Thomas Mathiesen

Professor em.
Image of Thomas Mathiesen
Norwegian version of this page
Phone +47 22850116
Username
Visiting address Kriminologi/Rettssos St. Olavs plass 5 0130 OSLO
Postal address Inst. for kriminologi og rettssosiologi PB 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Publications

 • Mathiesen, Thomas (2018). Crime Down? Prisons Up?, In Massimo Pavarini & Livio Ferrari (ed.),  No prison.  EG Press.  ISBN 1911439138.  8.
 • Mathiesen, Thomas (2016). Huset med det rare i, I: Karl Dahlstrand (red.),  Festskrift till Karsten Åström.  Juristförlaget i Lund.  ISBN 9789154405695.  Artikkel.  s 359 - 374
 • Mathiesen, Thomas (2015). Book 1: The politics of abolition revisited Part 1 & 2, In Thomas Mathiesen (ed.),  The politics of abolition revisited.  Routledge.  ISBN 978-1-315-77790-0.  1.  s 3 - 43
 • Mathiesen, Thomas (2014). The Rule of Law under Pressure, In Marcela Quevedo (ed.),  Politica criminal y libertad.  Universidad Externado de Colombia.  ISBN 9789587722109.  1.  s 13 - 26
 • Solheim, Margrete; Leanti La Rosa, Sabina; Mathiesen, Thomas; Snipen, Lars; Nes, Ingolf & Brede, Dag Anders (2014). Functional Analysis of NaCl-Induced Stress in Enterococcus faecalis. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  9(4) . doi: 10.1371/journal.pone.0094571
 • Mathiesen, Thomas (2013). The abolitionist stance, In Alf Petter Høgberg; Trond Eirik Schea & Runar Torgersen (ed.),  Rettssikker radikaler: Festskrift til Ståle Eskeland 70 år.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-39157-7.  s 222 - 229
 • Mathiesen, Thomas & Hammerslev, Ole (2013). Marxistisk retssociologi, I: Ole Hammerslev & Mikael Rask Madsen (red.),  Retssociologi.  Hans Reitzels Forlag.  ISBN 87-412-5634-4.  5.  s 181 - 204
 • Mathiesen, Thomas (2012). Hyperkritiske innsatte, I: Hans Erik Næss & Willy Pedersen (red.),  Merkesteiner i norsk sosiologi.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215020662.  12.  s 304 - 321
 • Mathiesen, Thomas (2012). Malato di mente o assassino politico. Studi sulla questione criminale.  ISSN 1828-4973.  5, s 83- 91
 • Mathiesen, Thomas (2012). Preface, In Christian Fuchs (ed.),  Internet and Surveillance.  Routledge.  ISBN 978-0-415-89160-8.  Preface.  s xv - xx
 • Mathiesen, Thomas (2012). Scandinavian Exceptionalism in Penal Matters: Reality or Wishful Thinking?, In Thomas Ugelvik & Jane Dullum (ed.),  Penal Exceptionalism? : Nordic prison policy and practice.  Routledge.  ISBN 978-0-415-66869-9.  2.  s 13 - 37
 • Mathiesen, Thomas & Hjemdal, Ole Kristian (2011). A New Look at Victim and Offender - An Abolitionist Approach, In Mary Bosworth & Carol Hoyle (ed.),  What is Criminology?.  Oxford University Press.  ISBN 0199571821.  15.  s 223 - 234
 • Mathiesen, Thomas (2010). Kriminalpolitisk vendepunkt?. Tidsskrift for strafferett.  ISSN 1502-685X.  (4)
 • Mathiesen, Thomas (2010). Ten reasons for not building more prisons, In Melissa McCarthy (ed.),  Incarceration and Human Rights.  Manchester University Press.  ISBN 0719081807.  kapittel.  s 101 - 118

