English version of this page

Forskningsarrangementer - Side 2

Image may contain: Glasses, Forehead, Smile, Shirt, Vision care.
Tid og sted: 30. apr. 2021 11:1515:00, zoom

John Todd-Kvam at Department of Criminology and Sociology of Law will be defending the thesis; Understanding desistance and penality in Norway: discourses, practices and experiences for the degree of Ph.D.

Bildet kan inneholde: briller, panne, smil, skjorte, visjon omsorg.
Tid og sted: 30. apr. 2021 11:1515:00, zoom

John Todd-Kvam ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi vil forsvare sin avhandling for graden Phd: Understanding desistance and penality in Norway: discourses, practices and experiences

 

Tid og sted: 28. apr. 2021, opptak

John Todd-Kvam will give a trial lecture on the prescribed topic, entitled: A comparison of processes and structures of desistance and/or the role of probation between Norway and other countries

Image may contain: Logo, Font.
Tid og sted: 7. des. 2020 11:0012:00, Zoom

How has government policies and local interventions adopted to curb the spread of Covid-19 affected prisoners in penal institutions and elderly residents of nursing homes across Sweden, Denmark and Norway?

Bildet kan inneholde: skjerf, gul, nakke, mote tilbehør.
Tid og sted: 13. nov. 2020 11:1515:00, zoom

Cand.polit Hilgunn Olsen ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Narkotikapolitikk og skadereduksjon. Dilemmaer i politiarbeid, rusbehandling og sprøyterom

Tid: 12. nov. 2020

Cand. polit Hilgunn Olsen avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Straff og skadereduksjon i narkotikapolitikken, idealer og realiteter.

Image may contain: Person, Hair, Face, Hairstyle, Chin.
Tid og sted: 27. aug. 2020 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica

Master in Criminology Anja Emilie Kruse will be defending the thesis The Why, the Who and the Wherefore. Explanations, self-change and social friction in men’s narratives of sexual violations for the degree of Ph.D. 

Bildet kan inneholde: person, hår, ansikt, frisyre, hake.
Tid og sted: 27. aug. 2020 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica

Master i kriminologi Anja Emilie Kruse ved Institutt for Kriminologi og rettsosiologi og ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) vil forsvare sin avhandling for graden Phd: The Why, the Who and the Wherefore. Explanations, self-change and social friction in men’s narratives of sexual violations

Disputasen vil foregå på engelsk. 

Tid og sted: 27. aug. 2020 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica

Master in Criminology Anja Emilie Kruse will give a trial lecture for the prescribed topic: What can we learn from men's accounts of sexual violating behaviour and what are the benefits and dangers of engaging with them?

Tid og sted: 26. aug. 2020 12:1514:00, Zoom møte

Stipendiat Dorina Damsa ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) presenterer sitt doktorgradsprosjekt

Tid og sted: 30. juni 2020 10:1512:00, 8111 Domus Juridica

Stipendiat Elisabeth Myhre Lie ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) presenterer sitt doktorgradsprosjekt

Image may contain: Person, Hair, Face, Chin, Hairstyle.
Tid og sted: 27. apr. 2020 13:1516:00, zoom

Master in sociology of Law Solveig Laugerud will be defending the thesis The Legible Rape Victim: How Disciplinary Discourses in the Legal System Create a New Victim Identity for the degree of Ph.D.

Bildet kan inneholde: person, hår, ansikt, hake, frisyre.
Tid og sted: 27. apr. 2020 13:1516:00, Zoom

Master i rettssosiologi Solveig Laugerud ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: The Legible Rape Victim: How Disciplinary Discourses in the Legal System Create a New Victim Identity

Tid og sted: 24. apr. 2020, zoom

Solveig Laugerud will give a trial lecture for the prescribed topic: Situating Norway in the global struggle against sexual violence: comparative perspectives on legal systems, discursive regimes and the role of non-state actors   

Tid og sted: 23. apr. 2020 14:0016:00, Zoom, https://uio.zoom.us/j/68927990826

Stipendiat Thomas Anton Sandøy ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) presenterer sitt doktorgradsprosjekt

Image may contain: White-collar worker, Businessperson, Official.
Tid og sted: 16. apr. 2020 11:1515:00, zoom

Janne Henriette Ingarsdotter Helgesen will be defending the thesis Punishment and welfare in treatment of prisoners with substance use problems. A qualitative analysis of empowerment and collaboration in Norwegian Drug Counselling Units. for the degree of Ph.D.

