2016

Publisert 17. okt. 2016 15:28

Rumenere og romfolk mener at de opplever rasisme og diskriminering i norske fengsler. De hevder ofte at de ikke får det tilbudet de har rettmessig krav på.

Publisert 15. apr. 2016 11:46

Selv om sannsynligheten for å få asyl er liten, velger mange nigerianere å reise til Europa. Hva som motiverer dem til å dra, og hvordan myndighetene forsøker å hindre dem, er noe av det professor May-Len Skilbrei skal finne ut av i forskningsprosjektet MIGMA.

Publisert 5. apr. 2016 15:15

I arbeidet med å skape internasjonal rettferdighet, er det uklart hvem rettferdigheten er ment for.

Publisert 18. mars 2016 10:40

Transnasjonalt politiarbeid krever at politibetjentene evner å håndtere både kulturelle og sosiale forskjeller innad i organisasjonen. Dette byr på utfordringer, viser forskning.

Publisert 22. feb. 2016 09:44

Det er lett å tenke at politiets kontroll av innvandring er et helt nytt fenomen. Men før var det svensker som ble sett på som en trussel mot velferdsstaten.

Publisert 1. feb. 2016 15:12

Internt i politiet finnes mange sterke og ulike oppfatninger om permanent bevæpning. Uenighetene kommer ikke klart nok fram i media, mener forsker. 

Publisert 12. jan. 2016 10:02

Utvisning er ikke en strafferettslig reaksjon. Allikevel brukes det i økende grad som kriminalitetskontroll, påpeker kriminologer.