstanders utsatthet for boliginnbrudd og enkelte andre former for tyveri. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  45(6), s 342- 359
 • Olaussen, Leif Petter (2006). Politianmeldelse - handlingers alvorlighet og sosial avstand. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  (3), s 306- 316
 • Olaussen, Leif Petter (2005). Balvig, F., L. Holmberg og A.-S. Sørensen: Ringstedforsøget. Livsstil og forebyggelse i lokalsamfundet. Jurist- og Økonomfobundets Forlag, København 2005. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  (4), s 323- 327
 • Olaussen, Leif Petter (2005). Konspirativ funksjonstenking i norsk rettssosiologi. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift.  ISSN 0105-1121.  (3), s 51- 60
 • Olaussen, Leif Petter (2005). Uenighetens kjerne: kriminalitetens "vesen". Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  (4), s 296- 297
 • Olaussen, Leif Petter (2005). Follks tillit til og medvirkning i domstolene. Tidsskrift for strafferett.  ISSN 1502-685X.  (2), s 119- 143
 • Olaussen, Leif Petter (2004). Fruktbarhet sikres ved argumentasjon, ikke med erklæringer. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  (5), s 408- 412
 • Olaussen, Leif Petter (2004). Hvorfor er kriminalitet en sosial realitet?. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  (1), s 24- 38
 • Olaussen, Leif Petter (2004). Oppklaringsprosenten - en indikator på hva?. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (Årg. 43, nr 7/8), s 440-463 : ill.
 • Olaussen, Leif Petter (1998). Kan menn si til kvinner at de er redde?. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil.  ISSN 0801-7603.  (2), s 16- 19
 • Olaussen, Leif Petter (1995). Angst for voldskriminalitet i Norge. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  (4), s 249- 272
 • Olaussen, Leif Petter (1995). Voldskriminalitetens utvikling de to siste tiårene. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  82(2), s 97- 116
 • Olaussen, Leif Petter (1995). Voldsutvikling og samfunnsendringer i Norge. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (4 og 5), s 323- 338
 • Olaussen, Leif Petter (1993). Frykt for innbruddstyveri. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  s 596- 610
 • Olaussen, Leif Petter (1991). Barnevern i Lilleby, I:  Fra inntak til tiltak. Analyse av saksbehandling, organisering og fagutvikling i barnevernet.  Barnevernets utviklingssenter. Rapport 1991:5.  Kap. 6.  s 179 - 217
 • Olaussen, Leif Petter (1991). Bekymringssaker i Lørenskog Barnevern, I:  Fra inntak til tiltak. Analyse av saksbehandling, organisering og fagutvikling i barnevernet.  Barnevernets utviklingssenter. Rapport 1991:5.  kap. 2.  s 36 - 43
 • Olaussen, Leif Petter (1991). Etterforskning eller forebygging som hovedstrategi i politiets arbeid mot kriminalitet?. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  s 162- 174
 • Olaussen, Leif Petter (1991). Saksmengde og registreringspraksis i barnevernet, I:  Fra inntak til tiltak. Analyse av saksbehandling, organisering og fagutvikling i barnevernet.  Barnevernets utviklingssenter. Rapport 1991:5.  kap. 1.  s 8 - 36
 • Olaussen, Leif Petter; Ogden, Terje; Kristiansen, Kikkan U.; Killén, Kari & Larsen, Erik (1991). Meldingsfasen i barnevernsaker - eksempler fra fire sosialkontor, I:  Fra inntak til tiltak. Analyse av saksbehandling, organisering og fagutvikling i barnevernet.  Barnevernets utviklingssenter. Rapport 1991:5.  kap. 2.  s 44 - 85
 • Olaussen, Leif Petter (1988). Et rammeverk for planlegging av tiltaksutvikling - En utfordring for barnevernet?, I: Erik Larsen (red.),  Utviklingsperspektiver på praktisk barnevern.  TANO forlag.  ISBN 82-518-2479-6.  kap. 11.  s 192 - 208
 • Olaussen, Leif Petter (1988). Kriminalitetserfaringer og tillit til politiet. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  75(3), s 180- 192
 • Olaussen, Leif Petter & Ogden, Terje (1988). Hvordan kan forskning og utviklingsarbeid bidra til faglig styrking av barnevernet?, I: Erik Larsen (red.),  Utviklingsperspektiver på praktisk barnevern.  TANO forlag.  ISBN 82-518-2479-6.  kap. 1.  s 11 - 22
 • Olaussen, Leif Petter (1983). Angst for vold og alvorlig sjikane. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  s 115- 134
 • Olaussen, Leif Petter (1982). Selvrapportert utsatthet for kriminalitet. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  (4), s 178- 197
 • Olaussen, Leif Petter (1976). Avspeiler straffen arbeidsmarkedssituasjonen?. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  (4), s 32- 40
 • Olaussen, Leif Petter (1975). Skjerpede reaksjoner overfor unge lovovertredere. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  (3-4), s 230- 245

