English version of this page

Disputas: Advocates of Humanity

Master i kriminologi Kjersti Lohne ved Institutt for kriminologi og rettsossiologi vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Advocates of Humanity: Human Rights NGOs and the International Criminal Court  

Kjersti Lohne Copyright: UiO

Tid og sted for prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Leder av disputasen

Instituttleder, professor Heidi Mork Lomell

Veileder

Sammendrag

“Advocates of Humanity” tar for seg menneskerettighetsorganisasjoners rolle på det internasjonale strafferettsfeltet, med et særlig blikk på den Internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag. 

Lohne viser hvordan det globale strafferettsfeltet opphøyer humanitære idealer. Ved å bruke rettslige strategier, setter menneskerettighetsorganisasjonene likhetstegn mellom internasjonal strafferett og global rettferdighet, og gir moralsk autoritet til ICC.

Samtidig viser ”Advocates of Humanity” hvordan det globale skapes gjennom sosiale, politiske og økonomiske relasjoner mellom det globale nord og det globale sør. Aktivistene på det internasjonale strafferettsfeltet tilhører for eksempel en klasse av vestlige profesjonelle, og det er vanskelig for ikke-europeiske nasjonaliteter å jobbe i de mest innflytelsesrike stillingene. Lohne problematiserer den internasjonale strafferettens dominerende forestilling om rettferdighet og viser hvordan denne ofte kan gå imot lokale rettferdighetsforståelser.

Gjennom å se nærmere på menneskerettighetsorganisasjoners rolle, gir Lohne en forståelse av hvilke verdier og maktforhold som ligger til grunn for den globale strafferettsordenen.

”Advocates of Humanity” bygger på feltarbeid og intervjuer med sentrale aktører i Haag (og andre steder i Nederland) og Uganda, samt Belgia, England, Norge og Rwanda.

 

Publisert 24. sep. 2015 10:31 - Sist endret 17. mars 2022 07:39