English version of this page

Disputas: Özlem Gürakar-Skribeland

Özlem Gürakar-Skribeland ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Forced Return of Migrants to Transit Countries – A Case of Competing Sovereigns

Disputasen vil foregå på engelsk.

Bildet kan inneholde: panne, kinn, briller, hud, leppe.

Özlem Gürakar-Skribeland 

Foto: UiO

Skal du delta fysisk må du melde deg på i forkant av arrangementet

Registrer deg her 

Delta på disputasen her 

 

 

 Prøveforelesning 

Bedømmelseskomité

  • Professor Cecilia Bailliet, Universitetet i Oslo (leder) 
  • Professor Diego Acosta, Bristol University Law School (1. opponent)
  • Professor Jens Vedsted-Hansen, Århus Universitet (2. opponent)

Leder av disputas

Prodekan Vibeke Blaker Strand 

Veiledere

  • Professor Geir Ulfstein 
  • Professor Maja Janmyr

Sammendrag

Se den engelske nettsiden!


 

Publisert 19. jan. 2022 15:53 - Sist endret 23. mars 2022 19:11