Marte Rua

Image of Marte Rua
Norwegian version of this page
Phone +47 22850115
Mobile phone +4792685567 +47-92685567
Room 673
Username
Visiting address Domus Nova St. Olavs plass 5
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Other affiliations Faculty of Law (Student)

Research interests

Marte Rua's PhD project concerns the use of solitary confinement in Norwegian prisons. Starting from the experiences of staff at different levels, prisoners and other involved actors, Rua explores institutional practices giving various forms of solitary confinement, so that we can better understand how they occur.

Rua combines data from field work in Norwegian segregation units, interviews and a wide range of case file documents in an institutional ethnography. 

Background

Marte Rua holds a Masters degree in Sociology from the University of Oslo. The University published Rua's monograph 'What does prison doctors do? An institutional ethnography on solitary confinement and health', in 2012. Rua's work was a pioneering study that addressed health work in prison. Particularly, the actual conflicts between, on the one hand, health considerations and, on the other, security/punishment considerations in Norwegian prisons.

Rua has worked as; a researcher at the interdisciplinary project Prison-based drug treatment in the Nordic countries. Control and rehabilitation in welfare state institutions at the Department, at a project on the rehabilitation of young persons with physical disabilities at the NOVA - Norwegian Social Research, the Department of Sociology and Human Geography (University of Oslo) and the Norwegian Institute for Alcohol and Drug Research. Rua is lecturing about qualitative methods, as well as leading seminar groups and supervising students of Criminology and Sociology (BA- and MA-level), and Law students, at the University of Oslo.

Rua is one of the founders of the Nordic research network Institutional Ethnography in the Nordic countries and The Scandinavian Solitary Confinement Network, where she also is a member of the steering group. Rua has written for among others Norwegian and international research news agencies, as well as a number of academic journals such as Sosiolognytt (The Journal of the Norwegian Sociological Association), and was in the editorial board of Materialisten - one of two journals in Scandinavia dedicated to criminological research.

Rua is engaged in research dissemination and public debate. She writes and comment on penal policies in general and solitary confinement and prisoners' rights in particular. Rua organizes national and international conferences, seminars and public meetings, and gives lectures to staff and volunteers in public and private institutions including the Correctional Services, as well as civil society. Rua has also written amicus briefs for the Norwegian Supreme Court.

Publications

Rua, Marte og Peter Scharff Smith (eds.) (2019): Isolasjon - et fengsel i fengselet. [Solitary confinement - a prison within the prison] Oslo: Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-55672-3.  280 p.

Rua, Marte; Smith, Peter Scharff; Horn, Thomas & Nilsen, Johannes Flisnes (2019). Isolasjon i skandinaviske fengsler - en oversikt, In: Marte Rua & Peter Scharff Smith (eds.),  Isolasjon. Et fengsel i fengselet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-55672-3.  Chapter 2.  pp. 41-80

Rua, Marte (2017): Om isolasjonsprosjekt. UiO researchers present their research in 30 sec [Norwegian]. Universitetet i Oslo. 

Rua, Marte (2015). Fengselsisolasjon. Forskning og formidling i et minefelt , I: Karin Widerberg (red.),  I hjertet av velferdsstaten. En invitasjon til institusjonell etnografi. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-45067-0. 10.  s. 220-250.

Rua, Marte (2015). Norge og Europarådets fengselsregler: Rekommandasjonen som forsvant, ble gjenoppdaget, og forsvant igjen. NRK Kunnskapskanalen [TV]. 2015-09-29.

Giertsen, Hedda; Rua, Marte (2014). Møtested for straff og velferd: Rusmestringsavdelinger i fengsel, ansattes syn. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. Volum 101 (2) s. 158-182.

Rua, Marte (2014). Tilbake til straffekoloniene? Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  146(226), s 40- 41.

