olafr

Image of person
Could not get user data from external service

Academic interests

Rønning is working on a PhD thesis on access to legal assistance in civil cases under the European Convention on Human Rights (ECHR).
 

Higher education and employment history

Olaf Halvorsen Rønning has a master degree in law from the University of Oslo 2009. He started as a doctoral research fellow in January 2015.

Publications

 • Hammerslev, Ole & Rønning, Olaf Halvorsen (2018). Legal Aid in the Nordic Countries, In Olaf Halvorsen Rønning & Ole Hammerslev (ed.),  Outsourcing Legal Aid in the Nordic Welfare States.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-31946683-5.  Ch. 1.  s 1 - 13
 • Hammerslev, Ole & Rønning, Olaf Halvorsen (2018). Outsourcing Legal Aid in the Nordic Welfare States, In Olaf Halvorsen Rønning & Ole Hammerslev (ed.),  Outsourcing Legal Aid in the Nordic Welfare States.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-31946683-5.  Ch. 13.  s 311 - 328
 • Olesen, Anette; Hammerslev, Ole & Rønning, Olaf Halvorsen (2018). Juss-Buss [Law Bus]: A Student-run Legal Aid Clinic, In Olaf Halvorsen Rønning & Ole Hammerslev (ed.),  Outsourcing Legal Aid in the Nordic Welfare States.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-31946683-5.  Ch. 7.  s 147 - 167
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2018). Legal Aid in Norway, In Olaf Halvorsen Rønning & Ole Hammerslev (ed.),  Outsourcing Legal Aid in the Nordic Welfare States.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-31946683-5.  Ch. 2.  s 15 - 41

View all works in Cristin

 • Rønning, Olaf Halvorsen & Hammerslev, Ole (ed.) (2018). Outsourcing Legal Aid in the Nordic Welfare States. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-31946683-5.  341 s.
 • Rønning, Olaf Halvorsen & Hammerslev, Ole (ed.) (2017). Outsorcing legal aid in the Nordic Welfare states. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-46684-2.  330 s.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (red.) (2011). Med loven mot makta. Juss-Buss førti år. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-648-3.  376 s.

View all works in Cristin

 • Rønning, Olaf Halvorsen (2018). Assesments of the merits of the case in legal aid cases in the ECtHR case law.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2018). Den norske rettshjelpsordningen - en forskningsbasert kritikk..
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2018). Procedural requirements for legal aid decisions in the ECtHR case law..
 • Hammerslev, Ole & Rønning, Olaf Halvorsen (2017). Outsourcing legal aid in the Nordic welfare states.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2017). Legal aid to disadvantaged groups: public and civil society approaches in the Nordic countries.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2017). Rettshjelp som fordelingspolitisk virkemiddel.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2016, 19. mars). - Retten kan si nei.  Vårt Land.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2016). Access to legal assistance in civil cases under the ECHR.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2016, 15. januar). De selvprosederende - hvem er de?. [Radio].  P2 Ekko.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2016). Legal aid in Norway – an overview.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2016). Tilgang til juridisk bistand i sivile saker etter EMK.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2015, 13. februar). - Karakter av utvisning.  Morgenbladet.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2015). Tilgang til juridisk bistand i sivile saker etter EMK -- rettssosiologiske perspektiver.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2014). Current ECHR Case Law on Procedural Issues Regarding Applications and Decisions on Legal Aid.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2014). Procedural safeguards for legal aid applications.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2013). Nils Kristian Sundby og tidsskriftet Kritisk juss :. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  39(2), s 65- 67
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2013). Rett for alle? Bokanmeldelse. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  (4), s 88- 99
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2012). Forbredt kommentar til "Rett for alle?".
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2012). Human rights standards for legal aid in appeal cases.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2012). Hvor står vi i rettshjelpssituasjonen, og hvilke fremtidsperspektiver ser en for seg?.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2012). Høring av Norge i FNs menneskerettighetskomité. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  1, s 1- 8
 • Rønning, Olaf Halvorsen & Johnsen, Jon T. (2012). Human rights standards for quality of legal aid and their enforcement.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2011). Legal aid clinics and the Norwegian legal aid scheme.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2011). Norwegian legal aid clinics.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2011). Vold. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  37(3), s 153- 154
 • Johnsen, Jon T. & Rønning, Olaf Halvorsen (2010). Sivil rettshjelp og menneskerettigheter.
 • Johnsen, Jon T.; Rønning, Olaf Halvorsen & Rognlien, Ida Gundersby (2010). Ny jurdisk rådgivningstjeneste. Rapport fra "Ekspertseminar om førstelinjetjenesten" 19-20. januar 2010.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2010). Juss-Buss' erfaringer med førstelinjerettshjelp.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2010). Norwegian legal aid reform and the role of legal clincis.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2010). Studentrettshjelpstiltakenes rolle i førstelinjetjenesten.

View all works in Cristin

Published Aug. 24, 2009 2:36 PM - Last modified June 20, 2018 1:50 PM