Narrativ kriminologi - tematisk, strukturel, performativ og dialogisk analyse

by Sveinung Sandberg

Sveinung Sandberg have published the chapter "Narrativ kriminologi - tematisk, strukturel, performativ og dialogisk analyse" in the book Metoder i kriminologi, edited Michael Hviid Jacobsen, and published by Hans Reitzels Forlag. Read more about the book here.

Published Feb. 15, 2018 10:32 AM - Last modified Feb. 15, 2018 10:32 AM