Smith, Peter Scharff, Thomas Horn, Johannes F. Nilsen og Marte Rua (2013). Isolation i skandinaviske fængsler – Om skandinavisk praksis og etableringen af et skandinavisk isolations-netværk. I Social Kritik 136/2013, Vol. 25, s. 4-20.

Rua, Marte (2013). Ballen som ingen vil ta. Tidsskrift for Den norske legeforening 2013 ;Volum 133.(1) s. 124-124.

Grue, Lars Petter; Rua, Marte (2013).To skritt foran. Om funksjonshemming, oppvekst og mestring. Gyldendal Akademisk 2013 (ISBN 9788205444331) 233 s.

Rua, Marte (2013). Annen helsestandard for fanger. Kronikk i Dagbladet 2013 s. 50-51

Rua, Marte (2012). Hva gjør fengselsleger? En institusjonell etnografi om isolasjon og helse. Oslo: Institutt for kriminologi og rettssosiologi 2012 (ISBN 978-82-8182-008-1) 168 s. Bokserien. Institutt for kriminologi og rettssosiologi(1)

See complete list in Cristin

 • Lohne, Kjersti & Rua, Marte (2021). Rettspolitisk mobilisering og strategisk sakførsel mot isolasjon i norske fengsler. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab (NTfK).  ISSN 2446-3051.  108(1), s 118- 135 Show summary
 • Rua, Marte; Smith, Peter Scharff; Horn, Thomas & Nilsen, Johannes Flisnes (2019). Isolasjon i skandinaviske fengsler - en oversikt, I: Marte Rua & Peter Scharff Smith (red.),  Isolasjon. Et fengsel i fengselet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-55672-3.  Chapter 2.  s 41 - 80
 • Rua, Marte (2015). Fengselsisolasjon. Forskning og formidling i et minefelt, I: Karin Widerberg (red.),  I hjertet av velferdsstaten. En invitasjon til institusjonell etnografi.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-45067-0.  10.  s 220 - 250
 • Giertsen, Hedda & Rua, Marte (2014). Møtested for straff og velferd: Rusmestringsavdelinger i fengsel, ansattes syn. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  101(2), s 158- 182 . doi: 10.7146/ntfk.v101i2.70167 Show summary
 • Giertsen, Hedda & Rua, Marte (2014). Å bli synlig - som hva? To eksempler på utstøting og integrering i det norske samfunnet: Tatere og narkotikabrukere, I: Liv Finstad & Heidi Mork Lomell (red.),  Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-749-7.  Kapittel.  s 161 - 182
 • Rua, Marte (2013). Institutional Ethnography in Prison Studies: Work Knowledge and Texts as Data, In Anette Storgaard (ed.),  NSFKs 55. forskerseminar: Methodologies and methods in criminology.  Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi.  ISBN 978-82-7688-033-5.  Qualitative Interviewa and research as narration.  s 114 - 122
 • Smith, Peter Scharff; Horn, Thomas; Nilsen, Johannes Flisnes & Rua, Marte (2013). Isolasjon i skandinaviske fengsler : skandinavisk praksis og etableringen av et skandinavisk isolasjonsnettverk. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  39(3/4), s 170- 191
 • Smith, Peter Scharff; Horn, Thomas; Nilsen, Johannes Flisnes & Rua, Marte (2013). Isolation i skandinaviske fængsler – Om skandinavisk praksis og etableringen af et skandinavisk isolations-netværk. Social kritik : tidsskrift for social analyse og debat.  ISSN 0904-3535.  25(136), s 4- 20
 • Rua, Marte (2012). Erfaringer fra en fengselsstudie – institusjonell etnografi i praksis. Sosiologisk Årbok.  ISSN 0808-288X.  1, s 101- 121 Full text in Research Archive.

