Marte Rua

Image of Marte Rua
Norwegian version of this page
Phone +47 22850115
Mobile phone +47-92685567
Room 673
Username
Visiting address Domus Nova St. Olavs plass 5
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo
Other affiliations Faculty of Law (Student)

Research interests

Marte Rua's PhD project concerns the use of solitary confinement in the Norwegian Correctional Services. Starting from the experiences of correctional staff at different levels, prisoners and other involved actors, Rua explores institutional practices giving various forms of solitary confinement, so that we can better understand how they occur.

Rua combines data from field work in Norwegian segregation units, interviews and a wide range of case files and other documents in an institutional ethnography. 

Background

Marte Rua holds a Masters degree in Sociology with lecturer competence from the University of Oslo. Rua has worked as; a researcher at the interdisciplinary project Prison-based drug treatment in the Nordic countries. Control and rehabilitation in welfare state institutions at the Department, at a project on the rehabilitation of young persons with physical disabilities at the NOVA - Norwegian Social Research, the Department of Sociology and Human Geography (University of Oslo) and the Norwegian Institute for Alcohol and Drug Research.

Rua lectures about institutional ethnography, qualitative methods, solitary confinement of prisoners and international law at several departments at the University of Oslo and at the Correctional Service of Norway Staff Academy. She is also leading seminar groups and supervising students of Criminology, Sociology of law, Law, and Sociology (BA- and MA-level) at the University of Oslo.  

Rua is co-founder of the Nordic research networks Institutional Ethnography in the Nordic countries and The Scandinavian Solitary Confinement Network, where she is the contact person and member of the steering group. 

Rua is engaged in research dissemination and public debate, and offers interviews, speeches and articles for the general public through local and national newspapers, radio and television broadcasts, blogs and podcasts. She writes and comment on prison institutions and penal policies in general, and solitary confinement, international law and prisoner rights in particular. Rua organizes national and international conferences, seminars and public meetings, and gives lectures to staff and volunteers in public and private institutions, including the Norwegian Correctional Services, the Parliamentary Ombud of Norway, the Norwegian Parliament, the Office of the Auditor General of Norway as well as civil society and international diplomacy. Rua has also written amicus briefs for the Norwegian Supreme Court.

Publications

My profile at Researchgate, free download of publications.

My profile at Cristin, with complete list of contributions

My profile at Google Scholar

...

Rua, Marte (2022) Isolasjon i fengsel. Ekko – samfunnspodden (NRK P2) [Radio] 2022-01-20

Lohne, Kjersti & Rua, Marte (2021). Rettspolitisk mobilisering og strategisk sakførsel mot isolasjon i norske fengsler. [Legal mobilization and strategic litigation against the use of solitary confinement in Norwegian prisons] Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2021 ;Volum 108.(1) s. 118-135 

Rua, Marte (2020). VG podcast: Breivik fikk besøk i fengsel - slik brukes isolasjon. VG - Verdens gang 2020-01-15

Rua, Marte og Peter Scharff Smith (eds.) (2019): Isolasjon - et fengsel i fengselet. [Solitary confinement - a prison within the prison] Oslo: Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-55672-3.  280 p.

Rua, Marte; Smith, Peter Scharff; Horn, Thomas & Nilsen, Johannes Flisnes (2019). Isolasjon i skandinaviske fengsler - en oversikt, In: Marte Rua & Peter Scharff Smith (eds.), Isolasjon. Et fengsel i fengselet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-55672-3.  Chapter 2.  pp. 41-80

Rua, Marte (2017): Om isolasjonsprosjekt. UiO researchers present their research in 30 sec [Norwegian]. Universitetet i Oslo. 

Rua, Marte (2015). Fengselsisolasjon. Forskning og formidling i et minefelt , I: Karin Widerberg (red.),  I hjertet av velferdsstaten. En invitasjon til institusjonell etnografi. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-45067-0. 10.  s. 220-250.

Rua, Marte (2015). Norge og Europarådets fengselsregler: Rekommandasjonen som forsvant, ble gjenoppdaget, og forsvant igjen. NRK Kunnskapskanalen [TV]. 2015-09-29.

