2008-2010

Sist endret 25. mars 2015 14:14 av Gørill Arnesen

Cand.polit. Geir Aas ved Institutt for Kriminologi og rettssosiologi vil forsvara sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d): Politiinngrep i familiekonflikter. En studie av ordenspolitiets arbeid med familiekonflikter/familievoldsaker i Oslo.