View all works in Cristin

 • Rua, Marte & Smith, Peter Scharff (red.) (2019). Isolasjon. Et fengsel i fengselet. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-55672-3.  280 s. Show summary
 • Grue, Lars Petter & Rua, Marte (2013). To skritt foran. Om funksjonshemming, oppvekst og mestring. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205444331.  233 s.
 • Rua, Marte (2012). Hva gjør fengselsleger? En institusjonell etnografi om isolasjon og helse. Forord ved Thomas Mathiesen. [What do Prison Doctors do? An Institutional Ethnography on Solitary Confinement and Health - forword by Thomas Mathiesen]. Institutt for kriminologi og rettssosiologi.  ISBN 978-82-8182-008-1.  168 s. Full text in Research Archive. Show summary

View all works in Cristin

 • Rua, Marte (2020). Hvor har vi vært og hvor kan vi gå nå? Prinsipper, endringer og kritikk av Helsedirektoratets veileder for fengselshelsetjenesten fra 1987 til i dag.. Show summary
 • Rua, Marte (2020). Isolasjon i fengsel – bidrag til rettshjelp.
 • Rua, Marte (2020). Isolasjon i skandinaviske fengsler og besøkstjenestens rolle. Show summary
 • Rua, Marte (2020, 12. mai). Karin Widerberg: Med lyst som akademisk drivkraft. [Fagblad].  Kilden nyhetsmagasin.
 • Rua, Marte (2020). På terskelen til endring? Isolasjonssaken i 2020. Show summary
 • Rua, Marte (2020, 15. januar). VG podcast: Breivik fikk besøk i fengsel - slik brukes isolasjon. [Internett].  VG - Verdens gang. Show summary
 • Rua, Marte & Smith, Peter Scharff (2020, 16. januar). Akademisk kvarter: Hva gjør isolasjon i fengsel med et menneske?. [Internett].  Cappelen Damms podcast. Show summary
 • Rua, Marte (2019). Amicus brief: Om begrepet «sosial meningsfull kontakt» i forskningslitteraturen. Uttalelse til Høyesterett (sak nr. 19-070085STR-HRET)..
 • Rua, Marte (2019). Amicus brief: Om forankring av kunnskap om skadelige virkninger av isolasjon i fengselsfaglig praksis: Hvordan ser Kriminalomsorgen i Norge på isolasjonens virkninger? Uttalelse til Høyesterett (sak nr. 19-070085STR-HRET).
 • Rua, Marte (2019). Fengselsisolasjon: Informasjon til deg som er advokat. Show summary
 • Rua, Marte (2019). Fengselsisolasjon: Informasjon til deg som er ansatt. Show summary
 • Rua, Marte (2019). Fengselsisolasjon: Informasjon til deg som er isolert. Show summary
 • Rua, Marte (2019). Fengselsisolasjon: Informasjon til deg som er pårørende. Show summary
 • Rua, Marte (2019). Forslag til skadereduserende tiltak ved fengselsisolasjon.
 • Rua, Marte (2019). Forvaltningsrevisjon og institusjonell etnografi - møtepunkter og smakebiter.
 • Rua, Marte (2019). Informasjonsbrosjyrer som skadereduksjon - bakgrunn, formål, målgrupper og kritiske anmerkninger.
 • Rua, Marte (2019). Knowledge for change: Understanding the production of solitary confinement from case files and everyday life in Norwegian prisons.
 • Rua, Marte (2019, 20. juni). Skal forebygge isolasjonsskader i fengsel. [Internett].  www.jus.uio.no. Show summary
 • Rua, Marte & Smith, Peter Scharff (2019). Forord, I: Marte Rua & Peter Scharff Smith (red.),  Isolasjon. Et fengsel i fengselet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-55672-3.  Forord.  s 5 - 8
