2012

Sist endret 25. mars 2015 14:53 av Gørill Arnesen

Cand.polit. Yngvil Grøvdal ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi vil forsvara si avhandling for graden ph.d.: "En vellykket sak? Kvinner utsatt for mishandling møter strafferettsapparatet." Kandidaten er tilknytta Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Sist endret 13. jan. 2012 09:04 av Jorunn Kanestrøm