Giertsen, Hedda; Rua, Marte (2014). Møtested for straff og velferd: Rusmestringsavdelinger i fengsel, ansattes syn. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. Volum 101 (2) s. 158-182.

Rua, Marte (2014). Tilbake til straffekoloniene? Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  146(226), s 40- 41.

Smith, Peter Scharff, Thomas Horn, Johannes F. Nilsen og Marte Rua (2013). Isolasjon i skandinaviske fengsler: skandinavisk praksis og etableringen av et skandinavisk isolasjonsnettverk. Kritisk juss 2013, Volum 39(3/4) s. 170-191.

Rua, Marte (2013). Ballen som ingen vil ta. Tidsskrift for Den norske legeforening 2013 ;Volum 133.(1) s. 124-124.

Grue, Lars Petter; Rua, Marte (2013).To skritt foran. Om funksjonshemming, oppvekst og mestring. Gyldendal Akademisk 2013 (ISBN 9788205444331) 233 s.

Rua, Marte (2013). Annen helsestandard for fanger. Kronikk i Dagbladet 2013 s. 50-51

Rua, Marte (2012). Hva gjør fengselsleger? En institusjonell etnografi om isolasjon og helse. Oslo: Institutt for kriminologi og rettssosiologi 2012 (ISBN 978-82-8182-008-1) 168 s. Bokserien. Institutt for kriminologi og rettssosiologi(1)

 • Lohne, Kjersti & Rua, Marte (2021). Rettspolitisk mobilisering og strategisk sakførsel mot isolasjon i norske fengsler. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN 0029-1528. 108(1), p. 118–135. doi: 10.7146/ntfk.v108i1.125567.
 • Rua, Marte; Smith, Peter Scharff; Horn, Thomas & Nilsen, Johannes Flisnes (2019). Isolasjon i skandinaviske fengsler - en oversikt. In Rua, Marte & Smith, Peter Scharff (Ed.), Isolasjon. Et fengsel i fengselet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-55672-3. p. 41–80.
 • Rua, Marte (2015). Fengselsisolasjon. Forskning og formidling i et minefelt. In Widerberg, Karin (Eds.), I hjertet av velferdsstaten. En invitasjon til institusjonell etnografi. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-45067-0. p. 220–250.
 • Giertsen, Hedda & Rua, Marte (2014). Å bli synlig - som hva? To eksempler på utstøting og integrering i det norske samfunnet: Tatere og narkotikabrukere. In Finstad, Liv & Lomell, Heidi Mork (Ed.), Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-749-7. p. 161–182.
 • Giertsen, Hedda & Rua, Marte (2014). Møtested for straff og velferd: Rusmestringsavdelinger i fengsel, ansattes syn. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN 0029-1528. 101(2), p. 158–182. doi: 10.7146/ntfk.v101i2.70167.
 • Smith, Peter Scharff; Horn, Thomas; Nilsen, Johannes Flisnes & Rua, Marte (2013). Isolasjon i skandinaviske fengsler : skandinavisk praksis og etableringen av et skandinavisk isolasjonsnettverk. Kritisk juss. ISSN 0804-7375. 39(3/4), p. 170–191.
 • Rua, Marte (2013). Institutional Ethnography in Prison Studies: Work Knowledge and Texts as Data. In Storgaard, Anette (Eds.), NSFKs 55. forskerseminar: Methodologies and methods in criminology. Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi. ISSN 978-82-7688-033-5. p. 114–122.
 • Smith, Peter Scharff; Horn, Thomas; Nilsen, Johannes Flisnes & Rua, Marte (2013). Isolation i skandinaviske fængsler – Om skandinavisk praksis og etableringen af et skandinavisk isolations-netværk. Social kritik : tidsskrift for social analyse og debat. ISSN 0904-3535. 25(136), p. 4–20.
 • Rua, Marte (2012). Erfaringer fra en fengselsstudie – institusjonell etnografi i praksis. Sosiologisk Årbok. ISSN 0808-288X. 1, p. 101–121. Full text in Research Archive