 • Rua, Marte & Smith, Peter Scharff (2019). Isolasjon - et fengsel i fengselet, I: Marte Rua & Peter Scharff Smith (red.),  Isolasjon. Et fengsel i fengselet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-55672-3.  Chapter 1.  s 15 - 40
 • Rua, Marte (2018, 14. juni). Fortsatt aktuell etter 50 år. [Internett].  www.jus.uio.no.
 • Rua, Marte (2018). Kunnskap fra hvor, for hvem? Politisk engasjement i akademia. Show summary
 • Rua, Marte (2018). Straff som isolasjon fra samfunnet: Hvordan og hvorfor bryte ned murene?. Show summary
 • Rua, Marte (2017). Du står her. Empiriske startsteder for utforsking av norsk isolasjonspraksis..
 • Rua, Marte (2017). Etnografi i betong: Begreper, budsjetter og byggeplaner for fengselsisolasjon.
 • Rua, Marte (2017). Kriminalomsorgens isolasjons- og fellesskapspraksis.
 • Rua, Marte (2017). Roller og rammer for helsepersonells uavhengighet i fengsel.
 • Rua, Marte (2016). Institusjonell etnografi og kvantitativ metode – kombinasjoner og et alternativ..
 • Gulli, Linda; Jørgensen, Vibe Haff; Rua, Marte & Ugelvik, Thomas (2015). What Do We Know about Prisoner Re-entry? A Review of Research, with a Focus on Scandinavian Findings.
 • Rua, Marte (2015, 28. juni). Dan Eliassens fem siste dager. [Fagblad].  frifagbevegelse.no.
 • Rua, Marte (2015, 30. juni). Flest selvmord skjer i varetekt. [TV].  NRK nyheter.
 • Rua, Marte (2015). Forsvar for fangeeksport på falske premisser?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 11
 • Rua, Marte (2015). Norsk straffepolitikk og leie av soningsplasser i utlandet.
 • Rua, Marte (2015). Soning i Nederland kan gjøre rehabilitering vanskeligere. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Rua, Marte (2014, 30. november). – Hvis fengselet fylles av norske fanger, har Veenhuizen en framtid. [Internett].  NRK.
 • Rua, Marte (2014, 30. november). – Norge må feie for egen dør før vi sender fanger til utlandet. [Internett].  NRK.
 • Rua, Marte (2014, 29. november). – Utenlandssoning går mot grunnleggende prinsipper i kriminalomsorgen. [Internett].  NRK.
 • Rua, Marte (2014, 24. april). Bok til alle fengselshelseavdelinger. [Internett].  helsebiblioteket.no.
 • Rua, Marte (2014, 29. november). Forsker advarer mot soning i utlandet. [Radio].  NRK Dagsnytt.
 • Rua, Marte (2014, 24. oktober). Fra innestengt til utestengt. [Fagblad].  Pacta.
 • Rua, Marte (2014). From where to study combinations of control and rehabilitation? The Norwegian ‘Guarantee of Return to Society’.
 • Rua, Marte (2014). Helseaspekter ved isolasjon, helsepersonells rolle og rammer for uenighet mellom fengsel og helsepersonell.
 • Rua, Marte (2014). Isolasjon sett fra et mangfold av ståsteder – velkommen til en nordisk møteplass.
 • Rua, Marte (2014). Kan velferdsstaten studeres fra ”hvor som helst”?.
 • Rua, Marte (2014). Lansering av Skandinavisk Isolasjonsnettverk.
 • Rua, Marte (2014). Mapping Norwegian Policies of Prison and Welfare through the ‘Guarantee of Return to Society’.
 • Rua, Marte (2014, 20. desember). Marte Rua om hvorfor vi ikke bør sende fangene våre til Nederland. [Radio].  Silkebækken - NRK P13.
