2014

Publisert 27. aug. 2014 14:51

For mye byråkrati og uklart lovverk svekker fortsatt rettssikkerheten til psykisk utviklingshemmede, viser ny avhandling.

Publisert 5. aug. 2014 14:25

- kriminolog ønsker bedre kvalitetssikring av politiets bruk av hunder i tjenesten.

Publisert 4. juli 2014 11:18

Rapporten tegner et bilde av norsk politi som et ‘cowboypoliti’ som «skyter først og spør etterpå». Dette skyldes en mangelfull forståelse av politiarbeid, konkluderer forsker.

Publisert 25. apr. 2014 11:04

Paramilitære organisasjoner er ikke noe vi ofte forbinder med norske forhold. Kan hende tankene går heller til land i Syd-Amerika eller til Tyskland og frikorpsene, Italia og svartskjortene eller selvforsvars-gruppene i dagens Ukraina. Men også i Norge har vi i moderne tid hatt paramilitære borgervern.

Publisert 25. apr. 2014 07:57

Uklare lover og innvandringsfiendtlig bruk av dem øker klimaflyktningenes lidelser.