Original title: Straff og velferd i fangebehandling av rusmiddelbrukere. En kvalitativ analyse av empowerment og samarbeid i norske rusmestringsenheter.

The disputaiton will be held in Norwegian

Image may contain: White-collar worker, Businessperson, Official.
Tid og sted: 16. apr. 2020 10:1515:00, zoom

Janne Henriette Ingarsdotter Helgesen will be defending the thesis Punishment and welfare in treatment of prisoners with substance use problems. A qualitative analysis of empowerment and collaboration in Norwegian Drug Counselling Units. for the degree of Ph.D.

Original title: Straff og velferd i fangebehandling av rusmiddelbrukere. En kvalitativ analyse av empowerment og samarbeid i norske rusmestringsenheter.

The disputatiton will be held in Norwegian

 

 

Bildet kan inneholde: hvitkrage-arbeider, business, offisielt.
Tid og sted: 16. apr. 2020 10:1513:00, Zoom

Cand. polit Janne Henriette Ingarsdotter Helgesen ved Institutt for Kriminologi og rettssosiologi og Politihøgskolen i Oslo vil forsvare sin avhandling for graden Phd: Straff og velferd i fangebehandling av rusmiddelbrukere. En kvalitativ analyse av empowerment og samarbeid i norske rusmestringsenheter

Henter forslag fra Google
Tid og sted: 27. sep. 2019 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master in Criminology Jenny Maria Lundgaard will be defending the thesis Critical Knowledge. The Becoming of Meaning and Decision-making in the Police Control Room for the degree of Ph.D.

Original title: Kritisk kunnskap: Meningsdannelse og beslutningsprosesser ved politiets operasjonssentral

The disputation will be held in Norwegian

Bildet kan inneholde: hår, eyewear, briller, hake, smil.
Tid og sted: 27. sep. 2019 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master i kriminologi Jenny Maria Lundgaard vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Kritisk kunnskap: Meningsdannelse og beslutningsprosesser ved politiets operasjonssentral

Tid og sted: 27. sep. 2019 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master i kriminologi Jenny Maria Lundgaard avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Grenser for selvdisiplinering og selvsensur i politiforskning.

Özlem Gurakar-Skribeland. Foto: UiO.
Tid og sted: 21. juni 2019 13:0015:00, Rom 540, Domus Nova

Stipendiat Özlem Gurakar-Skribeland ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) presenterer sitt doktorgradsprosjekt

Bildet kan inneholde: Ansikt, Hår, Ansiktsuttrykk, Øyenbryn, Hake.
Tid og sted: 18. juni 2019 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. polit Lisbeth Fullu Skyberg ved Institutt for kriminologi og rettsosiologi og  vil forsvare sin avhandling for graden Phd:

Rettslige forklaringers troverdighet. En teoretisk, historisk og empirisk undersøkelse av bevismuntlighetens betydning for vurdering av troverdighet i straffesaker  

 

Image may contain: Face, Hair, Facial expression, Eyebrow, Chin.
Tid og sted: 18. juni 2019 11:0015:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. polit Lisbeth Fullu Skyberg will be defending the thesis Testimony and evaluations of credibility for the degree of Ph.D.

Original title: Rettslige forklaringers troverdighet. En teoretisk, historisk og empirisk undersøkelse av bevismuntlighetens betydning for vurdering av troverdighet i straffesaker.

The disputation will be held in Norwegian

Tid og sted: 18. juni 2019 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. polit Lisbeth Fullu Skyberg  ved Institutt for Kriminologi og rettssosiologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Prinsippet om fri bevisvurdering i et komparativt rettshistorisk og psykologisk perspektiv