Liv Finstad

Image of Liv Finstad
Norwegian version of this page
Phone +47 22850118
Room 766
Username
Visiting address St. Olavs plass 5 Domus Nova 0130 OSLO

Background

Liv Finstad graduated with a degree in sociology at the University of Oslo in 1979. In the period between 1979 and 1985; Finstad supervised a project on prostitution among children and adolescents, worked as a research assistent at INAS (currently NOVA – the Norwegian Social Research Institute) - and as a radio reporter and journalist. From 1985, she has been working at the Faculty of Law, University of Oslo. Finstad was appointed professor in 2000, and from 2000 until 2007, was the Head of the Departement of Criminology and Sociology of Law.

Special fields

Sociology of policing, Social work, Drugs, Prison research, Sociology of institutions, Sexual violence and prostitution, Qualitative research methods.

Finstad is professor II at The Norwegian Police University College and is engaged in a research prosject on the professionalisation of policing and lesson learning.

Publications

 • Finstad, Liv (2015). Det enkleste er ikke pistol, I: Lars Korsell; Paul Larsson & Jan Georg Christophersen (red.),  Ekstraordinære tider: Festskrift til Per Ole Johansen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-820-3.  kapittel.  s 225 - 247
 • Finstad, Liv (2014). Det konfliktfylte politiarbeidet, I: Paul Larsson; Helene Ingebrigtsen Gundhus & Rolf Granér (red.),  Innføring i politivitenskap.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-44146-3.  Kapittel.  s 229 - 254
 • Finstad, Liv (2012). Byens voktere før og nå. Del 1, I:  Kriminologiske byvandringer.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-676-6.  kapittel.  s 79 - 92
 • Finstad, Liv (2011). Das Vertrauen wert? Polizeikontrolle in Norwegen. Bürgerrechte & Polizei.  ISSN 0932-5409.  (2), s 31- 40
 • Finstad, Liv (2011). Kriminologi under en høyere himmel. Dannelse, globalisering og menneskerettighet. Et møte med Frank, I: Bernt Hagtvet & Gorana Ognjenovic (red.),  Dannelse. Tenkning - modning - refleksjon.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-027-4.  Kapittel.  s 720 - 734
 • Finstad, Liv (2006). Gatekontroll - fra politi til vektere?, I: Liv Finstad (red.),  Norsk kriminologi 50 år. Innlegg fra fagkonferansen 22. januar 2005.  Institutt for kriminologi og rettssosiologi.  ISBN 9788281820005.  Kapittel.  s 86 - 88
 • Finstad, Liv (2005). En av gutta? Om kjønn i politiet, I: Marit Egge & Jon Strype (red.),  Politirollen gjennom 100 år: tradisjon og endring.  Politihøgskolen.  ISBN 82-7808-043-7.  Politikultur.  s 192 - 201

View all works in Cristin

 • Finstad, Liv (2018). Hva er POLITI. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02367-0.  160 s.
 • Finstad, Liv & Lomell, Heidi Mork (red.) (2014). Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-749-7.  497 s.
 • Finstad, Liv (red.) (2006). Norsk kriminologi 50 år. Innlegg fra fagkonferansen 22. januar 2005. Institutt for kriminologi og rettssosiologi.  ISBN 9788281820005.  218 s.
 • Finstad, Liv (2006). Politisosiologi. Kapittel i "Straff og rett". Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-2957-3.  47 s.
 • Finstad, Liv & Høigård, Inger Cecilie (red.) (2006). Straff og rett. Pax Forlag.  ISBN 82-530-2957-8.  119 s.