View all works in Cristin

 • Mathiesen, Thomas (2017). Cadenza - A Professional Autobiography. EG Press.  ISBN 9781911439073.  366 s.
 • Mathiesen, Thomas (2015). Overvåkningsstaten- Europas overvåking av sine borgere - og av andre.. Novus Forlag.  ISBN 9788270998128.  169 s.
 • Mathiesen, Thomas (ed.) (2015). The politics of abolition revisited. Routledge.  ISBN 978-1-315-77790-0.  338 s.
 • Vikane, Kjetil; Tvedt, Grete; Mathiesen, Thomas & Engen, Siri (red.) (2014). Fjellsprengningsdagen, Begmekanikkdagen, Geoteknikkdagen. tekna.  ISBN 978-82-8208-044-6.  400 s.
 • Mathiesen, Thomas (2013). Towards a Surveillant Society. The Rise of Surveillance Systems in Europe. Waterside Press.  ISBN 978-1-904380-97-9.  286 s.
 • Mathiesen, Thomas (2012). The Defences of the Weak. Routledge.  ISBN 978-0-415-53519-9.  258 s.
 • Mathiesen, Thomas (2011). Kritisk sosiologi - en invitasjon. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-598-1.  300 s.
 • Mathiesen, Thomas (2011). Retten i Samfunnet. En innføring i rettssosiologi. Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3415-7.  345 s.
 • Mathiesen, Thomas (2010). Makt og Medier. En innføring i mediesosiologi, 5 utg. Pax Forlag.  ISBN 8253029225.  380 s.
 • Mathiesen, Thomas (2010). Retten i samfunnet, 6. utgave. Pax Forlag.  ISBN 9788253034157.  300 s.