View all works in Cristin

 • Rua, Marte & Smith, Peter Scharff (2019). Isolasjon. Et fengsel i fengselet. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-55672-3. 280 p.
 • Grue, Lars Petter & Rua, Marte (2013). To skritt foran. Om funksjonshemming, oppvekst og mestring. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205444331. 234 p.
 • Rua, Marte (2012). Hva gjør fengselsleger? En institusjonell etnografi om isolasjon og helse. Forord ved Thomas Mathiesen. [What do Prison Doctors do? An Institutional Ethnography on Solitary Confinement and Health - forword by Thomas Mathiesen]. Institutt for kriminologi og rettssosiologi. ISBN 978-82-8182-008-1. 168 p. Full text in Research Archive

View all works in Cristin

 • Rua, Marte (2022). 15 ord på 30 minutter: Hvordan – og hvorfor – defineres isolasjon? .
 • Rua, Marte (2022). Isolasjon i fengsel. [Radio]. Ekko – samfunnspodden (NRK P2).
 • Rua, Marte (2020). Isolasjon i fengsel – bidrag til rettshjelp.
 • Rua, Marte (2020). Isolasjon i skandinaviske fengsler og besøkstjenestens rolle.
 • Rua, Marte (2020). Karin Widerberg: Med lyst som akademisk drivkraft. [Business/trade/industry journal]. Kilden nyhetsmagasin.
 • Rua, Marte & Smith, Peter Scharff (2020). Akademisk kvarter: Hva gjør isolasjon i fengsel med et menneske? [Internet]. Cappelen Damms podcast.
 • Rua, Marte (2020). VG podcast: Breivik fikk besøk i fengsel - slik brukes isolasjon. [Internet]. VG - Verdens gang.
 • Rua, Marte & Smith, Peter Scharff (2019). Forord. In Rua, Marte & Smith, Peter Scharff (Ed.), Isolasjon. Et fengsel i fengselet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-55672-3. p. 5–8.
 • Rua, Marte & Smith, Peter Scharff (2019). Isolasjon - et fengsel i fengselet. In Rua, Marte & Smith, Peter Scharff (Ed.), Isolasjon. Et fengsel i fengselet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-55672-3. p. 15–40.
 • Rua, Marte (2019). Knowledge for change: Understanding the production of solitary confinement from case files and everyday life in Norwegian prisons.
 • Rua, Marte (2019). Forslag til skadereduserende tiltak ved fengselsisolasjon.
 • Rua, Marte (2019). Fengselsisolasjon: Informasjon til deg som er advokat.
 • Rua, Marte (2019). Fengselsisolasjon: Informasjon til deg som er pårørende.
 • Rua, Marte (2019). Fengselsisolasjon: Informasjon til deg som er ansatt.
 • Rua, Marte (2019). Fengselsisolasjon: Informasjon til deg som er isolert.
 • Rua, Marte (2019). Skal forebygge isolasjonsskader i fengsel. [Internet]. www.jus.uio.no.
 • Rua, Marte (2019). Forvaltningsrevisjon og institusjonell etnografi - møtepunkter og smakebiter.
 • Rua, Marte (2018). Fortsatt aktuell etter 50 år. [Internet]. www.jus.uio.no.
 • Rua, Marte (2018). Straff som isolasjon fra samfunnet: Hvordan og hvorfor bryte ned murene?
 • Rua, Marte (2017). Roller og rammer for helsepersonells uavhengighet i fengsel.
 • Rua, Marte (2017). Kriminalomsorgens isolasjons- og fellesskapspraksis.
 • Rua, Marte (2016). Institusjonell etnografi og kvantitativ metode – kombinasjoner og et alternativ. .
 • Rua, Marte (2015). Forsvar for fangeeksport på falske premisser? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Rua, Marte (2015). Soning i Nederland kan gjøre rehabilitering vanskeligere. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Rua, Marte (2015). Flest selvmord skjer i varetekt. [TV]. NRK nyheter.
