Migrasjon og politiarbeid

Hva slags politiarbeid er rettet spesifikt mot utlendinger? Blir dette arbeidet i realiteten en forlengelse av kriminalitetskontroll? 

Kilde: Wiki commons

Er det tilfelle at politiarbeid med innvandring, for eksempel asyl, arbeid-og famile-gjenforeninger - er i ferd med å smelte sammen med strafferettsapparatet forøvrig? Hvordan skjer eventuelt dette arbeidet i praksis innen politiet, og hvilke konsekvenser får dette for innvandrere?

Dette er noen av spørsmålene Sigmund Book Mohn vil ta for seg i sin phd-avhandling. Mohn begynte som stipendiat ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) 4. april. Han er tilknyttet prosjektet "Kriminalitetskontroll ved Europas grenser" ledet av professor Katja Franko Aas, finansiert av European Research Council (ERC) som et Starting Grant prosjekt.

Mohn er utdannet kriminolog ved IKRS, og har tidligere blant annet jobbet ved Statistisk Sentralbyrå med kriminalstatistikk.

Fra menneskesmugling til utlendingspoliti

- Hvorfor ønsket du å skrive om politiets behandling av innvandring?

"På masteravhandlingen skrev jeg om menneskesmugling" forteller Mohn - "Jeg snakket med flyktninger som benyttet seg av profesjonelle smuglere for å komme seg til Norge, og fikk innblikk i deres opplevelse av myndighetenes kontroll og behandling av asylsøkere. Jeg intervjuet også personer innen politiet om deres arbeid med asylsøkere og uønsket migrasjon. Dette åpnet et felt som jeg ønsket å utforske videre".

Siden slutten av 1990-tallet har politiet registrert et sted mellom 5000 - 18 000 asylsøknader hvert år. Med andre ord, det legges mye ressurser ned fra politiets side, og favner en stor gruppe mennesker. I 2004 ble det opprettet et eget organ innen politiet - Politiets utlendingsenhet (PU) - og det er denne enhetens arbeid Mohn spesielt vil se nærmere på. Prosjektet vil studere prosessen fra innregistrering og identifisering hos PU, til eventuell uttransportering fra landet. 
 

Blir "krimmigrasjon" resultat av politiarbeid ?  

Er det slik at politiet i økende grad bruker strafferetten i behandlingen av utlendingssaker, for eksempel for å innhente personopplysninger om søkere? "Smitter" politiets generelle strafferettslige orientering over på behandlingen av søkerne? Hva er eventuelt de videre omkostningene ved en slik behandling for forholdet mellom immigranter og politi?

Mohn er spesielt interessert i hvordan politi er rustet til å utføre en slik type arbeid, til å etablere et tillitsforhold og på en god måte å ivareta søkernes rettssikkerhet. 

Av Per Jørgen Ystehede
Publisert 26. apr. 2011 11:22 - Sist endret 8. aug. 2016 10:02