 • Rua, Marte (2014). Norge og Europarådets fengselsregler: Rekommandasjonen som forsvant, ble gjenoppdaget, og forsvant igjen.
 • Rua, Marte (2014). Norwegian prison policy: Seeing practical aspects as principal.
 • Rua, Marte (2014, 28. november). Om isolasjon i Norge og Skandinavia. [TV].  TV2.
 • Rua, Marte (2014, 09. september). Om norsk leie av fengselsplasser i Nederland. [TV].  Dagsnytt atten.
 • Rua, Marte (2014). Tilbake til straffekoloniene?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  146(226), s 40- 41
 • Rua, Marte (2014, 21. januar). У тюрмі провідували: тільки мама й однокурсниця, яка нікому не подобалася. [Tidsskrift].  Kraina.
 • Giertsen, Hedda & Rua, Marte (2013). Narkotikapolitikk i nordiske fengsler. Show summary
 • Giertsen, Hedda & Rua, Marte (2013). Rusavdelinger i norske fengsler sett fra ansattes ståsted. Show summary
 • Rua, Marte (2013, 20. januar). – Lager annen standard for innsatte. [Internett].  Dagens medisin. Show summary
 • Rua, Marte (2013). Annen helsestandard for fanger. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 50- 51 Show summary
 • Rua, Marte (2013). Ballen som ingen vil ta. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  133(1), s 124- 124 . doi: 10.4045/tidsskr.12.1379
 • Rua, Marte (2013). Feil og mangler om fengselsforskning. Bladet Tromsø.  s 43- 43
 • Rua, Marte (2013). Institutional Ethnography and Prison Studies.
 • Rua, Marte (2013). Justismord i Norge. RadikalPortal.
 • Rua, Marte (2013, 24. januar). Kritisk til ny fengselsveileder.  Dagens medisin.
 • Rua, Marte (2013). Meeting-places for Punishment and Welfare: The Guarantee of Return to Society.
 • Rua, Marte (2013). Om fengselshelsetjenesten i Norge - et sosiologisk bidrag til rettsarbeid med fangers helse.
 • Rua, Marte (2013, 23. januar). Om helse i fengsel og Helsedirektoratets nye retningslinjer. [TV].  NRK Dagsnytt atten - TV.
 • Rua, Marte (2013). Punishment meets Welfare: Exploring the Norwegian 'Guarantee of Return to Society'.
 • Rua, Marte (2012, 19. januar). - Ikke faen om sønnen min skal bli uføretrygdet. [Internett].  TV2.no.
 • Rua, Marte (2012, 09. september). Det tomme rommet.  VG. Show summary
 • Rua, Marte (2012). Dorothy E. Smith og institusjonell etnografi.
 • Rua, Marte (2012, 13. desember). Fengselsdirektøren kan nekta.  Klassekampen.
 • Rua, Marte (2012, 13. desember). Fratas også helse. [Internett].  Sykepleien. Show summary
 • Rua, Marte (2012, 19. januar). God morgen Norge: Om funksjonshemmede på arbeidsmarkedet. [TV].  TV2.
 • Rua, Marte (2012). Hva gjør fengselsleger? Presentasjon av studie.
 • Rua, Marte (2012, 12. desember). Isolasjon er ikke-tema.  Dagsavisen. Show summary
 • Rua, Marte (2012, 13. desember). Om isolasjon i norske fengsler. [Radio].  NRK P2 (Ekko - et aktuelt samfunnsprogram).
 • Rua, Marte (2011, 28. september). Ekkoloddet: Bolig. [Radio].  Ekko - et aktuelt samfunnsprogram. NRK P2.
 • Rua, Marte (2011, 02. mars). Ekkoloddet: Helter. [Radio].  Ekko - et aktuelt samfunnsprogram, NRK P2.
 • Rua, Marte (2011, 23. februar). Ekkoloddet: Straff. [Radio].  Ekko - et aktuelt samfunnsprogram. NRK P2.
 • Grue, Lars Petter & Rua, Marte (2010). Funksjonsnedsettelse, oppvekst og habilitering. NOVA Rapport. 19/10.
