Boklansering: Håndbok i forskningsetikk og databehandling

Heidi Østbø Haugen og May-Len Skilbrei har skrevet en håndbok med alt du trenger å vite om forskningsetikk og databehandling.

Bildeillustrasjon med bilde av håndboken og forfatterne.

Heidi Østbø Haugen og May-Len Skilbrei har nettopp utgitt boka «Håndbok i forskningsetikk og databehandling» på Fagbokforlaget. Fotoillustrasjon: UiO

Velkommen til boklansering 28. oktober kl 14:30 til 16:00 i Universitetet i Oslos Gamle festsal!

Heidi Østbø Haugen er professor ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Det humanistiske fakultet. May-Len Skilbrei er professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Det juridiske fakultet. 

Forskere fra flere fag svarer på spørsmål du har om forskningsetikk. I tillegg til forfatterne kommer Elisabeth Staksrud, Inger Marie Lid, Morten Holmboe, Veronique Pouillard og Jan Christoffer Andersen.

Innledninger ved representanter for de ulike aktørene med ansvar for forskningsetikk:
- Forskerne, ved Nora E. Hesby Mathé, Akademiet for yngre forskere.
- Finansiørene, ved Johannes Waage Løvhaug, Norges forskningsråd.
- Institusjonene, ved representant fra Forskningsinstituttenes fellesarena.

Meld deg på her

Send spørsmål på forhånd eller rekk opp hånda.

Universitetet i Oslo serverer forfriskninger etter innleggene.

Publisert 21. okt. 2021 09:36 - Sist endret 9. mars 2022 15:44