English version of this page

Digital disputas: John Todd-Kvam

John Todd-Kvam ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi vil forsvare sin avhandling for graden Phd: Understanding desistance and penality in Norway: discourses, practices and experiences

 

Bildet kan inneholde: briller, panne, smil, skjorte, visjon omsorg.

John Todd-Kvam

Foto: privat 

Disputasen vil være digital og du kan delta via zoom.

Delta på disputasen HER

 

Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren din.

Informasjon om prøveforelesningen

Bedømmelseskomité

  • Professor Heidi Mork Lomell, Universitetet i Oslo (leder) 
  • Professor Rosemary Ricciardelli, Memorial University of Newfoundland (1. opponent)
  • Lecturer Jake Phillips, Sheffield Hallam University (2. opponent)

Leder av disputas

Prodekan Vibeke Blaker Strand 

Veiledere

  • Professor Thomas Ugelvik 
  • Professor Fergus McNeill

Sammendrag

Veien ut av kriminalitet i Norge

Hvordan opplever folk veien ut av kriminalitet I Norge?  Forskning på prosessen å komme seg ut av kriminalitet (kjent som ‘desistance from crime’) har gjort store framskritt i senere tid gjennom et fokus på hvordan endring fungerer.  Dette doktorgradsprosjektet er et kvalitativ, multinivå studie av politisk diskurs, tilbakeføringspraksis og levd erfaring.  Ved å ‘zoome inn’ fra politisk diskurs gjennom praksis til erfaringene til de som vil skape en ny tilværelse, gir prosjektet innsikt både i den levde erfaringen av ”desistance” og dens kontekst.  

Prosjektet gjør noen viktige bidrag til kunnskapsfeltet, blant annet den første bruken av diskursanalyse for å vise hvordan norske politikere beskriver seg selv og de som havner i justissystemet.

Vanskelig å gjøre opp for seg
Kanskje et av prosjektets viktigste bidrag ar å kaste lys på det som omtales som ’straffegjeld’.  Pålegging og innkreving av høy og langvarig gjeld fra straffedømte reiser viktige spørsmål om når straffen egentlig tar slutt i Norge. Mens fengselsopphold kan være noe kortere enn i andre land, kan ’straffegjeld’ oppleves som en ekstra straff man ikke blir ferdig med, som går ut over ens mulighet til å delta i samfunnet på lik linje med andre. 

Friomsorgen i søkelyset
Prosjektet retter også et søkelys på friomsorgen i Norge, en institusjon som lenge har fått mindre oppmerksomhet enn fengsel, være seg fra media, politikere eller forskere. Saksbehandlere i friomsorgen la vekt på en konstruktiv relasjon med klientene sine, men understreket at reintegrering er vanskelig. De forklarer dette med manglende menneskelig og sosial kapital og vanskene med å navigere et mer og mer fjernt og byråkratisk velferdssystem.

En lang reise
Til slutt gir prosjektet også et innblikk i hvordan veien ut av kriminalitet i Norge ofte er langvarig og vanskelig å sette punktum for. Det viser hvordan traumer , rusavhengighet og psykososiale konsekvenser av straff kan medføre en langvarig opplevelse av utenforskap.


 


 

Publisert 19. apr. 2021 16:27 - Sist endret 16. mars 2022 18:07