English version of this page

Disputas: David Rodriguez Goyes

David Rodriguez Goyes ved Institutt for Kriminologi og rettssosiologi vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Biopirateri fra et grønt kriminologisk perspektiv.

Original tittel: Biopiracy from a green criminological perspective

Disputasen vil foregå på engelsk

David Rodriguez Goyes

Foto: UiO

Tid og sted for prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Instituttleder May-Len Skilbrei

Veiledere

Sammendrag

MONOPOLISERING AV FRØ OG SAMFUNNET

Verden opplever en “stadig økende spiral av frø-monopolisering”, som kan skade de landlige samfunnene i alle områder i verden. Frø-monopolisering er produkt av daglige dynamikker som for eksempel interaksjoner innen markedsplassene, låneavtaler med banker og trend-dietter. Slike dynamikker hjelper multinasjonale selskaper å hevde eiendom over frøene. Hvordan ble denne spiralen etablert? Hvilke skader er forårsaket av den?

Colombianske bønder blir enda fattigere

Avhandlingen ‘biopirateri fra et grønt kriminologisk perspektiv’ tar for seg frømonopoliseringen som skjer i Colombia. Avhandlingen beskriver hvordan det juridiske rammeverket som regulerer bruk av frø i stor grad har vært påvirket av lobbystrategier utført av multinasjonale selskaper. Som et resultat av dette juridiske rammeverket har de landlige samfunnene blitt stadig fattigere. Bøndene mister gårdene sine fordi de er ekskludert fra frømarkedet. De landlige samfunnene har også mistet kontroll over deres daglige skikker fordi de har vært pålagt fremmede dyrkemetoder.

Frøene er en viktig del av livene til de Colombianske landlige samfunnene. Ikke kun produktivmessig men også i kulturelle og sosiale termer. Enkelt sagt, frøene har vært det som holder de landlige samfunnene sammen. Likevel, de landlige samfunnene har mistet kontroll over frøene, og med dem, over viktige aspekter ved deres sosiale liv.


 

Publisert 10. jan. 2018 12:55 - Sist endret 10. des. 2019 17:01