2015

Sist endret 10. des. 2019 17:01 av lenkeretter@localhost

Master i kriminologi Kjersti Lohne ved Institutt for kriminologi og rettsossiologi vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Advocates of Humanity: Human Rights NGOs and the International Criminal Court  

Sist endret 19. okt. 2017 10:29 av Per Jørgen Ystehede

Master i Kriminologi Sverre Flaatten vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Høyesteretts lenker – Straffeutmåling i etterkrigstiden: en fortolkning med utgangspunkt i vinningslovbrudd.

Sist endret 10. des. 2019 17:01 av lenkeretter@localhost

Moses Deyegbe Kuvoame ved Institutt for Kriminologi og rettssosiologi vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: "In Search of Care: How marginalised street-involved Black and minority ethnic youths tackle the psychoaffective injuries of multiple and prolonged marginality in a White workfare state"  

Sist endret 18. mai 2021 11:55 av Per Jørgen Ystehede

Christin Thea Wathne ved Institutt for Kriminologi og rettssosiologi og AFI, HIOA, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Som å bli fremmed i eget hus - Politiets opplevelse av mening og motivasjon i lys av nye styringssystemer  

Sist endret 24. sep. 2015 10:27 av Katrine Hoel Paulsen