View all works in Cristin

 • Mathiesen, Thomas (2014). Amerikanske rettssosiologi – For norske studenter? En anmeldelse. Kriminalpolitikk.uio.no.
 • Mathiesen, Thomas (2014). Medier og Makt.
 • Mathiesen, Thomas (2014). Om rettssikkerhet.
 • Mathiesen, Thomas (2014). On the Politics of Abolition.
 • Mathiesen, Thomas (2014). Slipp fangene fri det er vår. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Mathiesen, Thomas (2014). The insider perspective.
 • Mathiesen, Thomas (2013). About KROM - history to present.
 • Mathiesen, Thomas (2013). Domstolen ser det best. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Mathiesen, Thomas (2013). Kriminalpolitikken må se bredt. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Mathiesen, Thomas (2013). Overvåking i USA - og i Europa?. Dagbladet.no.
 • Mathiesen, Thomas (2013). Synsing i retten. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Mathiesen, Thomas (2013). The Politics of Abolition.
 • Mathiesen, Thomas (2012). Rettspsykiatrien i Breivik saken.
 • Mathiesen, Thomas (2011). About KROM.
 • Mathiesen, Thomas (2011). Debatten er over oss. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Mathiesen, Thomas (2011). Det må komme en tid. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Mathiesen, Thomas (2011, 12. februar). Intervju om boken "Kritisk sosiologi - en invitasjon" i P2 (radio). [Radio].  P2.
 • Mathiesen, Thomas (2011). Kritikken mot Storberget. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Mathiesen, Thomas (2011). Makt og Medier.
 • Mathiesen, Thomas (2011). Ny forskningskontrakt nok?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Mathiesen, Thomas (2011). Større enn DLD. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Mathiesen, Thomas (2011). Tilbake til barnefengsel. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Mathiesen, Thomas (2011). Varsleren fra fengselet. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Mathiesen, Thomas & Graver, Hans Petter (2011). Idédugnad i Rettspolitisk forening.
 • Mathiesen, Thomas (2010). Barn og Rettssikkerhet.
 • Mathiesen, Thomas (2010). En sosiolog fra ungdom til ung voksen. Sosiologisk Årbok.  ISSN 0808-288X.  2, s 67- 80
 • Mathiesen, Thomas (2010). Et 40 årsjubileum (om løsgjengerlovens §§ 16 & 18). Rus & samfunn.  ISSN 1500-8614.  s 28- 30
 • Mathiesen, Thomas (2010). Et umettelig system. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Mathiesen, Thomas (2010). Fire gjesteforelesninger om makt og medier.
 • Mathiesen, Thomas (2010). Forberedt kommentar til foredrag om Jens Bjørneboes kriminalpolitiske rolle v/Tore Rem.
 • Mathiesen, Thomas (2010). Høringsuttalelse om Datalagringsperspektivet.
 • Mathiesen, Thomas (2010). Menneskerett på ville veier. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Mathiesen, Thomas (2010). Skjult disiplinering og yrkesidentitet - opprør eller underkastelse?.
 • Mathiesen, Thomas (2010). Varsling i fengsel. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Toft, Martin & Mathiesen, Thomas (2010, 05. februar). Kriminologiens nestorar.  Uniforum.
 • Mathiesen, Thomas (2009). 4 forelesninger om makt og medier, Høgskulen i Volda.
 • Mathiesen, Thomas (2009, 11. februar). Bak lås og slå (om NOU 2008:15, barn og straff).  Dagbladet, kronikk.
 • Mathiesen, Thomas (2009). Etter Kriminalomsorgsmeldingen - HVA NÅ?.
 • Mathiesen, Thomas (2009). Finn andre løsninger for kriminelle barn. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Mathiesen, Thomas (2009). Om "tikkende bomber". Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Mathiesen, Thomas (2009). STraff nok?.
 • Mathiesen, Thomas (2008). 1. opponent på Ingrid Lundebergs doktoravhandling "De urettmessig mindreverdige - Domstolens maktkritiske funksjon i saker om spesialundervisning".
 • Mathiesen, Thomas (2008). 2 dagers møte i panel for evaluering av Lunds universitet.
 • Mathiesen, Thomas (2008). 40 år med KROM. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Mathiesen, Thomas (2008). Abolitionism as a stance.
 • Mathiesen, Thomas (2008). Bruk ikke ungdomsfengsel!. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Mathiesen, Thomas (2008, 10. mars). Dan Pettersen roper om hjelp (på bakgrunn av intervjue med DP i Bergens Tidende). [Internett].  Stavanger Aftenblad nettside.
 • Mathiesen, Thomas (2008). Datalagringsdirektivet.
 • Mathiesen, Thomas (2008). Du er rette vedkommende, Justisminister!. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Mathiesen, Thomas (2008). "Er det noen endring? Fangenes opplevelse av sikring og forvaring gjennom tiden.".
 • Mathiesen, Thomas (2008). Etterforskning må være uavhengig (om etterforskning av politiet) for KROM sammen med Stein Lillevolden og Anka Ødegaardshaugen. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Mathiesen, Thomas (2008). Europeiske overvåkningssystemer. og Fra ’The Defences of the Weak’ til KROM; to foredrag på Diplomkurs i kriminologi.
 • Mathiesen, Thomas (2008). Foredrag om datalagringsdirektivet.
 • Mathiesen, Thomas (2008). Informasjonsflyten i fengslene (Ukens spalte). Kriminalpolitikk.uio.no.
 • Mathiesen, Thomas (2008, 12. mars). Intervju om statlig bistand for lovovertredere som må yte stor erstatning som de ikke klarer å betjene.  Dagsavisen og Nettavisen.
 • Mathiesen, Thomas (2008). Kontrollsamfunnet i terroristbekjempelsens spor.
 • Mathiesen, Thomas (2008, 04. oktober). Kriminalomsorgsmelding: Lovens varme favn.  Morgenbladet.
 • Mathiesen, Thomas (2008). Leder og eksaminator i bedømmelseskomité for avhandlingen "European Integration vs. Legal Cultures", forf. Anna Piasecka, i Renato Treves doktorgradsprogram, Universitet i Milano.
 • Mathiesen, Thomas (2008). Moralsk panikk enda en gang (om "lommemannen"). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Mathiesen, Thomas (2008, 02. oktober). Møter motbør for nytt barnefengsel.  Bergens Tidende.
 • Mathiesen, Thomas (2008, 21. april). Om forskjellsbehandling i fengslsene. "Fengslene frikjenner seg selv." "Bukken passer havresekken".  Bergens Tidende.
 • Mathiesen, Thomas (2008). "Om rettsliggjøring".
 • Mathiesen, Thomas (2008). Panelinnlegg på møte om "kriminalomsorgsmeldingen".
 • Mathiesen, Thomas (2008). Problemfylt on DNA (bl.a. om farene ved Prüm-avtalen). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Mathiesen, Thomas (2008). Rehailitering og straff?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Mathiesen, Thomas (2008). Retorikk om datalagringsdirektivet.
 • Mathiesen, Thomas (2008, 03. februar). Stemme fra Ila nådde frem.Intervju m. bl.a. undertegnede om dataflyt i fengslet og Datatilsynets kritikk.  Aftenpostens morgennummer.
 • Mathiesen, Thomas (2008). Straff som virker?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Mathiesen, Thomas (2008). Straff som virker? (om kriminalomsorgsmeldingen). Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Mathiesen, Thomas (2008). Straffens funksjon i samfunnet.
 • Mathiesen, Thomas (2008). Telekommunikasjonslagringsdirektivet (Ukens spalte). Kriminalpolitikk.uio.no.
 • Mathiesen, Thomas (2008). Trådene samles - perspektiver på fengslet (panelinnlegg).
 • Mathiesen, Thomas (2008). Ufarlig direktiv?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Mathiesen, Thomas (2008). Villedende om datalagring. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Mathiesen, Thomas (2008). Økokrim-sjef overser debatten (om datalagringsdirektivet, kortinnlegg). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Mathiesen, Thomas (2007). Blir straffene utvidet?.

View all works in Cristin

Published Dec. 7, 2008 3:35 PM - Last modified July 9, 2014 3:14 PM