View all works in Cristin

 • Olaussen, Leif Petter (2013). Hva synes folk om straffenivået? En empirisk undersøkelse. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-719-0.  237 s.
 • Olaussen, Leif Petter; Berg, Per Lasse & Johansen, Steinar (1972). På steingrunn. Skolen i Ungdomsfengslet. Pax Forlag.  ISBN 82-530-0499-0.  120 s.

View all works in Cristin

 • Olaussen, Leif Petter (2017). Eide, Erling: Bevisvurdering. Usikkerhet og sannsynlighet. Oslo, Cappelen Damm Akademisk 2016.. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (1), s 112- 114
 • Olaussen, Leif Petter (2017). «Menneskerettigheter for spesielt interesserte»: Bokomtale av Føllesdal, A., M. Ruud og G. Ulfstein (red.): Menneskerettighetene og Norge. Rettsutvikling, rettsliggjøring og demokrati. Universitetsforlaget, Oslo 2017.. Ny Tid.  ISSN 0809-9049.  (Oktober) . doi: https://www.nytid.no/menneskerettigheter-spesielt-interesserte/
 • Olaussen, Leif Petter (2017). Uetterrettelig om anklager om overgrep mot barn. Advokatbladet.  ISSN 0801-3020.  (3), s 47
 • Olaussen, Leif Petter (2016). Anne-Marie Frøseth, Linda Gröning og Rasmus H. Wandall (red.): Rettsfølelsen i strafferettssystemet - perspektiver fra teori og praksis.. Tidsskrift for strafferett.  ISSN 1502-685X.  16(3), s 312-313
 • Olaussen, Leif Petter (2016). Hvorfor er Durkheim, Weber og Searle relevante? Et svar til Nicolay B. Johansen. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  103(1), s 96- 99
 • Olaussen, Leif Petter (2016). Torfinn Langelid: Bot og betring? Fengselsundervisninga si historie i Noreg, Cappelen Damm AS, 2015. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  103(1), s 102- 104
 • Olaussen, Leif Petter (2014). Concordance between Actual Level of Punishment and Punishments suggested by Lay People - but With less use of Imprisonment.
 • Olaussen, Leif Petter (2013). Straff - men ikke uten hensyn til den dømtes fremtid.
 • Olaussen, Leif Petter (2011). Den drepte uten snev av skyld. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Olaussen, Leif Petter (2011, 01. januar). Folks holdninger til straff. [Radio].  NRK P2 - Verdibørsen.
 • Olaussen, Leif Petter (2011). Forberedt kommentar til Anders Hellströms paper:”Help! The Populists are coming.”.
 • Olaussen, Leif Petter (2011). Fører dommernærhet til tiltalte til mildere straff?.
 • Olaussen, Leif Petter (2011). Holdninger til straff i Norge.
 • Olaussen, Leif Petter (2011). Kriminaliteten finnes ikke - mer enn et politisk slagord. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Olaussen, Leif Petter (2011). Passende straff for heroinsmugling. Rus & samfunn.  ISSN 1500-8614.  (4), s 30- 32
 • Olaussen, Leif Petter (2011). Psykiatrien og utfordringen Breivik. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Olaussen, Leif Petter (2011). Results from the Norwegian focus groups.
 • Olaussen, Leif Petter (2011). Sence of Justice and Moral Intuitions among Norwegian Citizens.
 • Olaussen, Leif Petter (2010). Folks holdninger til straff: Resultater i Norge.
 • Olaussen, Leif Petter (2010, 13. september). Fordommer mot Ali er ikke påvist.  Dagsavisen.
 • Olaussen, Leif Petter (2009). Replikk til Rasmus H. Wandall. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  96(2), s 192- 193
 • Olaussen, Leif Petter (2007). Anyone with eyes can see SA is facing a crime crisis. Pretoria News.
 • Olaussen, Leif Petter (2007). Sluttreplikk til Nils Christie. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  48, s 429- 433
 • Olaussen, Leif Petter (2007). Utviklingen i tradisjonell forbrytelseskriminalitet fram mot 2018.
 • Olaussen, Leif Petter (2006). Bokomtale:Britta Kyvsgaard (red.):Hvad virker-hvad virker ikke? Kundskapbsbaseret Kriminalpolitik og praksis. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  (3), s 161- 164