 • Rua, Marte (2015). Norsk straffepolitikk og leie av soningsplasser i utlandet.
 • Rua, Marte (2015). Dan Eliassens fem siste dager. [Business/trade/industry journal]. frifagbevegelse.no.
 • Rua, Marte (2014). Marte Rua om hvorfor vi ikke bør sende fangene våre til Nederland. [Radio]. Silkebækken - NRK P13.
 • Rua, Marte (2014). Om isolasjon i Norge og Skandinavia. [TV]. TV2.
 • Rua, Marte (2014). Forsker advarer mot soning i utlandet. [Radio]. NRK Dagsnytt.
 • Rua, Marte (2014). Fra innestengt til utestengt. [Business/trade/industry journal]. Pacta.
 • Rua, Marte (2014). Norwegian prison policy: Seeing practical aspects as principal.
 • Rua, Marte (2014). Helseaspekter ved isolasjon, helsepersonells rolle og rammer for uenighet mellom fengsel og helsepersonell.
 • Rua, Marte (2014). Tilbake til straffekoloniene? Dagbladet. ISSN 0805-3766. 146(226), p. 40–41.
 • Rua, Marte (2014). Om norsk leie av fengselsplasser i Nederland. [TV]. Dagsnytt atten.
 • Rua, Marte (2014). Bok til alle fengselshelseavdelinger. [Internet]. helsebiblioteket.no.
 • Rua, Marte (2014). Mapping Norwegian Policies of Prison and Welfare through the ‘Guarantee of Return to Society’.
 • Rua, Marte (2014). From where to study combinations of control and rehabilitation? The Norwegian ‘Guarantee of Return to Society’.
 • Rua, Marte (2014). Kan velferdsstaten studeres fra ”hvor som helst”?
 • Rua, Marte (2013). Ballen som ingen vil ta. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 133(1), p. 124–124. doi: 10.4045/tidsskr.12.1379.
 • Rua, Marte (2013). Justismord i Norge. RadikalPortal.
 • Giertsen, Hedda & Rua, Marte (2013). Rusavdelinger i norske fengsler sett fra ansattes ståsted.
 • Rua, Marte (2013). Meeting-places for Punishment and Welfare: The Guarantee of Return to Society.
 • Rua, Marte (2013). Institutional Ethnography and Prison Studies.
 • Rua, Marte (2013). Feil og mangler om fengselsforskning. Bladet Tromsø. p. 43–43.
 • Rua, Marte (2013). Kritisk til ny fengselsveileder. [Newspaper]. Dagens medisin.
 • Rua, Marte (2013). Om fengselshelsetjenesten i Norge - et sosiologisk bidrag til rettsarbeid med fangers helse.
 • Giertsen, Hedda & Rua, Marte (2013). Narkotikapolitikk i nordiske fengsler.
 • Rua, Marte (2013). Om helse i fengsel og Helsedirektoratets nye retningslinjer. [TV]. NRK Dagsnytt atten - TV.
 • Rua, Marte (2013). – Lager annen standard for innsatte. [Internet]. Dagens medisin.
 • Rua, Marte (2013). Annen helsestandard for fanger. Dagbladet. ISSN 0805-3766. p. 50–51.
 • Rua, Marte (2012). Om isolasjon i norske fengsler. [Radio]. NRK P2 (Ekko - et aktuelt samfunnsprogram).
 • Rua, Marte (2012). Fengselsdirektøren kan nekta. [Newspaper]. Klassekampen.
 • Rua, Marte (2012). Fratas også helse. [Internet]. Sykepleien.
 • Rua, Marte (2012). Isolasjon er ikke-tema. [Newspaper]. Dagsavisen.
 • Rua, Marte (2012). Det tomme rommet. [Newspaper]. VG.
 • Rua, Marte (2012). Dorothy E. Smith og institusjonell etnografi. In Otnes, Per Jacob (Eds.), Sosiologisk årbok. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-692-6. p. 123–138.
 • Rua, Marte (2012). - Ikke faen om sønnen min skal bli uføretrygdet. [Internet]. TV2.no.
 • Rua, Marte (2011). Ekkoloddet: Bolig. [Radio]. Ekko - et aktuelt samfunnsprogram. NRK P2.
 • Rua, Marte (2011). Ekkoloddet: Straff. [Radio]. Ekko - et aktuelt samfunnsprogram. NRK P2.