View all works in Cristin

 • Bjørkelo, Brita & Finstad, Liv (2018). Bygge kompetanse for å beholde kompetanse: "Fix the system and achieve unique institutional goals». Sluttrapport for FIKS-prosjektet ved Politihøgskolen(2015-2018). PHS Forskning. 6. Show summary
 • Gundersen, Chrisfoffer; Finstad, Liv & Kalleberg, Ragnvald (2013, 04. september). Da studentopprøret kom til Blindern.  Universitas (Universitetet i Oslo).
 • Finstad, Liv (2012). Berget som fødte et skred. Om 22. juli-kommisjonens rapport. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  4
 • Lomell, Heidi Mork & Finstad, Liv (2012). Byens voktere før og nå.
 • Finstad, Liv (2011). Politi og bevæpning. Hvordan kan nyere forskning informere diskusjonen om norsk politi bør bli permanent bevæpnet?.
 • Finstad, Liv; Ganapathy, Jaishankar & Emeci, Orhan (2011). Hva skal til for å bli politi?.
 • Finstad, Liv & Wathne, Christin Thea (2011). Ledelse i politiet.
 • Finstad, Liv & Wathne, Christin Thea (2011). Ledelse i politiet II.
 • Wathne, Christin Thea & Finstad, Liv (2011). Mellom barken og veden. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Finstad, Liv (red.) (2009). Et ansvarlig politi. Åpenhet, kontroll og læring (NOU 2009:12).
 • Finstad, Liv (2008). Det akademiske selvtillitsprosjekt. Sociologisk forskning.  ISSN 0038-0342.  (1)
 • Finstad, Liv (2008). Du er en kjeltring selv om du bryter loven i det godes tjeneste. Etikk, takk. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2008). Er fotballtribunen er frisone for dårlig oppførsel? Tribuneterror. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2008). Hvorfor er jeg så gjerrig mot utenlanske tiggere? Tiggerstaden. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Wathne, Christin Thea; Finstad, Liv & Drange, Ida (2008). Vilkår for oppgaveløsning i politiet. -et spørsmål om risiko- og belastningshåndtering. AFI-notat. 11. Show summary
 • Finstad, Liv (2007). "10 bud for doktorander". I Den obalanserade hierarkin. Om ett universitetsprojekt för jämställdhet. Red. Ann-Mari Sellerberg.
 • Finstad, Liv (2007). Er det mulig å reparere tillitskrisen mellom politiet og etniske minoriteter? Svart ungdom. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2007). Er folk i ferd med å miste hodet etter Obiora-saken? Dypt savnet. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2007). Et snakkende overvåkingskamera kan snart komme til et sted nær deg. Den nye æresstraffen. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2007). Gender, power and recognition in the police - a question of honour?.
 • Finstad, Liv (2007). Hva gjør du når en kollega forteller om seksuell trakassering på jobben? Tyrannosaurus Sex. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2007). Hvem skulle tro at det å spille Ludo kan forandre livet? Fattigmann. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2007). Hvorfor er forsoning så vanskelig? Nabo med fienden. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2007). I dypfryseren fant jeg rester av vår nære historie. Kald fortid. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2007). Når du blir gammel og ingen vil ha deg, sett deg på taket så kråka kan ta deg. Erekkefærtagett?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2007). Når personvernet egentlig beskytter myndighetene. Grand Mother. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2007). Om isbrytere i hverdagen. Med vennlig hilsen. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2007). På jobben er det tryggest å henge opp bilder av bikkja og barna. Skriften på veggen. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Finstad, Liv (2007). Stammefolket. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2006). Erindringsbøkers makt. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2006). Hvite vidder. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2006). Blikket på de blakke. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2006). De nye inkluderingsministrene?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2006). De siste dagers heldige. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2006). Drep ikke en sangfugl. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2006). Et perfekt liv. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2006). Etterlyst: Anger. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2006). Ikke noe å snakke om?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2006). Ord over grind. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2006). På farlige veier. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2006). Våre nye mørkemenn?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2006). Å (v)ære en heltinne. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2005). A-gjengen og E-gjengen. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2005). Det permanente nærvær. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2005). Galskap i kvartalet. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2005). Hands off. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2005). Hvem tok osten min?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2005). Kjønn på banen. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2005). Kvinneerobringer. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2005). Lavkostnadskvinner. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2005). Med rett til å tigge. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2005). Skandinaviske turer. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2005). Snurr film. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2005). Spor i sand. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (red.) (2005). Sprøyterom-debatten i Dagbladet 2003-2004. Stensilserien / Institutt for kriminologi og rettssosiologi. 100.
 • Johansen, Nicolay B. & Finstad, Liv (2005). - Kriminalpolitikken er basert på følelser. Uniforum.  ISSN 1891-5825.
 • Finstad, Liv (2004). Et håndtrykk til besvær. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2004). Grisefesten. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2004). I vekternes vold. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (red.) (2004). Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Årsrapport 2003.
 • Finstad, Liv (2004). Klumpedeisenes hevn. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2004). Kniven i hjertet. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2004). Likestilling, liksom. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2004). Malt asfalt. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2004). Med hjartet på rette staden. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2004). Sorteringssamfunnet. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2004). Så hatten passer. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2004). The Heat Is On. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2004). Trafikkbot og bedring. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2004). Årets hetero. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2003). Ratte-race. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2003). Stammehylet. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2003). Ydmyk tigging. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (red.) (2003). Årsrapport 2002.
 • Mathiesen, Thomas & Finstad, Liv (2002). Doktorgrad i en fart?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Finstad, Liv (2001). Feltarbeidet som aldri tok slutt.
 • Finstad, Liv (2001). How the police are 'doing time'.
 • Finstad, Liv (2001). Hva er problemet med SEFO?.
 • Finstad, Liv (2001). Hva er problemet med SEFO?.
 • Finstad, Liv (2001). Kjønn i politiet.
 • Finstad, Liv (2001). Kvinner på randen...Om kjønn i politiet.
 • Finstad, Liv (2001). Marginaliseringsprosesser i samfunnet. Forskingserfaringer fra Stenersgata til "Politiblikket".
 • Finstad, Liv (2001). Politiarbeid = en biljakt, en blåtur, en fange? Kriminologisk forskning om politiet.
 • Finstad, Liv (2001). Politiblikket.
 • Finstad, Liv (2001). Politiblikket.
 • Finstad, Liv (2001). Politiblikket.
 • Finstad, Liv (2001). Politiblikket og politiblikkets problemer.
 • Finstad, Liv (2001). Politiblikket og publikumsblikket på politiet.

View all works in Cristin

Published Nov. 10, 2008 2:38 PM - Last modified Jan. 6, 2015 9:49 AM