English version of this page

Digital disputas: John Todd-Kvam

John Todd-Kvam ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi vil forsvare sin avhandling for graden Phd: Understanding desistance and penality in Norway: discourses, practices and experiences

 

Bildet kan inneholde: briller, panne, smil, skjorte, visjon omsorg.

John Todd-Kvam

Foto: privat 

Disputasen vil være digital og du kan delta via zoom.

Delta på disputasen HER

 

Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren din.

Digital versjon av avhandlingen kan bestilles hos: k.h.paulsen@jus.uio.no

Informasjon om prøveforelesningen

Bedømmelseskomité

  • Professor Heidi Mork Lomell, Universitetet i Oslo (leder) 
  • Professor Rosemary Ricciardelli, Memorial University of Newfoundland (1. opponent)
  • Lecturer Jake Phillips, Sheffield Hallam University (2. opponent)

Leder av disputas

Prodekan Vibeke Blaker Strand 

Veiledere

  • Professor Thomas Ugelvik 
  • Professor Fergus McNeill

Sammendrag

Veien ut av kriminalitet i Norge

Hvordan opplever folk veien ut av kriminalitet I Norge?  Forskning på prosessen å komme seg ut av kriminalitet (kjent som ‘desistance from crime’) har gjort store framskritt i senere tid gjennom et fokus på hvordan endring fungerer.  Dette doktorgradsprosjektet er et kvalitativ, multinivå studie av politisk diskurs, tilbakeføringspraksis og levd erfaring.  Ved å ‘zoome inn’ fra politisk diskurs gjennom praksis til erfaringene til de som vil skape en ny tilværelse, gir prosjektet innsikt både i den levde erfaringen av ”desistance” og dens kontekst.  

Prosjektet gjør noen viktige bidrag til kunnskapsfeltet, blant annet den første bruken av diskursanalyse for å vise hvordan norske politikere beskriver seg selv og de som havner i justissystemet.

Vanskelig å gjøre opp for seg
Kanskje et av prosjektets viktigste bidrag ar å kaste lys på det som omtales som ’straffegjeld’.  Pålegging og innkreving av høy og langvarig gjeld fra straffedømte reiser viktige spørsmål om når straffen egentlig tar slutt i Norge. Mens fengselsopphold kan være noe kortere enn i andre land, kan ’straffegjeld’ oppleves som en ekstra straff man ikke blir ferdig med, som går ut over ens mulighet til å delta i samfunnet på lik linje med andre. 

Friomsorgen i søkelyset
Prosjektet retter også et søkelys på friomsorgen i Norge, en institusjon som lenge har fått mindre oppmerksomhet enn fengsel, være seg fra media, politikere eller forskere. Saksbehandlere i friomsorgen la vekt på en konstruktiv relasjon med klientene sine, men understreket at reintegrering er vanskelig. De forklarer dette med manglende menneskelig og sosial kapital og vanskene med å navigere et mer og mer fjernt og byråkratisk velferdssystem.

En lang reise
Til slutt gir prosjektet også et innblikk i hvordan veien ut av kriminalitet i Norge ofte er langvarig og vanskelig å sette punktum for. Det viser hvordan traumer , rusavhengighet og psykososiale konsekvenser av straff kan medføre en langvarig opplevelse av utenforskap.


 


 

Publisert 19. apr. 2021 16:27 - Sist endret 29. apr. 2021 15:10