 • Rua, Marte (2011). Ekkoloddet: Helter. [Radio]. Ekko - et aktuelt samfunnsprogram, NRK P2.
 • Rua, Marte (2010). Sosiologisk ferskvare.
 • Rua, Marte (2009). Isolerte uten legetilsyn. [Newspaper]. Dagens medisin.
 • Rua, Marte (2009). Nedprioritert fengselshelse. [Newspaper]. Dagens medisin.
 • Rua, Marte (2009). Fengselshelse nedprioriteres. [Newspaper]. Dagbladet.
 • Rua, Marte (2009). Hva gjør tusen dager i varetekt med et menneske? [Newspaper]. Dagbladet.
 • Rua, Marte (2009). - Fange-helse forsømt i årevis. [Radio]. NRK Møre og Romsdal.
 • Rua, Marte (2009). Fra fengselslegens ståsted. [Newspaper]. Magasinet Aktuell.
 • Rua, Marte (2009). Helsearbeid i fengsel.
 • Rua, Marte (2009). Prison, remand and solitary confinement in Norway viewed from the prison doctor’s position.
 • Rua, Marte (2009). – Problematisk forskning. [Newspaper]. Sosiolognytt 4/09 (Norsk sosiologforening).
 • Midtbøen, Arnfinn & Rua, Marte (2009). I oppdragsforskningens gråsone. [Newspaper]. Sosiolognytt 4/09 (Norsk sosiologforening).
 • Rua, Marte (2008). Strid om tabubelagt forskningspraksis. [Internet]. forskning.no.
 • Rua, Marte (2008). - Trening er en skjevt fordelt ressurs. [Internet]. forskning.no.
 • Rua, Marte (2008). Legeetikk i fengsel.
 • Rua, Marte (2008). Fengselshelsetjenesten – motsetninger og utfordringer.
 • Rua, Marte (2008). Ulovlige pengestrømmer: Enorme beløp, fellesskapet betaler. [Internet]. www.samfunnsforskning.no.
 • Rua, Marte (2008). To nye kjønnsforskningsprosjekter til ISF. [Internet]. www.samfunnsforskning.no.
 • Rua, Marte (2008). Ny bok om governance av helse- og sosialtjenester i et komparativt perspektiv. [Internet]. www.samfunnsforskning.no.
 • Rua, Marte (2008). Endelig debatt om betaling av informanter. [Internet]. www.samfunnsforskning.no.
 • Rua, Marte (2008). Fysisk aktivitet er en skjevt fordelt ressurs i det moderne Norge. [Internet]. www.samfunnsforskning.no.
 • Rua, Marte (2008). Med billett til første klasse? [Newspaper]. Sosiolognytt (Norsk sosiologforening).
 • Midtbøen, Arnfinn & Rua, Marte (2008). Økt kamp om knappe forskningsmidler. [Newspaper]. Sosiolognytt (Norsk sosiologforening).
 • Rua, Marte (2007). Arbeidsinnvandring og lønnsnivå. [Internet]. forskning.no.
 • Rua, Marte (2007). Frivillige utfordres av staten. [Internet]. forskning.no.
 • Rua, Marte (2007). Om menn, kvinner og kapitalisme. [Internet]. forskning.no.
 • Rua, Marte (2007). Moraldannende kretsløp. [Internet]. www.samfunnsforskning.no.
 • Rua, Marte (2007). Ny bok: Kjønn og modernitet. [Internet]. www.samfunnsforskning.no.
 • Rua, Marte (2007). Ut av hiet – inn på dagsordenen. [Internet]. www.samfunnsforskning.no.
 • Gulli, Linda; Jørgensen, Vibe Haff; Rua, Marte & Ugelvik, Thomas (2015). What Do We Know about Prisoner Re-entry? A Review of Research, with a Focus on Scandinavian Findings. Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo.
 • Grue, Lars Petter & Rua, Marte (2010). Funksjonsnedsettelse, oppvekst og habilitering. NOVA. ISSN 0808-5013. 2010(19/10).
 • Rua, Marte & Widerberg, Karin (2009). Fengsel, varetekt og isolasjon sett fra fengselslegens ståsted. En institusjonell-etnografisk studie. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

View all works in Cristin

Published May 30, 2012 3:42 PM - Last modified Feb. 21, 2022 1:24 AM