English version of this page

Forskningsarrangementer - Side 4

Tid og sted: 15. sep. 2015 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Moses Deyegbe Kuvoame ved Institutt for Kriminologi og rettssosiologi vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: "In Search of Care: How marginalised street-involved Black and minority ethnic youths tackle the psychoaffective injuries of multiple and prolonged marginality in a White workfare state"  

Tid og sted: 15. sep. 2015 10:1511:00, Gamle Festsal, Urbygningen

Doctoral candidate Moses Deyegbe Kuvoame at Department of criminology and sociology of law will give a trial lecture on the given topic: Why do feelings matter in criminology?

Tid og sted: 15. sep. 2015 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Moses Deyegbe Kuvoame ved Institutt for Kriminologi og rettssosiologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Why do feelings matter in criminology?

Tid og sted: 28. aug. 2015 11:1515:00, Gamle festsal, Urbygningen DA

Christin Thea Wathne will be defending the thesis; Like being a stranger in your own home – Police perception of meaning and motivation in light of new management systems for the degree of Ph.D.

Original title: Som å bli fremmed i eget hus - Politiets opplevelse av mening og motivasjon i lys av nye styringssystemer

The disputation will be held in Norwegian

Tid og sted: 28. aug. 2015 11:1515:00, Gamle festsal, Urbygningen DA

Christin Thea Wathne ved Institutt for Kriminologi og rettssosiologi og AFI, HIOA, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Som å bli fremmed i eget hus - Politiets opplevelse av mening og motivasjon i lys av nye styringssystemer  

Tid og sted: 28. aug. 2015 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Christin Thea Wathne ved Institutt for kriminologi og rettsosiologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

New Public Management og endrede motivasjonsmønstre blant offentlig ansatte

Tid og sted: 24. mars 2015 11:1515:00, Gamle festsal, Urbygningen DA

Sverre Flaatten will defend his thesis:

Høyesteretts lenker – Straffeutmåling i etterkrigstiden: en fortolkning med utgangspunkt i vinningslovbrudd (In English: Sentencing Theory in Post-war Norway: The Case of the Supreme Court) for the degree of Ph.d

 

 

 

Tid og sted: 24. mars 2015 11:1515:00, Gamle festsal, Urbygningen DA

Master i Kriminologi Sverre Flaatten vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Høyesteretts lenker – Straffeutmåling i etterkrigstiden: en fortolkning med utgangspunkt i vinningslovbrudd.

Tid og sted: 24. mars 2015 10:1511:00, Gamle festsal, Urbygningen DA

Master i kriminologi Sverre Flaatten ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Samfunnsvitenskapelig forskning på strafferetten - rettssosiologiens oppgave og forhold til andre fagfelt.

Tid: 19. mars 2015 13:1515:30

- between the eighteenth and twentieth centuries

Tid og sted: 30. aug. 2013 18:0023:30, Asylet, Grønlandsleiret

As one of the social events of the European Group in Oslo - we invite the conference participants to a meeting with KROM - The Norwegian Association for Penal Reform.

Tid og sted: 30. aug. 2013 18:0020:30, Villa Grande

As one of the social events of the European Group in Oslo - we invite the conference participants to a visit to Villa Grande.

Tid og sted: 30. aug. 2013 18:0020:00, Blitz, Pilestredet 30 C

As one of the social events of the European Group in Oslo - we invite the conference participants to a meeting with Blitz.

Tid og sted: 29. aug. 2013 16:001. sep. 2013 12:30, Faculty of Law

Tradition & Innovation

Tid og sted: 7. feb. 2013 10:3016:00, Gamle festsal, DA, 1.etg.

Master i kriminolog Ida Nafstad ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi vil forsvara si avhandling for graden ph.d.: Et anstendig menneske. Møter mellom rusbrukere og det offentlige rom i Oslo.

Tid og sted: 26. jan. 2012 12:15, Gamle festsal, 1.etg. DA

Cand.polit. Yngvil Grøvdal ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi vil forsvara si avhandling for graden ph.d.: "En vellykket sak? Kvinner utsatt for mishandling møter strafferettsapparatet." Kandidaten er tilknytta Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Tid og sted: 8. des. 2009 11:15, Gamle festsal, Domus Academica Karl Johans gt. 47

Cand.polit. Geir Aas ved Institutt for Kriminologi og rettssosiologi vil forsvara sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d): Politiinngrep i familiekonflikter. En studie av ordenspolitiets arbeid med familiekonflikter/familievoldsaker i Oslo.