Filmfestival som forskning og formidling

Forskere bruker film fra Nollywood for å finne ut hvordan nigerianske migranter opplever sin livssituasjon.

Maami er en av filmene fra Nollywood som vises under festivalen. Foto: Gjengitt med tillatelse fra Film fra Sør.

Utradisjonelle formidlingsformer og -arenaer ses som en viktig kilde til forskningen, og forskerne tror de vil få verdifull kunnskap gjennom dialog med filmprodusenter og andre under Film fra Sør. UiO-forskere går nye veier og samarbeider med Film fra Sør for å drive forskningsformidling og utfordre norske vrangforestillinger om Nigeria.

- I media hører en ofte om epostsvindel og om nigerianske prostituerte på Karl Johan som plager folk på vei hjem fra byen. I Norge forbindes gjerne Nigeria med korrupsjon, organisert kriminalitet og Boko Haram. Vår forskning viser at nigerianere i Norge synes disse forestillingene er plagsomme. Som del av vårt forskningsprosjekt ønsker vi å formidle et mer nyansert bilde av et enormt og mangfoldig land, forteller postdoktor Erlend Paasche. Sammen med forskere fra blant annet Universitetet i Oslo (UiO) og PRIO vil de formidle forskningsbasert kunnskap om Nigeria på festivalen.

Forskning som formidling

Paasche er del av et team som forsker på norsk og europeisk migrasjonskontroll og nigeriansk migrasjon. Blant annet analyseres representasjoner av grensepoliti, tvangsreturer og passkontroll i nigeriansk film for å få innblikk i hvordan reisen til Europa forstås utenfra, forteller Paasche. Siden forskerne jobber med film som empiri er det naturlig å også bruke film i forskningsformidlingen.

Sammen med Film fra Sør viser forskerne i november et utvalg nigerianske filmer som sier noe om nigeriansk og afrikansk samtid. Paasche mener samarbeidet mellom UiO og filmfestivalen ikke bare gjør det mulig å formidle funn fra prosjektet på en lett tilgjengelig måte, men også gjør det enklere å skape en møteplass for å utveksle kunnskap.

Erlend Paasche. Foto: privat

- Forskere vil innlede og kommentere film, gå i dialog med publikum og ta del i en paneldebatt. Slik kan vi kommunisere forskning til et internasjonalt publikum, understreker Paasche.

Nollywood som kilde til kunnskap

På Film fra Sør vil UiO-forskere, internasjonale forskere og regissører fra nigeriansk filmindustri komme sammen for å diskutere og se film. De vil vise fire spillefilmer og en dokumentar. En av filmene – The Wedding Party – tar opp temaer som klassemotsetninger, seksuell frigjøring og likestilling, forteller Johanne Svendsen Rognlien fra Film fra Sør. Andre tema for filmene spenner fra ebola til gangsterverden, til familiedrama og kjærlighet.

Nigeriansk filmindustri, også kalt «Nollywood», er verdens nest største etter Bollywood og høyt elsket på det afrikanske kontinentet. Paasche mener vi kan lære mye om nigeriansk og afrikansk samtid ved å studere Nollywood-film.

- Migrasjonsdebatten reduseres i norsk offentlighet til å handle om man er «for» eller «mot», og hvem som roper høyest – mener Paasche. Den burde handle mer om hvordan migrasjon reflekterer globale utviklinger. Filmene vi viser fra Nollywood er en måte å øke vår kunnskap om nigerianske perspektiver og erfaringer.  

Dokumentaren Nollywood: Something out of nothing vil også vises. Foto: Gjengitt med tillatelse fra Film fra Sør.

Viktig å vite mer om verdens fjerde største land

Nigerias befolkning antas å vokse fra nær 200 millioner i dag til 392 millioner i 2050. Det vil gjøre Vest-Afrikas økonomiske og demografiske kraftsenter til verdens fjerde største land.

- Fremtiden krever at vi tar på oss nye briller, sier Paasche. Om vi ønsker å tviholde på det svartmalte bildet vi har av Nigeria og nigerianere som «de andre» vil dette koste oss dyrt, mener han.

For migrasjonsforskere og andre akademikere som jobber med Nigeria i Norge er det både en plikt og en fornøyelse å bidra til å utfordre bildet av landet. Samarbeidet med Oslos viktigste filmfestival er en innovativ måte å gjøre det på. Film fra Sør og deltagelse på filmfestival blir en viktig ressurs i dette arbeidet. 

Av Tara Søderholm, Per Jørgen Ystehede
Publisert 7. nov. 2017 11:21 - Sist endret 22. jan. 2021 13:59