 • Rua, Marte (2010). Sosiologisk ferskvare.
 • Midtbøen, Arnfinn & Rua, Marte (2009, 01. desember). I oppdragsforskningens gråsone.  Sosiolognytt 4/09 (Norsk sosiologforening).
 • Rua, Marte (2009, 07. oktober). - Fange-helse forsømt i årevis. [Radio].  NRK Møre og Romsdal.
 • Rua, Marte (2009, 01. desember). – Problematisk forskning.  Sosiolognytt 4/09 (Norsk sosiologforening).
 • Rua, Marte (2009, 14. juni). Fengselshelse nedprioriteres.  Dagbladet.
 • Rua, Marte (2009, 29. oktober). Fra fengselslegens ståsted.  Magasinet Aktuell.
 • Rua, Marte (2009). Helsearbeid i fengsel.
 • Rua, Marte (2009, 27. juni). Hva gjør tusen dager i varetekt med et menneske?.  Dagbladet.
 • Rua, Marte (2009, 12. juni). Isolerte uten legetilsyn.  Dagens medisin.
 • Rua, Marte (2009, 12. juni). Nedprioritert fengselshelse.  Dagens medisin.
 • Rua, Marte (2009). Prison, remand and solitary confinement in Norway viewed from the prison doctor’s position.
 • Rua, Marte & Widerberg, Karin (2009). Fengsel, varetekt og isolasjon sett fra fengselslegens ståsted. En institusjonell-etnografisk studie.
 • Midtbøen, Arnfinn & Rua, Marte (2008, 01. desember). Økt kamp om knappe forskningsmidler.  Sosiolognytt (Norsk sosiologforening).
 • Rua, Marte (2008, 18. januar). - Trening er en skjevt fordelt ressurs. [Internett].  forskning.no.
 • Rua, Marte (2008, 08. februar). Endelig debatt om betaling av informanter. [Internett].  www.samfunnsforskning.no. Show summary
 • Rua, Marte (2008). Fengselshelsetjenesten – motsetninger og utfordringer.
 • Rua, Marte (2008, 21. januar). Fysisk aktivitet er en skjevt fordelt ressurs i det moderne Norge. [Internett].  www.samfunnsforskning.no. Show summary
 • Rua, Marte (2008). Legeetikk i fengsel.
 • Rua, Marte (2008, 01. desember). Med billett til første klasse?.  Sosiolognytt (Norsk sosiologforening).
 • Rua, Marte (2008, 13. mai). Ny bok om governance av helse- og sosialtjenester i et komparativt perspektiv. [Internett].  www.samfunnsforskning.no. Show summary
 • Rua, Marte (2008, 09. februar). Strid om tabubelagt forskningspraksis. [Internett].  forskning.no.
 • Rua, Marte (2008, 29. mai). To nye kjønnsforskningsprosjekter til ISF. [Internett].  www.samfunnsforskning.no. Show summary
 • Rua, Marte (2008, 27. oktober). Ulovlige pengestrømmer: Enorme beløp, fellesskapet betaler. [Internett].  www.samfunnsforskning.no. Show summary
 • Rua, Marte (2007, 14. desember). Arbeidsinnvandring og lønnsnivå. [Internett].  forskning.no.
 • Rua, Marte (2007, 04. desember). Frivillige utfordres av staten. [Internett].  forskning.no.
 • Rua, Marte (2007, 22. november). Moraldannende kretsløp. [Internett].  www.samfunnsforskning.no. Show summary
 • Rua, Marte (2007, 09. november). Ny bok: Kjønn og modernitet. [Internett].  www.samfunnsforskning.no. Show summary
 • Rua, Marte (2007, 20. november). Om menn, kvinner og kapitalisme. [Internett].  forskning.no.
 • Rua, Marte (2007, 16. november). Ut av hiet – inn på dagsordenen. [Internett].  www.samfunnsforskning.no. Show summary

View all works in Cristin

Published May 30, 2012 3:42 PM - Last modified June 30, 2020 3:55 PM