olafr

Image of person
Could not get user data from external service

Academic interests

Rønning is working on a PhD thesis on access to legal assistance in civil cases under the European Convention on Human Rights (ECHR).
 

Higher education and employment history

Olaf Halvorsen Rønning has a master degree in law from the University of Oslo 2009. He started as a doctoral research fellow in January 2015.

Publications

View all works in Cristin

View all works in Cristin

 • Rønning, Olaf Halvorsen (2018). Den norske rettshjelpsordningen - en forskningsbasert kritikk.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2018). Assesments of the merits of the case in legal aid cases in the ECtHR case law.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2018). Procedural requirements for legal aid decisions in the ECtHR case law.
 • Hammerslev, Ole & Rønning, Olaf Halvorsen (2017). Outsourcing legal aid in the Nordic welfare states.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2017). Legal aid to disadvantaged groups: public and civil society approaches in the Nordic countries.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2017). Rettshjelp som fordelingspolitisk virkemiddel.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2016). Legal aid in Norway – an overview .
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2016). Tilgang til juridisk bistand i sivile saker etter EMK.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2016). Access to legal assistance in civil cases under the ECHR.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2016). - Retten kan si nei. [Newspaper]. Vårt Land.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2016). De selvprosederende - hvem er de? [Radio]. P2 Ekko.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2015). Tilgang til juridisk bistand i sivile saker etter EMK -- rettssosiologiske perspektiver.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2015). - Karakter av utvisning. [Newspaper]. Morgenbladet.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2014). Current ECHR Case Law on Procedural Issues Regarding Applications and Decisions on Legal Aid.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2014). Procedural safeguards for legal aid applications.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2013). Rett for alle? Bokanmeldelse. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. p. 88–99.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2013). Nils Kristian Sundby og tidsskriftet Kritisk juss :. Kritisk juss. ISSN 0804-7375. 39(2), p. 65–67.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2012). Høring av Norge i FNs menneskerettighetskomité. Kritisk juss. ISSN 0804-7375. 1, p. 1–8.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2012). Hvor står vi i rettshjelpssituasjonen, og hvilke fremtidsperspektiver ser en for seg?
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2012). Forbredt kommentar til "Rett for alle?".
 • Rønning, Olaf Halvorsen & Johnsen, Jon T. (2012). Human rights standards for quality of legal aid and their enforcement.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2012). Human rights standards for legal aid in appeal cases.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2011). Norwegian legal aid clinics.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2011). Legal aid clinics and the Norwegian legal aid scheme.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2011). Vold. Kritisk juss. ISSN 0804-7375. 37(3), p. 153–154.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2010). Juss-Buss' erfaringer med førstelinjerettshjelp.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2010). Studentrettshjelpstiltakenes rolle i førstelinjetjenesten.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2010). Norwegian legal aid reform and the role of legal clincis.
 • Johnsen, Jon T.; Rønning, Olaf Halvorsen & Rognlien, Ida Gundersby (2010). Ny jurdisk rådgivningstjeneste. Rapport fra "Ekspertseminar om førstelinjetjenesten" 19-20. januar 2010. Justis- og politidepartementets rapportserie (Trykk: Departementenes servicesenter 06/10-150).

View all works in Cristin

Published Aug. 24, 2009 2:36 PM - Last modified June 20, 2018 1:50 PM

Research groups