 • Olaussen, Leif Petter (2005). Flemming Balvig og Lars Holmberg: Politi & Tryghed. Forsøg med nærpoliti i Danmark. Jurist- og Økonomiforbundets Forlag. København 2004. ISBN 087-574-0158-6. 273 sider. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (7-8), s 509- 511
 • Olaussen, Leif Petter (2005). Folks oppfatninger av kriminalitet og politiservice.
 • Olaussen, Leif Petter (2004). Bokanmeldelse av: Jerzy Sarnecki: Introduktion till kriminologi, Lund Studentlitteratur 2003. 473 sider. ISBN: 91-44-0746-4. Tidsskrift for strafferett.  ISSN 1502-685X.  (3), s 381- 384
 • Olaussen, Leif Petter (2003). "Confidence in the Courts among Norwegians". I: Crime and Crime Control in an Integrating Europe.
 • Olaussen, Leif Petter (2003). "Folks tillit til domstolene". I: Andenæs K. og Th. Mathiesen (red.): Rettssosiologisk verktøykasse. Bidrag fra norsk rettssosiologi i årenes løp. (Kompendium), s. 248-292.
 • Olaussen, Leif Petter (2000). Bokomtale av: Bjørgo T. og Y. Carlson: Vold, rasisme og ungdomsgjenger - Forebygging og bekjempelse, Oslo: Tano Aschehoug 1999. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  (nr 1-2), s 158- 160
 • Olaussen, Leif Petter (2000). Bokomtale av: Bratholm A.:Politi, påtalemyndighet, presse og rettssikkerhet. Politivoldsaken i Bergen - foran og bak kulissene. Oslo: Tano Aschehoug 1999. Journalisten.  ISSN 0332-7108.  (nr 8), s 8- 8
 • Olaussen, Leif Petter (1999). I stedet for politidirektorat. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Olaussen, Leif Petter; Christie, Nils & Mathiesen, Thomas (1999). Angstbølgen og tallenes tale. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Skjørten, Kristin; Bjørgo, Tore & Olaussen, Leif Petter (1999). Forskning om vold.
 • Olaussen, Leif Petter (1998). Er juryordningen betryggende nok?. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (7), s 436- 440
 • Olaussen, Leif Petter (1997). Seksti millioner mot vold: Har det hjulpet?.
 • Skjørten, Kristin; Olaussen, Leif Petter & Bjørgo, Tore (1997). Forskning om vold.
 • Olaussen, Leif Petter (1996). Alkoholpolitikk og vold - finnes det en sammenheng?.
 • Olaussen, Leif Petter (1996). Kriminalstatistikk og virkelighet.
 • Olaussen, Leif Petter (1996). Kriminalstatistikk som målestokk for kriminalitetsutviklingen. Full text in Research Archive.
 • Olaussen, Leif Petter (1995). Beruselse, utelivsdeltakelse og utsatthet for vold.
 • Olaussen, Leif Petter (1995). Om drapsutviklingens flertydighet.
 • Olaussen, Leif Petter (1992). Introduksjon til kriminalstatistikken.
 • Olaussen, Leif Petter (1991). HVILKE FØLGER FÅR ØKT POLITIBEMANNING?.
 • Olaussen, Leif Petter (1991). Taushetsplikt og samarbeid på barnevernsområdet. Tidsskriftet Norges Barnevern.  ISSN 0800-1014.  (2), s 27- 34
 • Olaussen, Leif Petter; Ogden, Terje; Killén, Kari & Larsen, Erik (1991). Fra inntak til tiltak. Analyse av saksbehandling, organisering og fagutvikling i barnevernet.
 • Olaussen, Leif Petter (1990). Konfliktråd blir permanent skuebrød. Tidsskriftet Norges Barnevern.  ISSN 0800-1014.  (3), s 34- 38
 • Olaussen, Leif Petter (1986). Folks utsatthet og angst for kriminalitet, bruk av sikringstiltak og holdninger til politiet og politiets prioriteringer.
 • Olaussen, Leif Petter (1981). Om kriminalstatistikken. Datagrunnlag, opptellingsprinsipper og brukerproblemer.
 • Olaussen, Leif Petter (1978). Tradisjonell kriminalitet i Norge.
 • Olaussen, Leif Petter (1977). Politi og presse. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  (3-4), s 57- 62
 • Olaussen, Leif Petter & Jensen, An-Magritt (1977). Brukerbok til dataarkivet, Del 1.
 • Olaussen, Leif Petter & Sørensen, Robert (1977). Norwegian Criminology and Changes in Political and Ideological Structure.

View all works in Cristin

Published Nov. 10, 2008 2:37 PM - Last modified Jan. 8, 2016 3:45 PM

Projects

No ongoing projects